Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Nowy szablon forum

mygo.pl

Stworzyliśmy dla Was nowy wygląd forum. Z pewnością znajdziesz rzeczy, które wg Ciebie mogą zostać zmienione - wspomnij o tym w specjalnym wątku.

Czytaj więcej

Jak założyć własną sieć

serwerów CS

Zastanawiasz się nad prowadzeniem własnej sieci serwerów? Przeczytaj podstawowe informacje, na które należy zwrócić uwagę, przy takim projekcie.

Czytaj więcej

Tworzymy spis sieci

dodaj swoją

Dodaj sieć do której należysz, pozwoli to na promocję i budowę ogólnopolskiej bazy sieci CS.

Czytaj więcej
Sign in to follow this  
MYGO.pl

RSS Change winning rounds

Recommended Posts

Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • By MYGO.pl
   Hello
   I'm looking for a plugin that can disable this hack
   youtu.be/ZZUsqmBnaOc
   I did a lot of searching And I found this
   https://forums.alliedmods.net/showpo...9&postcount=62
   But not suitable for zombie mod Przeczytaj cały wpis
  • By MYGO.pl
   Code: #include <amxmodx>
   #include <hamsandwich>
   #include <fakemeta>
   #include <sqlx>
   #include <csgomod>

   #define PLUGIN        "CS:GO Clans"
   #define AUTHOR        "O'Zone"

   #define TASK_INFO 9843

   new const commandClan[][] = { "say /clan", "say_team /clan", "say /clans", "say_team /clans", "say /klany", "say_team /klany", "say /klan", "say_team /klan", "klan" };

   enum _:clanInfo { CLAN_ID, CLAN_LEVEL, Float:CLAN_MONEY, CLAN_KILLS, CLAN_MEMBERS, CLAN_WINS, Trie:CLAN_STATUS, CLAN_NAME[32] };
   enum _:warInfo { WAR_ID, WAR_CLAN, WAR_CLAN2, WAR_PROGRESS, WAR_PROGRESS2, WAR_DURATION, WAR_REWARD };
   enum _:statusInfo { STATUS_NONE, STATUS_MEMBER, STATUS_DEPUTY, STATUS_LEADER };
   enum _:playerInfo { NAME[32], SAFE_NAME[64], STEAM_ID[35], CLAN, CHOSEN_ID, WAR_FRAGS, WAR_REWARD };

   new playerData[MAX_PLAYERS + 1][playerInfo], Handle:sql, bool:sqlConnected, Array:csgoClans, Array:csgoWars, Handle:connection, bool:end, info, loaded,
           Float:createFee, Float:joinFee, membersStart, levelMax, chatPrefix, Float:levelCost, Float:nextLevelCost, membersPerLevel, saveType;

   public plugin_init()
   {
           register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);

           csgoClans = ArrayCreate(clanInfo);
           csgoWars = ArrayCreate(warInfo);

           for (new i; i < sizeof commandClan; i++) register_clcmd(commandClan, "show_clan_menu");

           register_clcmd("SELECT_CLAN_NAME", "create_clan_handle");
           register_clcmd("SELECT_NEW_CLAN_NAME", "change_name_handle");
           register_clcmd("ENTER_EURO_AMOUNT_TO_DEPOSIT", "deposit_money_handle");
           register_clcmd("ENTER_EURO_AMOUNT_TO_WITHDRAW", "withdraw_money_handle");
           register_clcmd("ENTER_KILLS_AMOUNT", "set_war_frags_handle");
           register_clcmd("ENTER_PRIZE_EURO_AMOUNT", "set_war_reward_handle");

           bind_pcvar_float(create_cvar("csgo_clans_create_fee", "250"), createFee);
           bind_pcvar_float(create_cvar("csgo_clans_join_fee", "50"), joinFee);
           bind_pcvar_num(create_cvar("csgo_clans_members_start", "3"), membersStart);
           bind_pcvar_num(create_cvar("csgo_clans_members_per_level", "1"), membersPerLevel);
           bind_pcvar_num(create_cvar("csgo_clans_level_max", "7"), levelMax);
           bind_pcvar_num(create_cvar("csgo_clans_chat_prefix", "1"), chatPrefix);
           bind_pcvar_float(create_cvar("csgo_clans_level_cost", "250"), levelCost);
           bind_pcvar_float(create_cvar("csgo_clans_next_level_cost", "125"), nextLevelCost);

           bind_pcvar_num(get_cvar_pointer("csgo_save_type"), saveType);

           RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "player_spawn", 1);

           register_message(get_user_msgid("SayText"), "say_text");
           register_message(SVC_INTERMISSION, "message_intermission");

           register_forward(FM_AddToFullPack, "add_to_full_pack", 1);
   }

   public plugin_natives()
   {
           register_native("csgo_get_user_clan", "_csgo_get_user_clan", 1);
           register_native("csgo_get_user_clan_name", "_csgo_get_user_clan_name", 1);
           register_native("csgo_get_clan_name", "_csgo_get_clan_name", 1);
           register_native("csgo_get_clan_members", "_csgo_get_clan_members", 1);
   }

   public plugin_cfg()
   {
           new csgoClan[clanInfo];

           ArrayPushArray(csgoClans, csgoClan);

           set_task(0.1, "sql_init");
   }

   public plugin_end()
   {
           SQL_FreeHandle(sql);
           SQL_FreeHandle(connection);

           ArrayDestroy(csgoClans);
   }

   public csgo_reset_data()
   {
           for (new i = 1; i <= MAX_PLAYERS; i++) playerData[CLAN_ID] = 0;

           sqlConnected = false;

           new tempData[256];

           formatex(tempData, charsmax(tempData), "DROP TABLE `csgo_clans`; DROP TABLE `csgo_clans_applications`; DROP TABLE `csgo_clans_members`; DROP TABLE `csgo_clans_wars`;");

           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", tempData);
   }

   public client_putinserver(id)
   {
           if (is_user_bot(id) || is_user_hltv(id)) return;

           playerData[id][CLAN] = 0;
           playerData[id][WAR_FRAGS] = 25;
           playerData[id][WAR_REWARD] = 100;

           get_user_authid(id, playerData[id][STEAM_ID], charsmax(playerData[][STEAM_ID]));
           get_user_name(id, playerData[id][NAME], charsmax(playerData[][NAME]));

           mysql_escape_string(playerData[id][NAME], playerData[id][SAFE_NAME], charsmax(playerData[][SAFE_NAME]));

           set_task(0.1, "load_clan_data", id);
   }

   public client_disconnected(id)
   {
           remove_task(id);
           remove_task(id + TASK_INFO);

           rem_bit(id, loaded);
           rem_bit(id, info);

           playerData[id][CLAN] = 0;
   }

   public client_death(killer, victim, weaponId, hitPlace, teamKill)
   {
           if (!playerData[killer][CLAN] || !is_user_connected(killer) || !is_user_connected(victim) || !is_user_alive(killer) || get_user_team(victim) == get_user_team(killer)) return PLUGIN_CONTINUE;

           set_clan_info(playerData[killer][CLAN], CLAN_KILLS, 1);

           if (playerData[victim][CLAN]) check_war(killer, victim);

           return PLUGIN_CONTINUE;
   }

   public show_clan_menu(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !csgo_check_account(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new csgoClan[clanInfo], menuData[256], menu, callback = menu_makecallback("show_clan_menu_callback");

           if (playerData[id][CLAN]) {
                   ArrayGetArray(csgoClans, get_clan_id(playerData[id][CLAN]), csgoClan);

                   formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MAIN_MENU_TITLE", csgoClan[CLAN_NAME], csgoClan[CLAN_MEMBERS], csgoClan[CLAN_LEVEL] * membersPerLevel + membersStart, csgoClan[CLAN_MONEY]);

                   menu = menu_create(menuData, "show_clan_menu_handle");

                   formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MAIN_MENU_MANAGE");
                   menu_additem(menu, menuData, "1", _, callback);

                   formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MAIN_MENU_LEAVE");
                   menu_additem(menu, menuData, "2", _, callback);

                   formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MAIN_MENU_MEMBERS");
                   menu_additem(menu, menuData, "3", _, callback);

                   formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MAIN_MENU_BANK");
                   menu_additem(menu, menuData, "4", _, callback);
           } else {
                   formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MAIN_MENU_TITLE_NONE");

                   menu = menu_create(menuData, "show_clan_menu_handle");

                   formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MAIN_MENU_CREATE", floatround(createFee));
                   menu_additem(menu, menuData, "0", _, callback);

                   formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MAIN_MENU_REQUEST");
                   menu_additem(menu, menuData, "6", _, callback);
           }

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MAIN_MENU_TOP15");
           menu_additem(menu, menuData, "5", _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, menuData);

           menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public show_clan_menu_callback(id, menu, item)
   {
           new itemData[2], itemAccess, menuCallback;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, menuCallback);

           switch (str_to_num(itemData)) {
                   case 0: return csgo_get_money(id) >= createFee ? ITEM_ENABLED : ITEM_DISABLED;
                   case 1: return get_user_status(id) > STATUS_MEMBER ? ITEM_ENABLED : ITEM_DISABLED;
                   case 2, 3, 4, 5: return playerData[id][CLAN] ? ITEM_ENABLED : ITEM_DISABLED;
           }

           return ITEM_ENABLED;
   }

   public show_clan_menu_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new itemData[2], itemAccess, menuCallback;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, menuCallback);

           menu_destroy(menu);

           switch (str_to_num(itemData)) {
                   case 0: {
                           if (playerData[id][CLAN]) {
                                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_CREATE_ALREADY_IN_CLAN");

