Sucre

Użytkownik
 • Zawartość

  15
 • Dołączył

 • Ostatnio

Reputacja

0 Silver I

O Sucre

 • Ranga
  Silver I
 1. rankme

  rank me działał i po czasie kiedy postanowiłem zresetować ranking graczy juz nie diziała nie wyswielta nic po wpisaniu /rank fast help
 2. Vip by hanys

  Witam, chciałbym ustawić by tylko ktos z flagą a lub wyższą miał vipa a nie każdy gracz. Proszę o pomoc :D #include <sourcemod> #include <sdktools> #include <cstrike> #include <clientprefs> #include <colors> #include <loghelper> #include <sdkhooks> #pragma semicolon 1 #define MAX_WEAPON_COUNT 32 #define SHOW_MENU -1 #define CS_TEAM_SPECTATOR 1 #define CS_TEAM_T 2 #define CS_TEAM_CT 3 public Plugin:myinfo = { name = "VIP's", author = "hanys", description = "vip", version = "1.3.1", url = "" }; new Handle:HP; new Handle:Gravity; new Handle:Speedy; new Handle:Smokegrenade; new Handle:Flashbang; new Handle:Hegrenade; new Handle:Molotov; new Handle:Decoy; new Handle:Tagrenade; new Handle:Healthshot; new Handle:Remove_grenade; new Handle:Armorvalue; new Handle:Bhashelmet; new Handle:Defuser; new Handle:Moneystart; new Handle:Bombplanted; new Handle:Bombdefused; new Handle:Headshot_money; new Handle:Headshot_hp; new Handle:Kill_money; new Handle:Kill_hp; new Handle:Tagtable; new Handle:Tagsay; new Handle:Double_jump; new Handle:Advertising; new Handle:Menu_round; new Handle:Menu_command; new Handle:Menu_onspawn; new g_PrimaryGunCount; new g_SecondaryGunCount; new String:g_PrimaryGuns[MAX_WEAPON_COUNT][32]; new String:g_SecondaryGuns[MAX_WEAPON_COUNT][32]; new bool:g_MenuOpen[MAXPLAYERS+1] = {false, ...}; new Handle:g_PrimaryMenu = INVALID_HANDLE; new Handle:g_SecondaryMenu = INVALID_HANDLE; new g_PlayerPrimary[MAXPLAYERS+1] = {-1, ...}; new g_PlayerSecondary[MAXPLAYERS+1] = {-1, ...}; new Rounds = 0; new const g_iaGrenadeOffsets[] = {15, 17, 16, 14, 18, 17}; public OnPluginStart() { CreateConVar("sm_vip_version", "1.3.2", "VIP Plugin by Hanys", FCVAR_PLUGIN|FCVAR_SPONLY|FCVAR_REPLICATED|FCVAR_NOTIFY|FCVAR_DONTRECORD); HP = CreateConVar("vip_hp_start", "100", "Ilosc HP na start rundy", FCVAR_NOTIFY); Gravity = CreateConVar("vip_gravity", "1.0", "Grawitacja (1.0 - standardowa)", FCVAR_PLUGIN); Speedy = CreateConVar("vip_speed", "1.0", "Szybkosc biegania (1.0 - standardowo)", FCVAR_PLUGIN); Smokegrenade = CreateConVar("vip_grenade_smokegrenade", "0", "Smoke na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0); Flashbang = CreateConVar("vip_grenade_flashbang", "0", "Flash na start rundy (0-2))", FCVAR_NOTIFY); Hegrenade = CreateConVar("vip_grenade_hegrenade", "0", "Granat na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0); Molotov = CreateConVar("vip_grenade_molotov", "0", "Molotov dla tt lub Incendiary dla ct na start rundy",FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0); Decoy = CreateConVar("vip_grenade_decoy", "0", "Decoy na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0); Tagrenade = CreateConVar("vip_grenade_tagrenade", "0", "Granat taktyczny na start rundy",FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0); Healthshot = CreateConVar("vip_grenade_healtshot", "0", "Apteczka na start rundy (0-4)", FCVAR_NOTIFY); Remove_grenade = CreateConVar("vip_grenade_remove", "0", "Na początku rundy/respawn usuwa wszystkie granaty (Przydatne przy wypadaniu granatów", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0); Armorvalue = CreateConVar("vip_armorvalue", "0", "Kamizelka na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0); Bhashelmet = CreateConVar("vip_bhashelmet", "0", "Kask na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0); Defuser = CreateConVar("vip_defuser", "0", "Zestaw do rozbrajania dla CT na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0); Moneystart = CreateConVar("vip_money_start", "0", "Ilosc $ na start rundy", FCVAR_NOTIFY); Bombplanted = CreateConVar("vip_bomb_planted", "0", "Ilosc $ za podlozenie bomby", FCVAR_NOTIFY); Bombdefused = CreateConVar("vip_bomb_defused", "0", "Ilosc $ za rozbrojenie bomby", FCVAR_NOTIFY); Headshot_money = CreateConVar("vip_headshot_money", "0", "Ilosc $ za Headshot", FCVAR_NOTIFY); Headshot_hp = CreateConVar("vip_headshot_hp", "7", "Ilosc HP za Headshot", FCVAR_NOTIFY); Kill_money = CreateConVar("vip_kill_money", "0", "Ilosc $ za fraga", FCVAR_NOTIFY); Kill_hp = CreateConVar("vip_kill_hp", "5", "Ilosc HP za fraga", FCVAR_NOTIFY); Tagtable = CreateConVar("vip_tag_table", "1", "Tag VIP w tabeli wynikow", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0); Tagsay = CreateConVar("vip_tag_say", "1", "Tag VIP + kolorowy nick w say", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0); Double_jump = CreateConVar("vip_double_jump", "0", "Podwojny skok", FCVAR_NONE, flase, 0.0, true, 1.0); Advertising = CreateConVar("vip_advertising", "0", "Informacja o autorze pluginu", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0); Menu_round = CreateConVar("vip_menu", "0", "Od ktorej rundy menu broni jest aktywne (0-menu broni nieaktywne)", FCVAR_NOTIFY); Menu_command = CreateConVar("vip_menu_command", "0", "Otwieranie menu broni po wpisaniu !bronie/!menu", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0); Menu_onspawn = CreateConVar("vip_menu_onspawn", "0", "Wyswietlanie menu przy respawn (Start rundy)", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0); AutoExecConfig(true, "vip_hanys"); CheckConfig("configs/vip_hanys_weapons.ini"); RegConsoleCmd("say", Command_SendToAll); //RegConsoleCmd("say_team", Command_SendToTeam); RegConsoleCmd("sm_menu", Command_VipMenu); RegConsoleCmd("sm_bronie", Command_VipMenu); HookEvent("player_spawn", Event_OnPlayerSpawn); HookEvent("bomb_planted", Event_BombPlanted); HookEvent("bomb_defused", Event_BombDefused); HookEvent("player_death", Event_PlayerDeath); HookEvent("player_team", Event_TagTable); HookEvent("player_spawn", Event_TagTable); HookEvent("round_start", Event_RoundStart); HookEvent("announce_phase_end", RestartRound); HookEvent("cs_intermission", RestartRound); CreateTimer(300.0, Timer_Advert, _, TIMER_REPEAT); } public OnPluginEnd() { CancelMenu(g_PrimaryMenu); CheckCloseHandle(g_PrimaryMenu); CancelMenu(g_SecondaryMenu); CheckCloseHandle(g_SecondaryMenu); } public Action:Timer_Advert(Handle:timer) { if (GetConVarBool(Advertising)) { PrintToChatAll("\x01[\x04VIP\x01]\x04 Plugin VIP"); } } public Event_OnPlayerSpawn(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast) { new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid")); new money = GetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount"); new team = GetClientTeam(client); new g_HP = GetConVarInt(HP); new g_moneystart = GetConVarInt(Moneystart); new g_Flashbang = GetConVarInt(Flashbang); new g_Healthshot = GetConVarInt(Healthshot); if (client > 0 && IsPlayerAlive(client)) { if (GetConVarBool(Remove_grenade)) StripNades(client); if (IsPlayerGenericAdmin(client)) { SetEntityHealth(client, g_HP); //hp SetEntityGravity(client, GetConVarFloat(Gravity)); //grawitacja SetEntPropFloat(client, Prop_Send, "m_flLaggedMovementValue", GetConVarFloat(Speedy)); //predkosc biegania if (GetConVarBool(Smokegrenade)) GivePlayerItem(client, "weapon_smokegrenade"); //smoke if (GetConVarBool(Flashbang)) { for (new i = 1; i <= g_Flashbang; i++) GivePlayerItem(client, "weapon_flashbang"); } if (GetConVarBool(Healthshot)) { for (new i = 1; i <= g_Healthshot; i++) GivePlayerItem(client, "weapon_healthshot"); } if (GetConVarBool(Hegrenade)) GivePlayerItem(client, "weapon_hegrenade"); //grenade if (GetConVarBool(Molotov) && team == CS_TEAM_T) GivePlayerItem(client, "weapon_molotov"); //molotov tt if (GetConVarBool(Molotov) && team == CS_TEAM_CT) GivePlayerItem(client, "weapon_incgrenade"); //Incendiary ct if (GetConVarBool(Decoy)) GivePlayerItem(client, "weapon_decoy"); //decoy if (GetConVarBool(Tagrenade)) GivePlayerItem(client, "weapon_tagrenade"); //Taktyczny SetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount", money + g_moneystart); // plus $ na start if (GetConVarBool(Armorvalue)) SetEntProp(client, Prop_Send, "m_ArmorValue", 100); //kamizelka if (GetConVarBool(Bhashelmet)) SetEntProp(client, Prop_Send, "m_bHasHelmet", 1); //helm if(team == CS_TEAM_CT) { if (GetConVarBool(Defuser) && GetEntProp(client, Prop_Send, "m_bHasDefuser") == 0) GivePlayerItem(client, "item_defuser"); //kombinerki } CreateTimer(0.1, Event_HandleSpawn, GetEventInt(event, "userid")); } } } stock StripNades(client) { while(RemoveWeaponBySlot(client, 