Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/04/2019 in all areas

  1. 1 point
    Jeżeli mówisz o @Hamster, podaj dowody. Przeprowadzałem z nim transakcję i wszystko poszło zgodnie z ustaleniami - mogę polecić z czystym sumieniem.
×
×
  • Create New...