Forum

 1. Tworzenie i konfiguracja serwerów

  1. Pytania ogólne

   Możesz zadać pytanie związane z konfigurowania serwera, instalowanie wtyczek i innych kwestii.

   4,383
   postów
  2. Problemy

   Masz jakikolwiek problem z konfiguracją serwera? Opisz go w tym dziale.

   4,952
   postów
  3. Artykuły i instrukcje

   Oto wskazówki i artykuły na swój serwer / instalacji wtyczek i programów.

   466
   postów
  4. Ochrona serwera gry

   Forum poświęcone ochronie serwera z różnych programów, złośliwe skrypty.

   125
   postów
  5. Statystyki serwerów gier

   Prowadzenie statystyk serwerów gier. Wszystko dla HlstatsX CE, Sourcebans i innych statystyk.

   61
   postów
 2. Pluginy, mody i dodatki

  1. Pytania ogólne

   Omówienie zagadnień związanych z instalacją, konfiguracją pluginy i poszukiwaniu pluginu.

   3,846
   postów
  2. Mody

   GunGame, ZombieMod, CSDM i inne popularne modyfikacje trybów gry.

   296
   postów
  3. Pluginy

   Największy zbiór pluginów.

   3,088
   postów
  4. Gotowe paczki SM

   Gotowe paczki sourcemod na Twój serwer.

   546
   postów
  5. Pliki

   Pobieralnia przydatnych plików.

   118
   postów
 3. Scripting

  1. Artykuły

   W tym dziale znajdują się wszelkie poradniki, instrukcje, artykuły dotyczące tworzenia, oraz edycji pluginów.

   29
   postów
  2. Pytania ogólne

   Masz jakiekolwiek pytanie związane z kodowaniem? Pisz tutaj.

   384
   postów
  3. Problemy

   Masz kłopot z tworzeniem pluginu? Ten dział jest specjalnie dla Ciebie.

   645
   postów
  4. Prośby

   W tym dziale możesz poprosić o plugin na serwer.

   450
   postów
  5. Modyfikacje

   Gotowe modyfikacje lub funkcje pluginów, bądź stocków.

   9
   postów
 4. Counter-Strike: Global Offensive

  1. Nowości

   Wszystkie nowości, informacje dotyczące CS:GO.

   250
   postów
  2. Artykuły

   Zbiór najpotrzebniejszych instrukcji, poradników.

   61
   postów
  3. Pytania

   Masz jakiekolwiek pytanie dotyczące CSGO? Śmiało pytaj.

   348
   postów
  4. Fragmovie

   Miejsce na pokazanie swoich najlepszych akcji.

   22
   postów
  5. Klan szuka graczy

   Przedstaw swój klan w tym dziale.

   13
   postów
  6. Gracz szuka klanu

   Jeżeli szukasz klanu, stwórz swój temat w tym dziale.

   4
   posty
  7. Publikacja serwerów

   Posiadasz własny serwer? W tym dziale możesz się pochwalić.

   280
   postów
 5. GameHosting

  1. Informacje od firm hostingowych

   Informacje o nowościach, promocjach firm hostingowych.

   Pisanie nowych tematów dostępne tylko dla przedstawicieli firm.

   221
   postów
  2. Oferty

   Oferty od firm hostingowych.

   Pisanie nowych tematów dostępne tylko dla przedstawicieli firm.

   101
   postów
  3. Opinie o firmach hostingowych

   W tym dziale można zamieszczać opinie o firmach oferujących serwery gier.

   167
   postów
  4. Pytania

   Zapytaj o wybór optymalnego serwera, specyfikacji usług oraz wszystkie nurtujące aspekty hostingu gier.

   282
   postów
  5. Informacje i pomoc techniczna

   Pomoc z zakresu funkcjonowania oraz bezpieczeństwa serwerów gier.

   311
   postów
 6. Pozostałe

  1. Piaskownica

   Luźne rozmowy, nie związane z forum.

   481
   postów
  2. Poszukuję załogi

   W tym dziale właściciele stron internetowych poszukują ekipy na swoje strony.