3)){} for(new i = 0; i < 6; i++) SetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAmmo", 0, _, g_iaGrenadeOffsets); } stock bool:RemoveWeaponBySlot(client, iSlot) { new iEntity = GetPlayerWeaponSlot(client, iSlot); if(IsValidEdict(iEntity)) { RemovePlayerItem(client, iEntity); AcceptEntityInput(iEntity, "Kill"); return true; } return false; } public Event_BombPlanted(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast) { new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid")); new money = GetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount"); new g_bombplanted = GetConVarInt(Bombplanted); if (IsPlayerGenericAdmin(client)) { SetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount", money + g_bombplanted);//plus $ for Bomb Planted } } public Event_BombDefused(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast) { new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid")); new money = GetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount"); new g_bombdefused = GetConVarInt(Bombdefused); if (IsPlayerGenericAdmin(client)) { SetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount", money + g_bombdefused); //plus $ for Bomb Defused } } public Event_PlayerDeath(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast) { new attacker = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "attacker")); new money = GetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iAccount"); new health = GetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iHealth"); new g_headshot_money = GetConVarInt(Headshot_money); new g_headshot_hp = GetConVarInt(Headshot_hp); new g_kill_money = GetConVarInt(Kill_money); new g_kill_hp = GetConVarInt(Kill_hp); new bool:headshot = GetEventBool(event, "headshot"); if (IsPlayerGenericAdmin(attacker)) { if(headshot) { SetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iAccount", money + g_headshot_money); //plus for hs SetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iHealth", health + g_headshot_hp); //plus hp for hs } else { SetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iAccount", money + g_kill_money); //plus for kill SetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iHealth", health + g_kill_hp); //plus hp for kill } } } public Action:Event_TagTable(Handle:event, String:name[], bool:dontBroadcast) { new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid")); if (IsPlayerGenericAdmin(client)) { if (GetConVarBool(Tagtable)) CS_SetClientClanTag(client, "[VIP]"); } } public Action:Command_SendToAll(client, args) { if ((IsPlayerGenericAdmin(client)) && GetConVarBool(Tagsay)) { new String:text[256]; GetCmdArg(1, text, sizeof(text)); if (text[0] == '/' || text[0] == '@' || text[0] == '!' || text[0] == 0 || IsChatTrigger()) { return Plugin_Handled; } if(IsPlayerAlive(client) && GetClientTeam(client) != 1) { PrintToChatAll("\x01[\x04VIP\x01]\x05 %N: \x01%s", client, text); } else if(!IsPlayerAlive(client) && GetClientTeam(client) != 1) { PrintToChatAll("\x01*NIE ZYJE* [\x04VIP\x01]\x05 %N: \x01%s", client, text); } else if(!IsPlayerAlive(client) && GetClientTeam(client) == 1) { PrintToChatAll("\x01*OBSERWATOR* [\x04VIP\x01]\x05 %N: \x01%s", client, text); } return Plugin_Handled; } return Plugin_Continue; } public Action:Command_SendToTeam(client, args) { if ((IsPlayerGenericAdmin(client)) && GetConVarBool(Tagsay)) { new String:text[256]; GetCmdArg(1, text, sizeof(text)); if (text[0] == '/' || text[0] == '@' || text[0] == '!' || text[0] == 0 || IsChatTrigger()) { return Plugin_Handled; } for (new i = 1; i <= MaxClients; i++) { if (IsClientInGame(i) && IsClientConnected(i)) { if (GetClientTeam(client) == GetClientTeam(i)) { if(GetClientTeam(client) == 2) { if(IsPlayerAlive(client)) { PrintToChat(i, "\x01(Terrorysta) [\x04VIP\x01]\x05 %N \x01%s", client, text); } else if(!IsPlayerAlive(client)) { PrintToChat(i, "\x01*NIE ZYJE*(Terrorysta) [\x04VIP\x01]\x05 %N \x01%s", client, text); } return Plugin_Handled; } else if(GetClientTeam(client) == 3) { if(IsPlayerAlive(client)) { PrintToChat(i, "\x01(Antyterrorysta) [\x04VIP\x01]\x05 %N \x01%s", client, text); } else if(!IsPlayerAlive(client)) { PrintToChat(i, "\x01*NIE ZYJE*(Antyterrorysta) [\x04VIP\x01]\x05 %N \x01%s", client, text); } return Plugin_Handled; } else if(GetClientTeam(client) == 1) { PrintToChat(i, "\x01[OBSERWATOR] [\x04VIP\x01]\x05 %N \x01%s", client, text); return Plugin_Handled; } } } } } return Plugin_Continue; } public Action:OnPlayerRunCmd(iClient, &buttons, &impulse, Float:vel[3], Float:angles[3], &weapon) { if ((IsPlayerGenericAdmin(iClient)) && IsPlayerAlive(iClient) && GetConVarBool(Double_jump)) { static g_fLastButtons[MAXPLAYERS+1], g_fLastFlags[MAXPLAYERS+1], g_iJumps[MAXPLAYERS+1], fCurFlags, fCurButtons; fCurFlags = GetEntityFlags(iClient); fCurButtons = GetClientButtons(iClient); if (g_fLastFlags[iClient] & FL_ONGROUND && !(fCurFlags & FL_ONGROUND) && !(g_fLastButtons[iClient] & IN_JUMP) && fCurButtons & IN_JUMP) g_iJumps[iClient]++; else if(fCurFlags & FL_ONGROUND) g_iJumps[iClient] = 0; else if(!(g_fLastButtons[iClient] & IN_JUMP) && fCurButtons & IN_JUMP && g_iJumps[iClient] == 1) { g_iJumps[iClient]++; decl Float:vVel[3]; GetEntPropVector(iClient, Prop_Data, "m_vecVelocity", vVel); vVel[2] = 250.0; TeleportEntity(iClient, NULL_VECTOR, NULL_VECTOR, vVel); } g_fLastFlags[iClient] = fCurFlags; g_fLastButtons[iClient] = fCurButtons; } return Plugin_Continue; } public Event_RoundStart(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast) { Rounds = Rounds + 1; } public Action:RestartRound(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast) { Rounds = 0; } public OnClientPutInServer(client) { g_MenuOpen[client]=false; g_PlayerPrimary[client] = SHOW_MENU; g_PlayerSecondary[client] = SHOW_MENU; } public Event_PlayerTeam(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast) { new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid")); new team = GetClientTeam(client); if (g_MenuOpen[client] && team == CS_TEAM_SPECTATOR) { CancelClientMenu(client); // Delayed g_MenuOpen[client] = false; } } stock CheckConfig(const String:ini_file[]) { decl String:file[PLATFORM_MAX_PATH]; BuildPath(Path_SM, file, sizeof(file), ini_file); new timestamp = GetFileTime(file, FileTime_LastChange); if (timestamp == -1) SetFailState("\nCould not stat config file: %s.", file); InitializeMenus(); if (ParseConfigFile(file)) { FinalizeMenus(); } } stock InitializeMenus() { g_PrimaryGunCount=0; CheckCloseHandle(g_PrimaryMenu); g_PrimaryMenu = CreateMenu(MenuHandler_ChoosePrimary, MenuAction_Display|MenuAction_Select|MenuAction_Cancel); SetMenuTitle(g_PrimaryMenu, "[VIP] Wybierz darmowa bron:"); g_SecondaryGunCount=0; CheckCloseHandle(g_SecondaryMenu); g_SecondaryMenu = CreateMenu(MenuHandler_ChooseSecondary, MenuAction_Display|MenuAction_Select|MenuAction_Cancel); SetMenuTitle(g_SecondaryMenu, "[VIP] Wybierz darmowa bron:"); } stock FinalizeMenus() { AddMenuItem(g_PrimaryMenu, "FF", "None"); AddMenuItem(g_SecondaryMenu, "FF", "None"); } bool:ParseConfigFile(const String:file[]) { new Handle:parser = SMC_CreateParser(); SMC_SetReaders(parser, Config_NewSection, Config_UnknownKeyValue, Config_EndSection); SMC_SetParseEnd(parser, Config_End); new line = 0; new col = 0; new String:error[128]; new SMCError:result = SMC_ParseFile(parser, file, line, col); CloseHandle(parser); if (result != SMCError_Okay) { SMC_GetErrorString(result, error, sizeof(error)); LogError("%s on line %d, col %d of %s", error, line, col, file); } return (result == SMCError_Okay); } new g_configLevel; public SMCResult:Config_NewSection(Handle:parser, const String:section[], bool:quotes) { g_configLevel++; if (g_configLevel==2) { if (StrEqual("PrimaryMenu", section, false)) SMC_SetReaders(parser, Config_NewSection, Config_PrimaryKeyValue, Config_EndSection); else if (StrEqual("SecondaryMenu", section, false)) SMC_SetReaders(parser, Config_NewSection, Config_SecondaryKeyValue, Config_EndSection); } else SMC_SetReaders(parser, Config_NewSection, Config_UnknownKeyValue, Config_EndSection); return SMCParse_Continue; } public SMCResult:Config_UnknownKeyValue(Handle:parser, const String:key[], const String:value[], bool:key_quotes, bool:value_quotes) { SetFailState("\nDidn't recognize configuration: Level %i %s=%s", g_configLevel, key, value); return SMCParse_Continue; } public SMCResult:Config_PrimaryKeyValue(Handle:parser, const String:weapon_class[], const