Skocz do zawartości

Znajdź zawartość

Wyświetlanie wyników dla tagów 'Noblock' .Więcej opcji wyszukiwania

 • Wyszukaj za pomocą tagów

  Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
 • Wyszukaj przy użyciu nazwy użytkownika

Typ zawartości


Forum

 • Tworzenie i konfiguracja serwerów
  • Pytania ogólne
  • Problemy
  • Artykuły i instrukcje
  • Ochrona serwera gry
  • Statystyki serwerów gier
 • Pluginy, mody i dodatki
  • Pytania ogólne
  • Mody
  • Pluginy
  • Gotowe paczki SM
  • Pliki
 • Scripting
  • Artykuły
  • Pytania ogólne
  • Problemy
  • Prośby
  • Modyfikacje
 • Counter-Strike: Global Offensive
  • Nowości
  • Artykuły
  • Pytania
  • Fragmovie
  • Klan szuka graczy
  • Gracz szuka klanu
  • Publikacja serwerów
 • GameHosting
  • Informacje od firm hostingowych
  • Oferty
  • Opinie o firmach hostingowych
  • Pytania
  • Informacje i pomoc techniczna
 • Pozostałe
  • Piaskownica
  • Poszukuję załogi
  • Rynek
  • MYGO.pl

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które...


Data utworzenia

 • Od tej daty

  Do tej daty


Ostatnia aktualizacja

 • Od tej daty

  Do tej daty


Filtruj po ilości...

Dołączył

 • Od tej daty

  Do tej daty


Grupa podstawowa


Imię:


Skąd:


Zawód:


Steam:

Znaleziono 11 wyników

 1. Mam problem z pluginem Simple Spawn Noblock, mianowicie nie wyłącza się po czasie, który jest ustawiony w configu a cały czas działa. Pobrane z:https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=1816881
 2. ApeX

  ROZWIĄZANE Noblock

  Poszukuje pluginu / komendy na noblocka na całą rundę. Nie chciałbym, żeby wyłączał się po 10 sekundach od rozpoczęcia rundy czy coś. Nie chciałbym też, żeby był pod komendę np !nb, tylko od początku mapy do końca cały czas, żeby było włączone przechodzenie przez osoby.
 3. szogun

  Noblock spawn

  Witam Posiada może ktoś plugin nobloak spawn z fixem w momencie kiedy przestaje działać aby gracze się nieblokowali tak znaczy zeby ich nie zamrazalo w losowym miejscu jak sa na mapie
 4. Witam Mam wersję w języku rosyjskim no block aura. Zmieniłem język ale niestety podczas kompilacji dostaję kilka błędów. Używam wersji 1.8 kompilatora. Starszej nie posiadam. Czy ktoś mógł by mi użyczyć wersji w przyjaznym języku ? :) Najpierw chciałem ogarnąć Spawn NoBlock https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=1816881 ale niestety nie działa u mnie i nie wiem gdzie tkwi problem.
 5. Aqua