                                   return PLUGIN_HANDLED;
                           }

                           if (csgo_get_money(id) < createFee) {
                                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_CREATE_NO_MONEY", floatround(createFee));

                                   return PLUGIN_HANDLED;
                           }

                           client_cmd(id, "messagemode SELECT_CLAN_NAME");
                   }
                   case 1: {
                           if (get_user_status(id) > STATUS_MEMBER) {
                                   leader_menu(id);

                                   return PLUGIN_HANDLED;
                           }
                   }
                   case 2: leave_confim_menu(id);
                   case 3: members_online_menu(id);
                   case 4: bank_menu(id);
                   case 5: clans_top15(id);
                   case 6: application_menu(id);
           }

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public create_clan_handle(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !csgo_check_account(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (playerData[id][CLAN]) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_CREATE_ALREADY_IN_CLAN");

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (csgo_get_money(id) < createFee) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_CREATE_NO_MONEY", floatround(createFee));

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new clanName[32];

           read_args(clanName, charsmax(clanName));
           remove_quotes(clanName);
           trim(clanName);

           if (equal(clanName, "")) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_CREATE_NO_NAME");

                   show_clan_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (strlen(clanName) < 3) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_CREATE_NAME_TOO_SHORT");

                   show_clan_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (check_clan_name(clanName)) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_CREATE_NAME_EXISTS");

                   show_clan_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           csgo_add_money(id, -createFee);

           create_clan(id, clanName);

           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_CREATE_SUCCESS", clanName);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public leave_confim_menu(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new menuData[64];

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_LEAVE_CONFIRMATION");

           new menu = menu_create(menuData, "leave_confim_menu_handle");

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_YES");
           menu_additem(menu, menuData);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L^n", id, "CSGO_MENU_NO");
           menu_additem(menu, menuData);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, menuData);

           menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public leave_confim_menu_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           switch (item) {
                   case 0: {
                           if (get_user_status(id) == STATUS_LEADER) {
                                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_LEAVE_LEADER");

                                   show_clan_menu(id);

                                   return PLUGIN_HANDLED;
                           }

                           set_user_clan(id);

                           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_LEAVE_SUCCESS");

                           show_clan_menu(id);
                   }
                   case 1: show_clan_menu(id);
           }

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public members_online_menu(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new menuData[64], playersAvailable = 0;

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MEMBERS_ONLINE");

           new menu = menu_create(menuData, "members_online_menu_handle");

           for (new player = 1; player <= MAX_PLAYERS; player++) {
                   if (!is_user_connected(player) || playerData[id][CLAN] != playerData[player][CLAN]) continue;

                   playersAvailable++;

                   get_user_name(player, menuData, charsmax(menuData));

                   switch (get_user_status(player)) {
                           case STATUS_MEMBER: format(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_STATUS_MEMBER", menuData);
                           case STATUS_DEPUTY: format(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_STATUS_DEPUTY", menuData);
                           case STATUS_LEADER: format(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_STATUS_LEADER", menuData);
                   }

                   menu_additem(menu, menuData);
           }

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_PREVIOUS");
           menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, menuData);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_NEXT");
           menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, menuData);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, menuData);

           if (!playersAvailable) client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_MEMBERS_NONE");
           else menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public members_online_menu_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           menu_destroy(menu);

           if (item == MENU_EXIT) show_clan_menu(id);
           else members_online_menu(id);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public bank_menu(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !csgo_check_account(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new menuData[128], callback = menu_makecallback("bank_menu_callback");

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_BANK_MENU", get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_MONEY));

           new menu = menu_create(menuData, "bank_menu_handle");

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_BANK_LIST");
           menu_additem(menu, menuData, _, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_BANK_DEPOSIT");
           menu_additem(menu, menuData, _, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_BANK_WITHDRAW");
           menu_additem(menu, menuData, _, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, menuData);

           menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public bank_menu_callback(id, menu, item)
   {
           if (item == 2) return get_user_status(id) > STATUS_MEMBER ? ITEM_ENABLED : ITEM_DISABLED;

           return ITEM_ENABLED;
   }

   public bank_menu_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           switch (item) {
                   case 0: payments_list(id);
                   case 1: {
                           client_cmd(id, "messagemode ENTER_EURO_AMOUNT_TO_DEPOSIT");

                           client_print(id, print_center, "%L", id, "CSGO_CLANS_DEPOSIT_CENTER");