String:weapon_name[], bool:key_quotes, bool:value_quotes) { if (g_PrimaryGunCount>=MAX_WEAPON_COUNT) SetFailState("\nToo many weapons declared!"); decl String:weapon_id[4]; strcopy(g_PrimaryGuns[g_PrimaryGunCount], sizeof(g_PrimaryGuns[]), weapon_class); Format(weapon_id, sizeof(weapon_id), "%02.2X", g_PrimaryGunCount++); AddMenuItem(g_PrimaryMenu, weapon_id, weapon_name); return SMCParse_Continue; } public SMCResult:Config_SecondaryKeyValue(Handle:parser, const String:weapon_class[], const String:weapon_name[], bool:key_quotes, bool:value_quotes) { if (g_SecondaryGunCount>=MAX_WEAPON_COUNT) SetFailState("\nToo many weapons declared!"); decl String:weapon_id[4]; strcopy(g_SecondaryGuns[g_SecondaryGunCount], sizeof(g_SecondaryGuns[]), weapon_class); Format(weapon_id, sizeof(weapon_id), "%02.2X", g_SecondaryGunCount++); AddMenuItem(g_SecondaryMenu, weapon_id, weapon_name); return SMCParse_Continue; } public SMCResult:Config_EndSection(Handle:parser) { g_configLevel--; SMC_SetReaders(parser, Config_NewSection, Config_UnknownKeyValue, Config_EndSection); return SMCParse_Continue; } public Config_End(Handle:parser, bool:halted, bool:failed) { if (failed) SetFailState("\nPlugin error"); } public MenuHandler_ChoosePrimary(Handle:menu, MenuAction:action, param1, param2) { if (action == MenuAction_Display) g_MenuOpen[param1] = true; else if (action == MenuAction_Select) { new client = param1; new team = GetClientTeam(client); decl String:weapon_id[4]; GetMenuItem(menu, param2, weapon_id, sizeof(weapon_id)); new weapon = StringToInt(weapon_id, 16); g_PlayerPrimary[client] = weapon; if (team > CS_TEAM_SPECTATOR) GivePrimary(client); DisplayMenu(g_SecondaryMenu, client, MENU_TIME_FOREVER); } else if (action == MenuAction_Cancel) { g_MenuOpen[param1] = false; if (param2 == MenuCancel_Exit) // CancelClientMenu sends MenuCancel_Interrupted reason { if (g_SecondaryMenu != INVALID_HANDLE) DisplayMenu(g_SecondaryMenu, param1, MENU_TIME_FOREVER); } } } public MenuHandler_ChooseSecondary(Handle:menu, MenuAction:action, param1, param2) { if (action == MenuAction_Display) g_MenuOpen[param1] = true; else if (action == MenuAction_Select) { new client = param1; new team = GetClientTeam(client); decl String:weapon_id[4]; GetMenuItem(menu, param2, weapon_id, sizeof(weapon_id)); new weapon = StringToInt(weapon_id, 16); g_PlayerSecondary[client] = weapon; if (team > CS_TEAM_SPECTATOR) GiveSecondary(client); } else if (action == MenuAction_Cancel) g_MenuOpen[param1] = false; } public Action:Event_HandleSpawn(Handle:timer, any:user) { new client = GetClientOfUserId(user); new g_menu_round = GetConVarInt(Menu_round); if (!client) return; if (GetConVarBool(Menu_onspawn) && Rounds >= g_menu_round > 0 ) { if (g_PlayerPrimary[client]==SHOW_MENU && g_PlayerSecondary[client]==SHOW_MENU) { if (g_PrimaryMenu != INVALID_HANDLE) DisplayMenu(g_PrimaryMenu, client, MENU_TIME_FOREVER); else if (g_SecondaryMenu != INVALID_HANDLE) DisplayMenu(g_SecondaryMenu, client, MENU_TIME_FOREVER); } else { GivePrimary(client); GiveSecondary(client); } } } stock GivePrimary(client) { new weapon = g_PlayerPrimary[client]; RemoveWeaponBySlot(client, 0); if (weapon >= 0 && weapon < g_PrimaryGunCount) GivePlayerItem(client, g_PrimaryGuns[weapon]); } stock GiveSecondary(client) { new weapon = g_PlayerSecondary[client]; RemoveWeaponBySlot(client, 1); if (weapon >= 0 && weapon < g_SecondaryGunCount) GivePlayerItem(client, g_SecondaryGuns[weapon]); } public Action:Command_VipMenu(client, args) { new g_menu_round = GetConVarInt(Menu_round); if (IsPlayerGenericAdmin(client)) { if (IsClientInGame(client) && Rounds >= g_menu_round > 0 && GetConVarBool(Menu_command)) { if (g_PrimaryMenu != INVALID_HANDLE) DisplayMenu(g_PrimaryMenu, client, MENU_TIME_FOREVER); else if (g_SecondaryMenu != INVALID_HANDLE) DisplayMenu(g_SecondaryMenu, client, MENU_TIME_FOREVER); } } return Plugin_Continue; } stock CheckCloseHandle(&Handle:handle) { if (handle != INVALID_HANDLE) { CloseHandle(handle); handle = INVALID_HANDLE; } } stock min(a, b) {return (a<b) ? a:b;} stock max(a, b) {return (a>b) ? a:b;} /* @param client id return bool */ bool:IsPlayerGenericAdmin(client) { if (!CheckCommandAccess(client, "sm_vip", 0, true)) return false; { return true; } }
 3. Pomoc