  Plugin noblock

  Poszukuję pluginu !noblock / !nb Ten plugin: https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=1500696 mi działa, aczkolwiek jak wpisuje ja przykładowo !noblock , to każdy widzi [SM] Noblock aktywny nie mam pojęcia dlaczego tak jest.
 6. Witam, mam problem z kompilacją pliku noblock_aura.sp Kompilację wykonuję przez sourcemoda na windowsa 1.8 Oto błąd, którego nie mogę znaleźć: noblock_aura.sp (1): error 010: invalid function of declaration #include <sourcemod> #include <smlib> #define COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER 2 #define COLLISION_GROUP_PLAYER 5 #define COLLISION_GROUP_PUSHAWAY 17 #define VERSION "1.1" new Handle:cvarAuraRange = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAuraTime = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAuraNoblockTime = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAuraSpawnNoblockTime = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAuraRefreshRate = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAuraBeamRate = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAnnounceRate = INVALID_HANDLE; enum Aura { bool:AuraIgnore, Float:AuraEndTime, Float:NoBlockEndTime, } new g_client[MAXPLAYERS+1][Aura]; new g_ioffsCollisionGroup; new Handle:g_hTimer = INVALID_HANDLE; new Handle:g_hTimerEffect = INVALID_HANDLE; new gGlow1; new gHalo1; new g_color[4]; public Plugin:myinfo = { name = "NoBlock Aura", author = "Zipcore, Lacrimosa99", description = "Spawn noblock and noblock aura", version = VERSION, url = "zipcore#googlemail.com" } public OnPluginStart() { CreateConVar("sm_noblock_aura_version", VERSION, "NoBlock Aura", FCVAR_DONTRECORD|FCVAR_SPONLY|FCVAR_REPLICATED|FCVAR_NOTIFY); cvarAuraNoblockTime = CreateConVar("sm_noblock_aura_noblock_time", "1.0", "Give player in range this amount of time noblock."); cvarAuraRange = CreateConVar("sm_noblock_aura_range", "82.0", "Aura range to effect other players."); cvarAuraBeamRate = CreateConVar("sm_noblock_aura_beam_rate", "1.0", "Create a beacon every X seconds."); cvarAuraSpawnNoblockTime = CreateConVar("sm_noblock_aura_spawn_noblock_time", "10.0", "Give aura this amount of time on roundstart and playerspawn."); cvarAuraRefreshRate = CreateConVar("sm_noblock_aura_refresh_rate", "0.1", "Itervall to check for other players in range."); cvarAuraTime = CreateConVar("sm_noblock_aura_time", "10.0", "Extend time for aura command."); cvarAnnounceRate = CreateConVar("sm_noblock_announce_rate", "180.0", "Announce this plugin to players."); g_ioffsCollisionGroup = FindSendPropInfo("CBaseEntity", "m_CollisionGroup"); if (g_ioffsCollisionGroup == -1) { SetFailState("CBaseEntity:m_CollisionGroup not found"); } HookEvent("round_freeze_end", Event_RoundStart); HookEvent("player_spawn", Event_PlayerSpawn); RegConsoleCmd("say", ChatHook); RegConsoleCmd("say_team", ChatHook); g_color[0] = 255; g_color[1] = 50; g_color[2] = 50; g_color[3] = 50; } public OnMapStart() { if(GetEngineVersion() == Engine_CSS) { gGlow1 = PrecacheModel("materials/sprites/laser.vmt", true); gHalo1 = PrecacheModel("materials/sprites/halo01.vmt"); } else if(GetEngineVersion() == Engine_CSGO) { gGlow1 = PrecacheModel("materials/sprites/laserbeam.vmt", true); gHalo1 = PrecacheModel("materials/sprites/halo.vmt"); } else SetFailState("Noblockaura failed: CSS and CSGO only."); if(GetConVarFloat(cvarAuraRefreshRate) > 0.0) g_hTimer = CreateTimer(GetConVarFloat(cvarAuraRefreshRate), Timer, _, TIMER_REPEAT); if(GetConVarFloat(cvarAuraBeamRate) > 0.0) g_hTimerEffect = CreateTimer(GetConVarFloat(cvarAuraBeamRate), TimerEffect, _, TIMER_REPEAT); if(GetConVarFloat(cvarAnnounceRate) > 0.0) CreateTimer(GetConVarFloat(cvarAnnounceRate), AnnounceMsg, _, TIMER_REPEAT|TIMER_FLAG_NO_MAPCHANGE); } public OnMapEnd() { // Kill Timers ClearHandle(g_hTimer); ClearHandle(g_hTimerEffect); } public Action:AnnounceMsg(Handle:timer, any:client) { PrintToChatAll("[Noblock-Aura] Wpisz !noblock lub !nb aby włączyć NoBlock"); return Plugin_Continue; } public Event_PlayerSpawn(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast) { new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid")); new Float:time = GetGameTime(); g_client[client][AuraEndTime] = time; g_client[client][NoBlockEndTime] = time + GetConVarFloat(cvarAuraSpawnNoblockTime); } public Event_RoundStart(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast) { new Float:time = GetGameTime(); for(new i=1; i <= MaxClients; i++) { g_client[AuraEndTime] = time; g_client[NoBlockEndTime] = time + GetConVarFloat(cvarAuraSpawnNoblockTime); } PrintToChatAll("[Noblock-Aura] Noblock włączony %ds.", RoundToFloor(GetConVarFloat(cvarAuraSpawnNoblockTime))); } public Action:ChatHook(client, args) { new String:line[32]; new String:name[MAX_NAME_LENGTH]; if (args > 0) { GetCmdArg(1,line,sizeof(line)); GetClientName(client, name, sizeof(name)); if (StrEqual(line, "!noblock", false) || StrEqual(line, "!nb", false)) { if(IsClientInGame(client)) { if(IsPlayerAlive(client)) { g_client[client][AuraEndTime] = GetGameTime() + GetConVarFloat(cvarAuraTime); PrintToChat(client, "[Noblock-Aura] Noblock włączony na %ds.", RoundToFloor(GetConVarFloat(cvarAuraTime))); } else PrintToChat(client, "[Noblock-Aura] Musisz być żywy."); } } } return Plugin_Continue; } public Action:Timer(Handle:timer, any:data) { Refresh_Collision(); return Plugin_Continue; } public Action:TimerEffect(Handle:timer, any:data) { Refresh_Effect(); return Plugin_Continue; } SetupBeacon(client) { new Float:time = GetGameTime(); new tempColor[4]; tempColor[0] = GetRandomInt(100, 255); tempColor[1] = GetRandomInt(100, 255); tempColor[2] = GetRandomInt(100, 255); tempColor[3] = 50; new Float:vec[3]; GetClientAbsOrigin(client, vec); vec[2] += 10; if(g_client[client][AuraEndTime] - time < 3) TE_SetupBeamRingPoint(vec, 25.0, 150.0, gGlow1, gHalo1, 0, 1, 0.5, 20.0, 0.0, g_color, 1, 0); else TE_SetupBeamRingPoint(vec, 25.0, 150.0, gGlow1, gHalo1, 0, 1, 0.5, 20.0, 0.0, tempColor, 1, 0); TE_SendToAll(); } Refresh_Effect() { new Float:time = GetGameTime(); for(new i=1;i<=MaxClients;i++) { if(IsClientInGame(i) && IsPlayerAlive(i)) { if(g_client[AuraEndTime] > time) { SetupBeacon(i); } } } } Refresh_Collision() { new Float:time = GetGameTime(); //validate all players for(new i=1;i<=MaxClients;i++) { g_client[AuraIgnore] = false; if(!(IsClientInGame(i) && IsPlayerAlive(i))) { g_client[AuraIgnore] = true; } } //extend noblock for(new i=1;i<=MaxClients;i++) { if(g_client[AuraIgnore]) continue; for(new j=1;j<=MaxClients;j++) { if(g_client[j][AuraIgnore]) continue; if(g_client[AuraEndTime] > time) { if(Entity_InRange(j, i, GetConVarFloat(cvarAuraRange))) { g_client[j][NoBlockEndTime] = time + GetConVarFloat(cvarAuraNoblockTime); } } } } //set collision group for(new i=1;i<=MaxClients;i++) { if(g_client[AuraIgnore]) continue; if(g_client[AuraEndTime] > time || g_client[NoBlockEndTime] > time) Client_SetNoblockable(i); else if(!IsPlayerStuck(i)) Client_SetBlockable(i); //else Client_SetPushable(i); } } stock bool:IsPlayerStuck(client) { decl Float:vOrigin[3], Float:vMins[3], Float:vMaxs[3]; GetClientAbsOrigin(client, vOrigin); GetEntPropVector(client, Prop_Send, "m_vecMins", vMins); GetEntPropVector(client, Prop_Send, "m_vecMaxs", vMaxs); TR_TraceHullFilter(vOrigin, vOrigin, vMins, vMaxs, MASK_ALL, FilterOnlyPlayers, client); return TR_DidHit(); } public bool:FilterOnlyPlayers(entity, contentsMask, any:data) { if(entity != data && entity > 0 && entity <= MaxClients) { return true; } return false; } public OnEntityCreated(entity, const String:classname[]) { if (StrEqual(classname, "hegrenade_projectile")) { SetEntData(entity, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER, 4, true); } else if (StrEqual(classname, "flashbang_projectile")) { SetEntData(entity, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER, 4, true); } else if (StrEqual(classname, "smokegrenade_projectile")) { SetEntData(entity, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER, 4, true); } } stock Client_SetNoblockable(client) { if(GetEngineVersion() == Engine_CSS) { new count = 0; for(new i=1;i<=MaxClients;i++) { if(g_client[AuraIgnore]) continue; if(!(IsClientInGame(i) && IsPlayerAlive(i))) continue; if(Entity_InRange(client, i, 64.0)) count++; } if(count > 5) { SetEntityRenderColor(client, 255, 255, 255, 100); } else if(count > 2) { SetEntityRenderColor(client, 255, 255, 255, 150); } else SetEntityRenderColor(client, 255, 255, 255, 200); } SetEntData(client, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER, 4, true); } stock Client_SetBlockable(client) { if(GetEngineVersion() == Engine_CSS) { SetEntityRenderColor(client, 255, 255, 255, 255); } SetEntData(client, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_PLAYER, 4, true); } stock Client_SetPushable(client) { if(GetEngineVersion() == Engine_CSS) { SetEntityRenderColor(client, 255, 255, 0, 255); } SetEntData(client, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_PUSHAWAY, 4, true); }
 7. michauux