   692
   postów
  3. Rynek

   Chcesz coś zlecić, masz problem z instalacją modyfikacji, chcesz coś sprzedać bądź kupić? Napisz ogłoszenie w tym dziale. 

   3,250
   postów
  4. MYGO.pl

   Propozycje zmian, błędów i opinie dotyczące forum należy pisać w tym dziale.

   334
   postów
 • Najnowsze tematy

 • Najnowsze posty

  • Witam dodałem sobie spadachron na flage t i zamiast spadachron być na flagę t mają wszyscy  #include <sourcemod> #include <sdktools> #define PARACHUTE_VERSION "2.5.1" //Parachute Model #define PARACHUTE_MODEL "parachute_carbon" //Parachute Textures #define PARACHUTE_PACK "pack_carbon" #define PARACHUTE_TEXTURE "parachute_carbon" new g_iVelocity = -1; new g_iMoney = -1; new g_maxplayers = -1; new String:g_game[30]; new String:path_model[256]; new String:path_pack[256]; new String:path_texture[256]; new Handle:g_fallspeed = INVALID_HANDLE; new Handle:g_enabled = INVALID_HANDLE; new Handle:g_linear = INVALID_HANDLE; new Handle:g_msgtype = INVALID_HANDLE; new Handle:g_cost = INVALID_HANDLE; new Handle:g_payback = INVALID_HANDLE; new Handle:g_welcome = INVALID_HANDLE; new Handle:g_roundmsg = INVALID_HANDLE; new Handle:g_version = INVALID_HANDLE; new Handle:g_model = INVALID_HANDLE; new Handle:g_decrease = INVALID_HANDLE; new Handle:g_button = INVALID_HANDLE; new x; new cl_flags; new cl_buttons; new Float:speed[3]; new bool:isfallspeed; new USE_BUTTON; new String:ButtonText[265]; new bool:inUse[MAXPLAYERS+1]; new bool:hasPara[MAXPLAYERS+1]; new bool:hasModel[MAXPLAYERS+1]; new bool:hasAccess[MAXPLAYERS+1]; new Parachute_Ent[MAXPLAYERS+1]; public Plugin:myinfo = { name = "SM Parachute", author = "SWAT_88 edited by pTu", description = "To use your parachute press and hold your E(+use) button while falling.", version = PARACHUTE_VERSION, url = "http://www.sourcemod.net/" }; public OnPluginStart() { LoadTranslations ("sm_parachute.phrases"); g_enabled = CreateConVar("sm_parachute_enabled","1"); g_fallspeed = CreateConVar("sm_parachute_fallspeed","100"); g_linear = CreateConVar("sm_parachute_linear","1"); g_msgtype = CreateConVar("sm_parachute_msgtype","1"); g_cost = CreateConVar("sm_parachute_cost","0"); g_payback = CreateConVar("sm_parachute_payback","75"); g_welcome = CreateConVar("sm_parachute_welcome","1"); g_roundmsg = CreateConVar("sm_parachute_roundmsg","1"); g_version = CreateConVar("sm_parachute_version", PARACHUTE_VERSION, "SM Parachute Version", FCVAR_NOTIFY); g_model = CreateConVar("sm_parachute_model","1"); g_decrease = CreateConVar("sm_parachute_decrease","50"); g_button = CreateConVar("sm_parachute_button","1"); g_iVelocity = FindSendPropOffs("CBasePlayer", "m_vecVelocity[0]"); g_iMoney = FindSendPropOffs("CCSPlayer", "m_iAccount"); g_maxplayers = GetMaxClients(); SetConVarString(g_version, PARACHUTE_VERSION); InitModel(); InitGameMode(); RegConsoleCmd("say",HandleSay,"",FCVAR_GAMEDLL); RegConsoleCmd("say_team",HandleSay,"",FCVAR_GAMEDLL); HookEvent("player_death",PlayerDeath); HookEvent("player_spawn",PlayerSpawn); HookConVarChange(g_enabled, CvarChange_Enabled); HookConVarChange(g_linear, CvarChange_Linear); HookConVarChange(g_cost, CvarChange_Cost); HookConVarChange(g_model, CvarChange_Model); HookConVarChange(g_button, CvarChange_Button); //CreateTimer(5.0, Timer_Copy, _, TIMER_REPEAT); } public