  Szukam kogoś kto pomoze mi w konfiguracji plików serwera( powie co i jak) dodajcie mnie od znaomych albo priv
 4. Hosties

  I jak da się coś z tym zrobić?
 5. Hosties

  Ja mam tylko plik sm_hosties.sp /* * SourceMod Hosties Project * by: SourceMod Hosties Dev Team * * This file is part of the SM Hosties project. * * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under * the terms of the GNU General Public License, version 3.0, as published by the * Free Software Foundation. * * This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS * FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more * details. * * You should have received a copy of the GNU General Public License along with * this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. */ #include <sourcemod> #include <sdktools> #include <cstrike> #include <adminmenu> #include <sdkhooks> #include <hosties> #include <emitsoundany> #undef REQUIRE_PLUGIN #undef REQUIRE_EXTENSIONS #tryinclude <SteamWorks> #tryinclude <sourcebans> #define REQUIRE_EXTENSIONS #define REQUIRE_PLUGIN // Compiler directives #pragma semicolon 1 // Constants #define PLUGIN_VERSION "2.1.3b" #define MAX_DISPLAYNAME_SIZE 64 #define MAX_DATAENTRY_SIZE 5 #define SERVERTAG "SM Hosties v2.1" // Note: you cannot safely turn these modules on and off yet. Use cvars to disable functionality. // Add ability to disable collisions for players #define MODULE_NOBLOCK 1 // Add the last request system #define MODULE_LASTREQUEST 1 // Add a game description override #define MODULE_GAMEDESCRIPTION 1 // Add start weapons for both teams #define MODULE_STARTWEAPONS 1 // Add round-end team overlays #define MODULE_TEAMOVERLAYS 1 // Add !rules command #define MODULE_RULES 1 // Add !checkplayers command #define MODULE_CHECKPLAYERS 1 // Add muting system #define MODULE_MUTE 1 // Add freekill detection and prevention #define MODULE_FREEKILL 1 // Add gun safety #define MODULE_GUNSAFETY 1 // Add intelli-respawn #define MODULE_RESPAWN 1 // Add control system #define MODULE_CONTROL 0 /****************************************************************************** !EDIT BELOW THIS COMMENT AT YOUR OWN PERIL! ******************************************************************************/ // Global vars new bool:g_bSBAvailable = false; // SourceBans new GameType:g_Game = Game_Unknown; new Handle:gH_Cvar_Freekill_Sound = INVALID_HANDLE; new Handle:gH_Cvar_Freekill_Threshold = INVALID_HANDLE; new Handle:gH_Cvar_Freekill_Notify = INVALID_HANDLE; new Handle:gH_Cvar_Freekill_BanLength = INVALID_HANDLE; new Handle:gH_Cvar_Freekill_Punishment = INVALID_HANDLE; new Handle:gH_Cvar_Freekill_Reset = INVALID_HANDLE; new Handle:gH_Cvar_Freekill_Sound_Mode = INVALID_HANDLE; new String:gShadow_Freekill_Sound[PLATFORM_MAX_PATH]; new Handle:gH_TopMenu = INVALID_HANDLE; new TopMenuObject:gM_Hosties = INVALID_TOPMENUOBJECT; new gShadow_Freekill_Threshold; new gShadow_Freekill_BanLength; new gShadow_Freekill_Reset; new gShadow_Freekill_Sound_Mode; new FreekillPunishment:gShadow_Freekill_Punishment; new bool:gShadow_Freekill_Notify; new gA_FreekillsOfCT[MAXPLAYERS+1]; #if (MODULE_NOBLOCK == 1) #include "hosties/noblock.sp" #endif #if (MODULE_LASTREQUEST == 1) #include "hosties/lastrequest.sp" #endif #if (MODULE_GAMEDESCRIPTION == 1) #include "hosties/gamedescription.sp" #endif #if (MODULE_STARTWEAPONS == 1) #include "hosties/startweapons.sp" #endif #if (MODULE_TEAMOVERLAYS == 1) #include "hosties/teamoverlays.sp" #endif #if (MODULE_RULES == 1) #include "hosties/rules.sp" #endif #if (MODULE_CHECKPLAYERS == 1) #include "hosties/checkplayers.sp" #endif #if (MODULE_MUTE == 1) #include "hosties/muteprisoners.sp" #endif #if (MODULE_FREEKILL == 1) #include "hosties/freekillers.sp" #endif #if (MODULE_GUNSAFETY == 1) #include "hosties/gunsafety.sp" #endif #if (MODULE_RESPAWN == 1) #include "hosties/respawn.sp" #endif #if (MODULE_CONTROL == 1) #include "hosties/control.sp" #endif // ConVars new Handle:gH_Cvar_Add_ServerTag = INVALID_HANDLE; new Handle:gH_Cvar_Display_Advert = INVALID_HANDLE; public Plugin:myinfo = { name = "SM_Hosties v2", author = "databomb & dataviruset & comando", description = "Hosties/jailbreak plugin for SourceMod", version = PLUGIN_VERSION, url = "http://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=108810" }; public OnPluginStart() { // Load translations LoadTranslations("common.phrases"); LoadTranslations("hosties.phrases"); // Events hooks HookEvent("round_start", Event_RoundStart); // Create ConVars gH_Cvar_Add_ServerTag = CreateConVar("sm_hosties_add_servertag", "1", "Enable or disable automatic adding of SM_Hosties in sv_tags (visible from the server browser in CS:S): 0 - disable, 1 - enable", 0, true, 