  Problem z NoBlock Aura

  Witam, mam problem z kompilacją pliku noblock_aura.sp Kompilację wykonuję przez sourcemoda na windowsa 1.8 Oto błąd, którego nie mogę znaleźć: noblock_aura.sp (1): error 010: invalid function of declaration #include <sourcemod> #include <smlib> #define COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER 2 #define COLLISION_GROUP_PLAYER 5 #define COLLISION_GROUP_PUSHAWAY 17 #define VERSION "1.1" new Handle:cvarAuraRange = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAuraTime = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAuraNoblockTime = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAuraSpawnNoblockTime = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAuraRefreshRate = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAuraBeamRate = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAnnounceRate = INVALID_HANDLE; enum Aura { bool:AuraIgnore, Float:AuraEndTime, Float:NoBlockEndTime, } new g_client[MAXPLAYERS+1][Aura]; new g_ioffsCollisionGroup; new Handle:g_hTimer = INVALID_HANDLE; new Handle:g_hTimerEffect = INVALID_HANDLE; new gGlow1; new gHalo1; new g_color[4]; public Plugin:myinfo = { name = "NoBlock Aura", author = "Zipcore, Lacrimosa99", description = "Spawn noblock and noblock aura", version = VERSION, url = "zipcore#googlemail.com" } public OnPluginStart() { CreateConVar("sm_noblock_aura_version", VERSION, "NoBlock Aura", FCVAR_DONTRECORD|FCVAR_SPONLY|FCVAR_REPLICATED|FCVAR_NOTIFY); cvarAuraNoblockTime = CreateConVar("sm_noblock_aura_noblock_time", "1.0", "Give player in range this amount of time noblock."); cvarAuraRange = CreateConVar("sm_noblock_aura_range", "82.0", "Aura range to effect other players."); cvarAuraBeamRate = CreateConVar("sm_noblock_aura_beam_rate", "1.0", "Create a beacon every X seconds."); cvarAuraSpawnNoblockTime = CreateConVar("sm_noblock_aura_spawn_noblock_time", "10.0", "Give aura this amount of time on roundstart and playerspawn."); cvarAuraRefreshRate = CreateConVar("sm_noblock_aura_refresh_rate", "0.1", "Itervall to check for other players in range."); cvarAuraTime = CreateConVar("sm_noblock_aura_time", "10.0", "Extend time for aura command."); cvarAnnounceRate = CreateConVar("sm_noblock_announce_rate", "180.0", "Announce this plugin to players."); g_ioffsCollisionGroup = FindSendPropInfo("CBaseEntity", "m_CollisionGroup"); if (g_ioffsCollisionGroup == -1) { SetFailState("CBaseEntity:m_CollisionGroup not found"); } HookEvent("round_freeze_end", Event_RoundStart); HookEvent("player_spawn", Event_PlayerSpawn); RegConsoleCmd("say", ChatHook); RegConsoleCmd("say_team", ChatHook); g_color[0] = 255; g_color[1] = 50; g_color[2] = 50; g_color[3] = 50; } public OnMapStart() { if(GetEngineVersion() == Engine_CSS) { gGlow1 = PrecacheModel("materials/sprites/laser.vmt", true); gHalo1 = PrecacheModel("materials/sprites/halo01.vmt"); } else if(GetEngineVersion() == Engine_CSGO) { gGlow1 = PrecacheModel("materials/sprites/laserbeam.vmt", true); gHalo1 = PrecacheModel("materials/sprites/halo.vmt"); } else SetFailState("Noblockaura failed: CSS and CSGO only."); if(GetConVarFloat(cvarAuraRefreshRate) > 0.0) g_hTimer = CreateTimer(GetConVarFloat(cvarAuraRefreshRate), Timer, _, TIMER_REPEAT); if(GetConVarFloat(cvarAuraBeamRate) > 0.0) g_hTimerEffect = CreateTimer(GetConVarFloat(cvarAuraBeamRate), TimerEffect, _, TIMER_REPEAT); if(GetConVarFloat(cvarAnnounceRate) > 0.0) CreateTimer(GetConVarFloat(cvarAnnounceRate), AnnounceMsg, _, TIMER_REPEAT|TIMER_FLAG_NO_MAPCHANGE); } public OnMapEnd() { // Kill Timers ClearHandle(g_hTimer); ClearHandle(g_hTimerEffect); } public Action:AnnounceMsg(Handle:timer, any:client) { PrintToChatAll("[Noblock-Aura] Wpisz !noblock lub !nb aby włączyć NoBlock"); return Plugin_Continue; } public Event_PlayerSpawn(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast) { new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid")); new Float:time = GetGameTime(); g_client[client][AuraEndTime] = time; g_client[client][NoBlockEndTime] = time + GetConVarFloat(cvarAuraSpawnNoblockTime); } public Event_RoundStart(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast) { new Float:time = GetGameTime(); for(new i=1; i <= MaxClients; i++) { g_client[AuraEndTime] = time; g_client[NoBlockEndTime] = time + GetConVarFloat(cvarAuraSpawnNoblockTime); } PrintToChatAll("[Noblock-Aura] Noblock włączony %ds.", RoundToFloor(GetConVarFloat(cvarAuraSpawnNoblockTime))); } public