Action:Timer_Copy(Handle:timer) { PrintToChatAll("\x01[\x04DEMO\x01]\x04 PLUGIN DEMO PLUGIN DEMOPLUGIN DEMOPLUGIN DEMO"); } public OnPluginEnd(){ CloseHandle(g_fallspeed); CloseHandle(g_enabled); CloseHandle(g_linear); CloseHandle(g_msgtype); CloseHandle(g_cost); CloseHandle(g_payback); CloseHandle(g_welcome); CloseHandle(g_roundmsg); CloseHandle(g_version); CloseHandle(g_model); CloseHandle(g_decrease); } public InitModel(){ Format(path_model,255,"models/parachute/%s",PARACHUTE_MODEL); Format(path_pack,255,"materials/models/parachute/%s",PARACHUTE_PACK); Format(path_texture,255,"materials/models/parachute/%s",PARACHUTE_TEXTURE); } public InitGameMode(){ GetGameFolderName(g_game, 29); if(StrEqual(g_game,"tf",false)){ SetConVarInt(g_button,2); SetButton(2); } else{ SetButton(1); } } public OnMapStart(){ new String:path[256]; strcopy(path,255,path_model); StrCat(path,255,".mdl") PrecacheModel(path,true); strcopy(path,255,path_model); StrCat(path,255,".dx80.vtx") AddFileToDownloadsTable(path); strcopy(path,255,path_model); StrCat(path,255,".dx90.vtx") AddFileToDownloadsTable(path); strcopy(path,255,path_model); StrCat(path,255,".mdl") AddFileToDownloadsTable(path); strcopy(path,255,path_model); StrCat(path,255,".sw.vtx") AddFileToDownloadsTable(path); strcopy(path,255,path_model); StrCat(path,255,".vvd") AddFileToDownloadsTable(path); strcopy(path,255,path_model); StrCat(path,255,".xbox.vtx") AddFileToDownloadsTable(path); strcopy(path,255,path_pack); StrCat(path,255,".vmt") AddFileToDownloadsTable(path); strcopy(path,255,path_pack); StrCat(path,255,".vtf") AddFileToDownloadsTable(path); strcopy(path,255,path_texture); StrCat(path,255,".vmt") AddFileToDownloadsTable(path); strcopy(path,255,path_texture); StrCat(path,255,".vtf") AddFileToDownloadsTable(path); } public OnEventShutdown() { UnhookEvent("player_death",PlayerDeath); UnhookEvent("player_spawn",PlayerSpawn); } public OnClientPutInServer(client) { inUse[client] = false; hasPara[client] = false; hasModel[client] = false; hasAccess[client] = false; g_maxplayers = GetMaxClients(); CreateTimer (20.0, WelcomeMsg, client); } public OnClientPostAdminCheck(client) { hasAccess[client] = IsPlayerGenericAdmin(client); } public OnClientDisconnect(client){ g_maxplayers = GetMaxClients(); CloseParachute(client); } public Action:PlayerSpawn(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast){ new client; client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid")); if (GetConVarInt(g_cost) == 0){ CreateTimer (1.0, RoundMsg, client); } return Plugin_Continue; } public Action:PlayerDeath(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast){ new client; client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid")); hasPara[client] = false; EndPara(client); return Plugin_Continue; } public Action:RoundMsg(Handle:timer, any:client){ if(GetConVarInt(g_roundmsg) == 1){ if(IsClientConnected (client) && IsClientInGame(client)) PrintMsg(client,"Have Got Free Parachute"); } return Plugin_Continue; } public StartPara(client,bool:open) { decl Float:velocity[3]; decl Float:fallspeed; if (g_iVelocity == -1) return; if((GetConVarInt(g_enabled)== 