0.0, true, 1.0); gH_Cvar_Display_Advert = CreateConVar("sm_hosties_display_advert", "1", "Enable or disable the display of the Powered by SM Hosties message at the start of each round.", 0, true, 0.0, true, 1.0); CreateConVar("sm_hosties_version", PLUGIN_VERSION, "SM_Hosties plugin version (unchangeable)", 0|FCVAR_SPONLY|FCVAR_REPLICATED|FCVAR_NOTIFY|FCVAR_DONTRECORD); RegAdminCmd("sm_hostiesadmin", Command_HostiesAdmin, ADMFLAG_SLAY); #if (MODULE_STARTWEAPONS == 1) StartWeapons_OnPluginStart(); #endif #if (MODULE_NOBLOCK == 1) NoBlock_OnPluginStart(); #endif #if (MODULE_CHECKPLAYERS == 1) CheckPlayers_OnPluginStart(); #endif #if (MODULE_RULES == 1) Rules_OnPluginStart(); #endif #if (MODULE_GAMEDESCRIPTION == 1) GameDescription_OnPluginStart(); #endif #if (MODULE_TEAMOVERLAYS == 1) TeamOverlays_OnPluginStart(); #endif #if (MODULE_LASTREQUEST == 1) LastRequest_OnPluginStart(); #endif #if (MODULE_MUTE == 1) MutePrisoners_OnPluginStart(); #endif #if (MODULE_FREEKILL == 1) Freekillers_OnPluginStart(); #endif #if (MODULE_GUNSAFETY == 1) GunSafety_OnPluginStart(); #endif #if (MODULE_RESPAWN == 1) Respawn_OnPluginStart(); #endif #if (MODULE_CONTROL == 1) Control_OnPluginStart(); #endif AutoExecConfig(true, "sm_hosties2"); } public OnMapStart() { #if (MODULE_TEAMOVERLAYS == 1) TeamOverlays_OnMapStart(); #endif #if (MODULE_LASTREQUEST == 1) LastRequest_OnMapStart(); #endif #if (MODULE_CONTROL == 1) Control_OnMapStart(); #endif } public OnMapEnd() { #if (MODULE_FREEKILL == 1) Freekillers_OnMapEnd(); #endif } public OnAllPluginsLoaded() { if (LibraryExists("sourcebans")) { g_bSBAvailable = true; } new Handle:h_TopMenu = GetAdminTopMenu(); if (LibraryExists("adminmenu") && (h_TopMenu != INVALID_HANDLE)) { OnAdminMenuReady(h_TopMenu); } #if (MODULE_MUTE == 1) MutePrisoners_AllPluginsLoaded(); #endif } public APLRes:AskPluginLoad2(Handle:h_Myself, bool:bLateLoaded, String:sError[], error_max) { if (GetEngineVersion() == Engine_CSS) { g_Game = Game_CSS; } else if (GetEngineVersion() == Engine_CSGO) { g_Game = Game_CSGO; } else { SetFailState("Game is not supported."); } MarkNativeAsOptional("SteamWorks_SetGameDescription"); LastRequest_APL(); RegPluginLibrary("hosties"); return APLRes_Success; } public OnLibraryAdded(const String:name[]) { if (StrEqual(name, "sourcebans")) { g_bSBAvailable = true; } else if (StrEqual(name, "adminmenu") && (GetAdminTopMenu() != INVALID_HANDLE)) { OnAdminMenuReady(GetAdminTopMenu()); } } public OnLibraryRemoved(const String:name[]) { if (StrEqual(name, "sourcebans")) { g_bSBAvailable = false; } else if (StrEqual(name, "adminmenu")) { gH_TopMenu = GetAdminTopMenu(); } } public OnConfigsExecuted() { if (GetConVarInt(gH_Cvar_Add_ServerTag) == 1) { ServerCommand("sv_tags %s\n", SERVERTAG); } #if (MODULE_FREEKILL == 1) Freekillers_OnConfigsExecuted(); #endif #if (MODULE_MUTE == 1) MutePrisoners_OnConfigsExecuted(); #endif #if (MODULE_CHECKPLAYERS == 1) CheckPlayers_OnConfigsExecuted(); #endif #if (MODULE_GAMEDESCRIPTION == 1) GameDesc_OnConfigsExecuted(); #endif #if (MODULE_TEAMOVERLAYS == 1) TeamOverlays_OnConfigsExecuted(); #endif #if (MODULE_RULES == 1) Rules_OnConfigsExecuted(); #endif #if (MODULE_LASTREQUEST == 1) LastRequest_OnConfigsExecuted(); #endif #if (MODULE_NOBLOCK == 1) NoBlock_OnConfigsExecuted(); #endif #if (MODULE_STARTWEAPONS == 1) StartWeapons_OnConfigsExecuted(); #endif } public OnClientPutInServer(client) { LastRequest_ClientPutInServer(client); Freekillers_ClientPutInServer(client); } public Event_RoundStart(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast) { if (GetConVarInt(gH_Cvar_Display_Advert)) { // Print out a messages about SM_Hosties PrintToChatAll(CHAT_BANNER, "Powered By Hosties"); } } public OnAdminMenuReady(Handle:h_TopMenu) { // block double calls if (h_TopMenu == gH_TopMenu) { return; } gH_TopMenu = h_TopMenu; // Build Hosties menu gM_Hosties = AddToTopMenu(gH_TopMenu, "Hosties", TopMenuObject_Category, HostiesCategoryHandler, INVALID_TOPMENUOBJECT); if (gM_Hosties == INVALID_TOPMENUOBJECT) { return; } // Let other modules add menu objects LastRequest_Menus(gH_TopMenu, gM_Hosties); GunSafety_Menus(gH_TopMenu, gM_Hosties); Respawn_Menus(gH_TopMenu, gM_Hosties); } public Action:Command_HostiesAdmin(client, args) { DisplayTopMenu(gH_TopMenu, client, TopMenuPosition_LastRoot); return Plugin_Handled; } public HostiesCategoryHandler(Handle:h_TopMenu, TopMenuAction:action, TopMenuObject:item, param, String:buffer[], maxlength) { switch (action) { case (TopMenuAction_DisplayTitle): { if (item == gM_Hosties) { Format(buffer, maxlength, "Hosties:"); } } case (TopMenuAction_DisplayOption): { if (item == gM_Hosties) { Format(buffer, maxlength, "Hosties"); } } } }
 6. Hosties