Action:ChatHook(client, args) { new String:line[32]; new String:name[MAX_NAME_LENGTH]; if (args > 0) { GetCmdArg(1,line,sizeof(line)); GetClientName(client, name, sizeof(name)); if (StrEqual(line, "!noblock", false) || StrEqual(line, "!nb", false)) { if(IsClientInGame(client)) { if(IsPlayerAlive(client)) { g_client[client][AuraEndTime] = GetGameTime() + GetConVarFloat(cvarAuraTime); PrintToChat(client, "[Noblock-Aura] Noblock włączony na %ds.", RoundToFloor(GetConVarFloat(cvarAuraTime))); } else PrintToChat(client, "[Noblock-Aura] Musisz być żywy."); } } } return Plugin_Continue; } public Action:Timer(Handle:timer, any:data) { Refresh_Collision(); return Plugin_Continue; } public Action:TimerEffect(Handle:timer, any:data) { Refresh_Effect(); return Plugin_Continue; } SetupBeacon(client) { new Float:time = GetGameTime(); new tempColor[4]; tempColor[0] = GetRandomInt(100, 255); tempColor[1] = GetRandomInt(100, 255); tempColor[2] = GetRandomInt(100, 255); tempColor[3] = 50; new Float:vec[3]; GetClientAbsOrigin(client, vec); vec[2] += 10; if(g_client[client][AuraEndTime] - time < 3) TE_SetupBeamRingPoint(vec, 25.0, 150.0, gGlow1, gHalo1, 0, 1, 0.5, 20.0, 0.0, g_color, 1, 0); else TE_SetupBeamRingPoint(vec, 25.0, 150.0, gGlow1, gHalo1, 0, 1, 0.5, 20.0, 0.0, tempColor, 1, 0); TE_SendToAll(); } Refresh_Effect() { new Float:time = GetGameTime(); for(new i=1;i<=MaxClients;i++) { if(IsClientInGame(i) && IsPlayerAlive(i)) { if(g_client[AuraEndTime] > time) { SetupBeacon(i); } } } } Refresh_Collision() { new Float:time = GetGameTime(); //validate all players for(new i=1;i<=MaxClients;i++) { g_client[AuraIgnore] = false; if(!(IsClientInGame(i) && IsPlayerAlive(i))) { g_client[AuraIgnore] = true; } } //extend noblock for(new i=1;i<=MaxClients;i++) { if(g_client[AuraIgnore]) continue; for(new j=1;j<=MaxClients;j++) { if(g_client[j][AuraIgnore]) continue; if(g_client[AuraEndTime] > time) { if(Entity_InRange(j, i, GetConVarFloat(cvarAuraRange))) { g_client[j][NoBlockEndTime] = time + GetConVarFloat(cvarAuraNoblockTime); } } } } //set collision group for(new i=1;i<=MaxClients;i++) { if(g_client[AuraIgnore]) continue; if(g_client[AuraEndTime] > time || g_client[NoBlockEndTime] > time) Client_SetNoblockable(i); else if(!IsPlayerStuck(i)) Client_SetBlockable(i); //else Client_SetPushable(i); } } stock bool:IsPlayerStuck(client) { decl Float:vOrigin[3], Float:vMins[3], Float:vMaxs[3]; GetClientAbsOrigin(client, vOrigin); GetEntPropVector(client, Prop_Send, "m_vecMins", vMins); GetEntPropVector(client, Prop_Send, "m_vecMaxs", vMaxs); TR_TraceHullFilter(vOrigin, vOrigin, vMins, vMaxs, MASK_ALL, FilterOnlyPlayers, client); return TR_DidHit(); } public bool:FilterOnlyPlayers(entity, contentsMask, any:data) { if(entity != data && entity > 0 && entity <= MaxClients) { return true; } return false; } public OnEntityCreated(entity, const String:classname[]) { if (StrEqual(classname, "hegrenade_projectile")) { SetEntData(entity, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER, 4, true); } else if (StrEqual(classname, "flashbang_projectile")) { SetEntData(entity, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER, 4, true); } else if (StrEqual(classname, "smokegrenade_projectile")) { SetEntData(entity, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER, 4, true); } } stock Client_SetNoblockable(client) { if(GetEngineVersion() == Engine_CSS) { new count = 0; for(new i=1;i<=MaxClients;i++) { if(g_client[AuraIgnore]) continue; if(!(IsClientInGame(i) && IsPlayerAlive(i))) continue; if(Entity_InRange(client, i, 64.0)) count++; } if(count > 5) { SetEntityRenderColor(client, 255, 255, 255, 100); } else if(count > 2) { SetEntityRenderColor(client, 255, 255, 255, 150); } else SetEntityRenderColor(client, 255, 255, 255, 200); } SetEntData(client, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER, 4, true); } stock Client_SetBlockable(client) { if(GetEngineVersion() == Engine_CSS) { SetEntityRenderColor(client, 255, 255, 255, 255); } SetEntData(client, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_PLAYER, 4, true); } stock Client_SetPushable(client) { if(GetEngineVersion() == Engine_CSS) { SetEntityRenderColor(client, 255, 255, 0, 255); } SetEntData(client, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_PUSHAWAY, 4, true); }
 8. Witam, Poszukuję plugin noblock aura, znalazłem w googlach niestety bez downloadu. Nie szukam simple spawn no block.
 9. HaXiuu