1 && hasPara[client]) || (GetConVarInt(g_enabled) == 1 && GetConVarInt(g_cost) == 0)){ fallspeed = GetConVarFloat(g_fallspeed)*(-1.0); GetEntDataVector(client, g_iVelocity, velocity); if(velocity[2] >= fallspeed){ isfallspeed = true; } if(velocity[2] < 0.0) { if(isfallspeed && GetConVarInt(g_linear) == 0){ } else if((isfallspeed && GetConVarInt(g_linear) == 1) || GetConVarFloat(g_decrease) == 0.0){ velocity[2] = fallspeed; } else{ velocity[2] = velocity[2] + GetConVarFloat(g_decrease); } TeleportEntity(client, NULL_VECTOR, NULL_VECTOR, velocity); SetEntDataVector(client, g_iVelocity, velocity); SetEntityGravity(client,0.1); if(open) OpenParachute(client); } } } public EndPara(client) { if(GetConVarInt(g_enabled)== 1 ){ SetEntityGravity(client,1.0); inUse[client]=false; CloseParachute(client); } } public OpenParachute(client){ decl String:path[256]; strcopy(path,255,path_model); StrCat(path,255,".mdl") if(GetConVarInt(g_model) == 1){ Parachute_Ent[client] = CreateEntityByName("prop_dynamic_override"); DispatchKeyValue(Parachute_Ent[client],"model",path); SetEntityMoveType(Parachute_Ent[client], MOVETYPE_NOCLIP); DispatchSpawn(Parachute_Ent[client]); hasModel[client]=true; TeleportParachute(client); } } public TeleportParachute(client){ if(hasModel[client] && IsValidEntity(Parachute_Ent[client])){ decl Float:Client_Origin[3]; decl Float:Client_Angles[3]; decl Float:Parachute_Angles[3] = {0.0, 0.0, 0.0}; GetClientAbsOrigin(client,Client_Origin); GetClientAbsAngles(client,Client_Angles); Parachute_Angles[1] = Client_Angles[1]; TeleportEntity(Parachute_Ent[client], Client_Origin, Parachute_Angles, NULL_VECTOR); } } public CloseParachute(client){ if(hasModel[client] && IsValidEntity(Parachute_Ent[client])){ RemoveEdict(Parachute_Ent[client]); hasModel[client]=false; } } public Check(client){ if(GetConVarInt(g_enabled)== 1 ){ GetEntDataVector(client,g_iVelocity,speed); cl_flags = GetEntityFlags(client); if(speed[2] >= 0 || (cl_flags & FL_ONGROUND)) EndPara(client); } } public OnGameFrame() { if(GetConVarInt(g_enabled) == 0) return; for (x = 1; x <= g_maxplayers; x++) { if (IsClientInGame(x) && IsPlayerAlive(x) && hasAccess[x]) { cl_buttons = GetClientButtons(x); if (cl_buttons & USE_BUTTON) { if (!inUse[x]) { inUse[x] = true; isfallspeed = false; StartPara(x,true); } StartPara(x,false); TeleportParachute(x); } else { if (inUse[x]) { inUse[x] = false; EndPara(x); } } Check(x); } } } stock GetNextSpaceCount(String:text[],CurIndex){ new Count=0; new len = strlen(text); for(new i=CurIndex;i<len;i++){ if(text[i] == ' ') return Count; else Count++; } return Count; } stock SendHintText(client, String:text[], any:...){ new String:message[192]; VFormat(message,191,text, 2); new len = strlen(message); if(len > 30){ new LastAdded=0; for(new i=0;i<len;i++){ if((message[i]==' ' && LastAdded > 30 && (len-i) > 10) || ((GetNextSpaceCount(text,i+1) + LastAdded) > 34)){ message[i] = '\n'; LastAdded = 0; } else LastAdded++; } } new Handle:HintMessage = StartMessageOne("HintText",client); if (GetUserMessageType() == UM_Protobuf) PbSetString(HintMessage, "text", message); else { BfWriteByte(HintMessage,-1); BfWriteString(HintMessage,message); } EndMessage(); } public