  w takim, że nie po wpisaniu !lr nic mi sie nie wyświetla :D
 7. Hosties

  Jak skonfigurować hosties( plugin na !lr) szukam kogoś kto mi pomoże :D
 8. KUPIĘ Plugin na Skiny CS:GO

  Dopiero chciał kupić a już mi sprzedaje....
 9. Kosy i skiny

  Szukam działających pluginów na skiny i kosy na serwer. Nwm czy źle szukam ale od dwóch dni siedzę i znajduje chujowe plugi co albo nie dizałaja albo dzialaja z błedami
 10. Paczka zmoorga DD2

  Zainstalowałem paczke dd2 od zmoorga i na serwerze występują takie bugi jak to że jak wpiszę !paints to bronie się bugują jak bym spamował qqqqqqqqqqqqq Serwer też dostaje disconnect co kilka min
 11. Abner_res

  Jakiejś konkretnej linijki szukać? To wszystko co tam mam res_ct_path "misc/tecnohard" - Path of sounds played when ct wins. res_tr_path "misc/tecnohard" - Path of sounds played when t wins. res_draw_path "1" - Path of sounds played when Round Draw or 0 - Don´t play sounds, 1 - Play TR sounds, 2 - Play CT sounds res_play_type "1" - Play type 1 - Random, 2- Play in queue res_rounddraw_play - To choose if you wan´t play sounds whena no one wins. ****** // This file was auto-generated by SourceMod (v1.8.0.5969) // ConVars for plugin "abner_res.smx" // Plugin version // - // Default: "3.5fix" abner_res_version "3.5fix" // Enable/Disable client preferences // - // Default: "1" res_client_preferences "1" // Path of sounds played when Counter-Terrorists Win the round // - // Default: "misc/tecnohard" res_ct_path "misc/tecnohard" // Path of sounds played when Round Draw or 0 - Don´t play sounds, 1 - Play TR sounds, 2 - Play CT sounds // - // Default: "1" res_draw_path "1" // 1 - Random, 2 - Play in queue // - // Default: "1" res_play_type "1" // Print mp3 name in chat (Suggested by m22b) // - // Default: "0" res_print_to_chat_mp3_name "1" // Stop map musics // - // Default: "1" res_stop_map_music "1" // Path of sounds played when Terrorists Win the round // - // Default: "misc/tecnohard" res_tr_path "misc/tecnohard" działa juz dopisałem kilka linijek // - // Default: "misc/tecnohard" res_ct_path "misc/tecnohard" // Path of sounds played when Round Draw or 0 - Don´t play sounds, 1 - Play TR sounds, 2 - Play CT sounds // - // Default: "1" res_draw_path "1" // 1 - Random, 2 - Play in queue // - // Default: "1" res_play_type "1" // Print mp3 name in chat (Suggested by m22b) // - // Default: "0" res_print_to_chat_mp3_name "1" // Stop map musics // - // Default: "1" res_stop_map_music "1"
 12. BSLIMITER

  Udało mi się samemu z tym poradzić. Dziękuję za odzew :D
 13. Abner_res

  Plugin na muzykę po rundzie działa ale tylko od strony CT. Nwm gdzie i jak moge to zmienić proszę o pomoc Nazwa plugina AbNeR_Round_End_Sound
 14. BSLIMITER

  Plugin BSLimiter nie wyświetla mi zadnych informacji na czacie . Ogólnie plugin działa bo nie mogę na jadnym z bs'ów zaplantować paki.