  noblock

  witam, szukam jakiegoś fixu do noblocka - żeby ludzie się nie blokowali na początku rundy ( po 10 sekundach ) Kiedy się zablokują to żeby ten 'fix' ich odblokował. Pamiętam było coś takiego. Żeby było jaśniej, mam serwer 31 slotowy, i gdy gra 15vs15 ludzie się reespią na sobie.
 10. xWangan

  [PROBLEM] Noblock z komendą

  Witam, poszukuję pluginu noblock z wbudowana komendą !nb, !noblock lub jakkolwiek sobie autor wymyślił, lub rozwiązania na problem z kompilacją poniższego pluginu. Mam plugin Noblock Aura, ale przy kompilacji wywala błąd. Kod pluginu: /* Changelog * * v1.0 * - Init * v1.1 * - Added CS:GO support * - Removed morecolors * - Added aura on spawn and freezetime end * - Added cvars */ #include <sourcemod> #include <smlib> #define COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER 2 #define COLLISION_GROUP_PLAYER 5 #define COLLISION_GROUP_PUSHAWAY 17 #define VERSION "1.1" new Handle:cvarAuraRange = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAuraTime = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAuraNoblockTime = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAuraSpawnNoblockTime = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAuraRefreshRate = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAuraBeamRate = INVALID_HANDLE; new Handle:cvarAnnounceRate = INVALID_HANDLE; enum Aura { bool:AuraIgnore, Float:AuraEndTime, Float:NoBlockEndTime } new g_client[MAXPLAYERS+1][Aura]; new g_ioffsCollisionGroup; new Handle:g_hTimer = INVALID_HANDLE; new Handle:g_hTimerEffect = INVALID_HANDLE; new gGlow1; new gHalo1; new g_color[4]; public Plugin:myinfo = { name = "NoBlock Aura", author = "Zipcore, Lacrimosa99", description = "Spawn noblock and noblock aura", version = VERSION, url = "zipcore#googlemail.com" } public OnPluginStart() { CreateConVar("sm_noblock_aura_version", VERSION, "NoBlock Aura", FCVAR_DONTRECORD|FCVAR_PLUGIN|FCVAR_SPONLY|FCVAR_REPLICATED|FCVAR_NOTIFY); cvarAuraNoblockTime = CreateConVar("sm_noblock_aura_noblock_time", "1.0", "Give player in range this amount of time noblock."); cvarAuraRange = CreateConVar("sm_noblock_aura_range", "82.0", "Aura range to effect other players."); cvarAuraBeamRate = CreateConVar("sm_noblock_aura_beam_rate", "1.0", "Create a beacon every X seconds."); cvarAuraSpawnNoblockTime = CreateConVar("sm_noblock_aura_spawn_noblock_time", "10.0", "Give aura this amount of time on roundstart and playerspawn."); cvarAuraRefreshRate = CreateConVar("sm_noblock_aura_refresh_rate", "0.1", "Itervall to check for other players in range."); cvarAuraTime = CreateConVar("sm_noblock_aura_time", "10.0", "Extend time for aura command."); cvarAnnounceRate = CreateConVar("sm_noblock_announce_rate", "180.0", "Announce this plugin to players."); g_ioffsCollisionGroup = FindSendPropOffs("CBaseEntity", "m_CollisionGroup"); if (g_ioffsCollisionGroup == -1) { SetFailState("CBaseEntity:m_CollisionGroup not found"); } HookEvent("round_freeze_end", Event_RoundStart); HookEvent("player_spawn", Event_PlayerSpawn); RegConsoleCmd("say", ChatHook); RegConsoleCmd("say_team", ChatHook); g_color[0] = 255; g_color[1] = 50; g_color[2] = 50; g_color[3] = 