PrintMsg(client,String:msg[]){ new String:translation[256]; if(GetConVarInt(g_enabled) == 0) return; Format(translation, 255, "%T", msg, LANG_SERVER, ButtonText); if(GetConVarInt(g_msgtype) == 1){ PrintToChat(client,"\x01\x04[SM Parachute]\x01 %s", translation); } else if(GetConVarInt(g_msgtype) == 2) { new Handle:panel = CreatePanel(); DrawPanelText(panel,translation); SendPanelToClient(panel,client,PanelHandle,5); } else if(GetConVarInt(g_msgtype) == 3){ SendHintText(client,translation); } } public PanelHandle(Handle:menu, MenuAction:action, param1, param2){ } public BuyParachute(client){ new money; new cost; if (g_iMoney == -1) return; if (hasPara[client] == false){ money = GetEntData(client,g_iMoney); cost = GetConVarInt(g_cost); if (cost == 0){ PrintMsg(client,"Have Free Parachute"); } else{ if((money - cost)<0){ PrintMsg(client,"No Money"); } else{ hasPara[client] = true; SetEntData(client,g_iMoney,money-cost); PrintMsg(client,"Have Bought Parachute"); } } } else{ PrintMsg(client,"Have Parachute"); } } public SellParachute(client){ new money; new Float:payback; new String:pb[10]; if (g_iMoney == -1) return; if (hasPara[client] == true){ money = GetEntData(client,g_iMoney); payback = GetConVarInt(g_cost)*(GetConVarFloat(g_payback)/100); if ((money + payback) > 16000){ SetEntData(client,g_iMoney,16000); } else{ FloatToString(payback,pb,9); SetEntData(client,g_iMoney,money+StringToInt(pb)); } hasPara[client] = false; PrintMsg(client,"Sold Parachute"); } else{ if (GetConVarInt(g_cost)==0){ PrintMsg(client,"Sell Free Parachute"); } else{ PrintMsg(client,"No Parachute"); } } } public Action:HandleSay(client, args){ new String:line[30]; if(GetConVarInt(g_enabled) == 0) return Plugin_Continue; if (args > 0){ GetCmdArg(1,line,sizeof(line)); if (strcmp(g_game,"cstrike",false)==0){ if (StrEqual(line, "!bp", false) || StrEqual(line, "!buy_parachute", false)) BuyParachute(client); else if(StrEqual(line, "!sp", false) || StrEqual(line, "!sell_parachute", false)) SellParachute(client); } else{ SetConVarInt(g_cost,0); if (StrEqual(line, "!bp", false) || StrEqual(line, "!buy_parachute", false)) PrintMsg(client,"Have Free Parachute"); else if(StrEqual(line, "!sp", false) || StrEqual(line, "!sell_parachute", false)) PrintMsg(client,"Sell Free Parachute"); } } return Plugin_Continue; } public Action:WelcomeMsg (Handle:timer, any:client) { if(GetConVarInt(g_enabled) == 0) return Plugin_Continue; if (GetConVarInt (g_welcome) == 1 && IsClientConnected (client) && IsClientInGame (client)) { PrintToChat(client,"\x01\x04[SM Parachute]\x01 %T", "Welcome", LANG_SERVER); if (GetConVarInt(g_cost)==0){ PrintToChat(client,"\x01\x04[SM Parachute]\x01 %T", "Parachute For Everyone", LANG_SERVER); } else{ PrintToChat(client,"\x01\x04[SM Parachute]\x01 %T", "Buy Help", LANG_SERVER); PrintToChat(client,"\x01\x04[SM Parachute]\x01 %T", "Sell Help", LANG_SERVER); } } return Plugin_Continue; } public CvarChange_Enabled(Handle:cvar, const String:oldvalue[], const String:newvalue[]){ if (StringToInt(newvalue) == 0){ for (new client = 1; client <= g_maxplayers; client++){ if (IsClientInGame(client) && IsPlayerAlive(client)){ if (hasPara[client]){ SetEntityGravity(client,1.0); SetEntityMoveType(client,MOVETYPE_WALK); SellParachuteOff(client,GetConVarInt(g_cost)); } PrintToChat(client,"\x01\x04[SM Parachute]\x01 %T", "Disabled", LANG_SERVER); } } } else{ for (new client = 1; client <= g_maxplayers; client++){ if (IsClientInGame(client) && IsPlayerAlive(client)){ PrintToChat(client,"\x01\x04[SM Parachute]\x01 %T", "Enabled", LANG_SERVER); if (GetConVarInt(g_cost)==0){ PrintToChat(client,"\x01\x04[SM Parachute]\x01 %T", "Parachute For Everyone", LANG_SERVER); } else{ PrintToChat(client,"\x01\x04[SM Parachute]\x01 %T", "Buy Help", LANG_SERVER); PrintToChat(client,"\x01\x04[SM Parachute]\x01 %T", "Sell Help", LANG_SERVER); } } } } } public CvarChange_Linear(Handle:cvar, const String:oldvalue[], const String:newvalue[]){ if (StringToInt(newvalue) == 0){ for (new client = 1; client <= g_maxplayers; client++){ if (IsClientInGame(client) && IsPlayerAlive(client) && hasPara[client]){ SetEntityMoveType(client,MOVETYPE_WALK); } } } } public CvarChange_Cost(Handle:cvar, const String:oldvalue[], const String:newvalue[]){ if (StringToInt(newvalue) == 0){ for (new client = 1; client <= g_maxplayers; client++){ if (IsClientInGame(client) && IsPlayerAlive(client)){ if (hasPara[client]) SellParachuteOff(client,StringToInt(oldvalue)); PrintToChat(client,"\x01\x04[SM Parachute]\x01 %T", "Parachute For Everyone", LANG_SERVER); } } } else{ if (strcmp(g_game,"cstrike",false) != 0) SetConVarInt(g_cost,0); } } public CvarChange_Button(Handle:cvar, const String:oldvalue[], const String:newvalue[]){ if (StringToInt(newvalue) == 1){ SetButton(1); } else if(StringToInt(newvalue) == 2){ SetButton(2); } } public CvarChange_Model(Handle:cvar, const String:oldvalue[], const String:newvalue[]){ if (StringToInt(newvalue) == 0){ for (new client = 1; client <= g_maxplayers; client++){ if (IsClientInGame(client) && IsPlayerAlive(client)){ CloseParachute(client); } } } } public SellParachuteOff(client,cost){ new money; new Float:payback; new String:pb[10]; if (g_iMoney == -1) return; if (hasPara[client] == true){ money = GetEntData(client,g_iMoney); payback = cost*(GetConVarFloat(g_payback)/100); if ((money + payback) > 16000){ SetEntData(client,g_iMoney,16000); } else{ FloatToString(payback,pb,9); SetEntData(client,g_iMoney,money+StringToInt(pb)); } hasPara[client] = false; } } public SetButton(button){ if (button == 1){ USE_BUTTON = IN_USE; ButtonText = "E"; } else if(button == 2){ USE_BUTTON = IN_JUMP; ButtonText = "Space"; } } /* @param client id return bool */ bool:IsPlayerGenericAdmin(client) { if (CheckCommandAccess(client, "admin_custom6", false)) { return true; } return false; } Ktoś jakieś pomysły ?
  • Racja, teraz jest okej? http://prntscr.com/j9oesn
  •   Nazwa serwera: ★ Katujemy.eu ★ Cache/Mirage • 128 Tick • Skiny/Kosy/Rekawiczki/ IP: 54.38.192.144:27015 Ilość slotów: 26 Forum:https://katujemy.eu/ Sklep 24/7: https://sklep.katujemy.eu/
  •  sv_region 255 - cały świat i zaczęło wyświetlać   
  • Mam plany w tej sprawie także spokojna głowa ;)
 • Popularni autorzy

 • Ostatnie aktualizacje rangi

  • Feizovski zmienił rangę na Supreme Master First Class
  • xxwrekk zmienił rangę na Supreme Master First Class
  • kawa zmienił rangę na Supreme Master First Class