50; } public OnMapStart() { if(GetEngineVersion() == Engine_CSS) { gGlow1 = PrecacheModel("materials/sprites/laser.vmt", true); gHalo1 = PrecacheModel("materials/sprites/halo01.vmt"); } else if(GetEngineVersion() == Engine_CSGO) { gGlow1 = PrecacheModel("materials/sprites/laserbeam.vmt", true); gHalo1 = PrecacheModel("materials/sprites/halo.vmt"); } else SetFailState("Noblockaura failed: CSS and CSGO only."); if(GetConVarFloat(cvarAuraRefreshRate) > 0.0) g_hTimer = CreateTimer(GetConVarFloat(cvarAuraRefreshRate), Timer, _, TIMER_REPEAT); if(GetConVarFloat(cvarAuraBeamRate) > 0.0) g_hTimerEffect = CreateTimer(GetConVarFloat(cvarAuraBeamRate), TimerEffect, _, TIMER_REPEAT); if(GetConVarFloat(cvarAnnounceRate) > 0.0) CreateTimer(GetConVarFloat(cvarAnnounceRate), AnnounceMsg, _, TIMER_REPEAT|TIMER_FLAG_NO_MAPCHANGE); } public OnMapEnd() { // Kill Timers ClearHandle(g_hTimer); ClearHandle(g_hTimerEffect); } public Action:AnnounceMsg(Handle:timer, any:client) { PrintToChatAll("[Noblock-Aura] Wpisz !noblock lub !nb aby włączyć NoBlock"); return Plugin_Continue; } public Event_PlayerSpawn(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast) { new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid")); new Float:time = GetGameTime(); g_client[client][AuraEndTime] = time; g_client[client][NoBlockEndTime] = time + GetConVarFloat(cvarAuraSpawnNoblockTime); } public Event_RoundStart(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast) { new Float:time = GetGameTime(); for(new i=1; i <= MaxClients; i++) { g_client[i][AuraEndTime] = time; g_client[i][NoBlockEndTime] = time + GetConVarFloat(cvarAuraSpawnNoblockTime); } PrintToChatAll("[Noblock-Aura] Noblock włączony %ds.", RoundToFloor(GetConVarFloat(cvarAuraSpawnNoblockTime))); } public Action:ChatHook(client, args) { new String:line[32]; new String:name[MAX_NAME_LENGTH]; if (args > 0) { GetCmdArg(1,line,sizeof(line)); GetClientName(client, name, sizeof(name)); if (StrEqual(line, "!noblock", false) || StrEqual(line, "!nb", false)) { if(IsClientInGame(client)) { if(IsPlayerAlive(client)) { g_client[client][AuraEndTime] = GetGameTime() + GetConVarFloat(cvarAuraTime); PrintToChat(client, "[Noblock-Aura] Noblock włączony na %ds.", RoundToFloor(GetConVarFloat(cvarAuraTime))); } else PrintToChat(client, "[Noblock-Aura] Musisz być żywy."); } } } return Plugin_Continue; } public Action:Timer(Handle:timer, any:data) { Refresh_Collision(); return Plugin_Continue; } public Action:TimerEffect(Handle:timer, any:data) { Refresh_Effect(); return Plugin_Continue; } SetupBeacon(client) { new Float:time = GetGameTime(); new tempColor[4]; tempColor[0] = GetRandomInt(100, 255); tempColor[1] = GetRandomInt(100, 255); tempColor[2] = GetRandomInt(100, 255); tempColor[3] = 50; new Float:vec[3]; GetClientAbsOrigin(client, vec); vec[2] += 10; if(g_client[client][AuraEndTime] - time < 3) TE_SetupBeamRingPoint(vec, 25.0, 150.0, gGlow1, gHalo1, 0, 1, 0.5, 20.0, 0.0, g_color, 1, 0); else TE_SetupBeamRingPoint(vec, 25.0, 150.0, gGlow1, gHalo1, 0, 1, 0.5, 20.0, 0.0, tempColor, 1, 0); TE_SendToAll(); } Refresh_Effect() { new Float:time = GetGameTime(); for(new i=1;i<=MaxClients;i++) { if(IsClientInGame(i) && IsPlayerAlive(i)) { if(g_client[i][AuraEndTime] > time) { SetupBeacon(i); } } } } Refresh_Collision() { new Float:time = GetGameTime(); //validate all players for(new i=1;i<=MaxClients;i++) { g_client[i][AuraIgnore] = false; if(!(IsClientInGame(i) && IsPlayerAlive(i))) { g_client[i][AuraIgnore] = true; } } //extend noblock for(new i=1;i<=MaxClients;i++) { if(g_client[i][AuraIgnore]) continue; for(new j=1;j<=MaxClients;j++) { if(g_client[j][AuraIgnore]) continue; if(g_client[i][AuraEndTime] > time) { if(Entity_InRange(j, i, GetConVarFloat(cvarAuraRange))) { g_client[j][NoBlockEndTime] = time + GetConVarFloat(cvarAuraNoblockTime); } } } } //set collision group for(new i=1;i<=MaxClients;i++) { if(g_client[i][AuraIgnore]) continue; if(g_client[i][AuraEndTime] > time || g_client[i][NoBlockEndTime] > time) Client_SetNoblockable(i); else if(!IsPlayerStuck(i)) Client_SetBlockable(i); //else Client_SetPushable(i); } } stock bool:IsPlayerStuck(client) { decl Float:vOrigin[3], Float:vMins[3], Float:vMaxs[3]; GetClientAbsOrigin(client, vOrigin); GetEntPropVector(client, Prop_Send, "m_vecMins", vMins); GetEntPropVector(client, Prop_Send, "m_vecMaxs", vMaxs); TR_TraceHullFilter(vOrigin, vOrigin, vMins, vMaxs, MASK_ALL, FilterOnlyPlayers, client); return TR_DidHit(); } public bool:FilterOnlyPlayers(entity, contentsMask, any:data) { if(entity != data && entity > 0 && entity <= MaxClients) { return true; } return false; } stock ClearHandle(&Handle:hndl) { if(hndl != INVALID_HANDLE) CloseHandle(hndl); hndl = INVALID_HANDLE; } public OnEntityCreated(entity, const String:classname[]) { if (StrEqual(classname, "hegrenade_projectile")) { SetEntData(entity, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER, 4, true); } else if (StrEqual(classname, "flashbang_projectile")) { SetEntData(entity, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER, 4, true); } else if (StrEqual(classname, "smokegrenade_projectile")) { SetEntData(entity, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER, 4, true); } } stock Client_SetNoblockable(client) { if(GetEngineVersion() == Engine_CSS) { new count = 0; for(new i=1;i<=MaxClients;i++) { if(g_client[i][AuraIgnore]) continue; if(!(IsClientInGame(i) && IsPlayerAlive(i))) continue; if(Entity_InRange(client, i, 64.0)) count++; } if(count > 5) { SetEntityRenderColor(client, 255, 255, 255, 100); } else if(count > 2) { SetEntityRenderColor(client, 255, 255, 255, 150); } else SetEntityRenderColor(client, 255, 255, 255, 200); } SetEntData(client, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER, 4, true); } stock Client_SetBlockable(client) { if(GetEngineVersion() == Engine_CSS) { SetEntityRenderColor(client, 255, 255, 255, 255); } SetEntData(client, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_PLAYER, 4, true); } stock Client_SetPushable(client) { if(GetEngineVersion() == Engine_CSS) { SetEntityRenderColor(client, 255, 255, 0, 255); } SetEntData(client, g_ioffsCollisionGroup, COLLISION_GROUP_PUSHAWAY, 4, true); }
 11. Tak jak w temacie prosiłbym o spolszczenie tego pluginu bo jest po rusku a translatorem nie wiem czy dobrze będzie spolszczone
×