                           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_DEPOSIT_CHAT");
                   } case 2: {
                           client_cmd(id, "messagemode ENTER_EURO_AMOUNT_TO_WITHDRAW");

                           client_print(id, print_center, "%L", id, "CSGO_CLANS_WITHDRAW_CENTER");

                           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WITHDRAW_CHAT");
                   }
           }

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public leader_menu(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new csgoClan[clanInfo], menuData[128];

           ArrayGetArray(csgoClans, get_clan_id(playerData[id][CLAN]), csgoClan);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_LEADER_MENU", csgoClan[CLAN_MEMBERS], csgoClan[CLAN_LEVEL] * membersPerLevel + membersStart, csgoClan[CLAN_MONEY]);

           new menu = menu_create(menuData, "leader_menu_handle"), callback = menu_makecallback("leader_menu_callback");

           if (csgoClan[CLAN_LEVEL] != levelMax) formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_LEADER_UPGRADE", csgoClan[CLAN_LEVEL], levelMax, floatround(levelCost + nextLevelCost * csgoClan[CLAN_LEVEL]));
           else formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_LEADER_UPGRADE_MAX", csgoClan[CLAN_LEVEL], levelMax);

           menu_additem(menu, menuData, _, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_LEADER_DISBAND");
           menu_additem(menu, menuData, _, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_LEADER_INVITE");
           menu_additem(menu, menuData, _, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_LEADER_MANAGE");
           menu_additem(menu, menuData, _, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_LEADER_REVIEW");
           menu_additem(menu, menuData, _, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_LEADER_WARS");
           menu_additem(menu, menuData, _, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_LEADER_NAME");
           menu_additem(menu, menuData, _, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_BACK");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, menuData);

           menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public leader_menu_callback(id, menu, item)
   {
           switch (item) {
                   case 0: if (get_user_status(id) != STATUS_LEADER) return ITEM_DISABLED;
                   case 2: if (((get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_LEVEL) * membersPerLevel) + membersStart) <= get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_MEMBERS)) return ITEM_DISABLED;
                   case 4: if (((get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_LEVEL) * membersPerLevel) + membersStart) <= get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_MEMBERS) || !get_applications_count(playerData[id][CLAN])) return ITEM_DISABLED;
           }

           return ITEM_ENABLED;
   }

   public leader_menu_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   show_clan_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           switch (item) {
                   case 0: {
                           new csgoClan[clanInfo];

                           ArrayGetArray(csgoClans, get_clan_id(playerData[id][CLAN]), csgoClan);

                           if (csgoClan[CLAN_LEVEL] == levelMax) {
                                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_LEADER_MAX_LEVEL");

                                   leader_menu(id);

                                   return PLUGIN_HANDLED;
                           }

                           new Float:remainingEuro = csgoClan[CLAN_MONEY] - (levelCost + nextLevelCost * csgoClan[CLAN_LEVEL]);

                           if (remainingEuro < 0.0) {
                                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_LEADER_NO_MONEY");

                                   leader_menu(id);

                                   return PLUGIN_HANDLED;
                           }

                           csgoClan[CLAN_LEVEL]++;
                           csgoClan[CLAN_MONEY] = _:remainingEuro;

                           new name[32];

                           get_user_name(id, name, charsmax(name));

                           for (new player = 1; player <= MAX_PLAYERS; player++) {
                                   if (!is_user_connected(player) || player == id || playerData[player][CLAN] != playerData[id][CLAN]) continue;

                                   client_print_color(player, player, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_LEADER_UPGRADED", name, csgoClan[CLAN_LEVEL]);
                           }

                           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_LEADER_UPGRADED2", csgoClan[CLAN_LEVEL]);

                           ArraySetArray(csgoClans, get_clan_id(playerData[id][CLAN]), csgoClan);

                           save_clan(playerData[id][CLAN]);

                           leader_menu(id);
                   } case 1: disband_menu(id);
                   case 2: invite_menu(id);
                   case 3: members_menu(id);
                   case 4: applications_menu(id);
                   case 5: wars_menu(id);
                   case 6: client_cmd(id, "messagemode SELECT_NEW_CLAN_NAME");
           }

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public disband_menu(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new menuData[64];

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_DISBAND_CONFIRMATION");

           new menu = menu_create(menuData, "disband_menu_handle");

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_YES");
           menu_additem(menu, menuData);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L^n", id, "CSGO_MENU_NO");
           menu_additem(menu, menuData);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, menuData);

           menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public disband_menu_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           menu_destroy(menu);

           switch (item) {
                   case 0: {
                           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_DISBAND_SUCCESS");

                           remove_clan(id);

                           show_clan_menu(id);
                   } case 1: show_clan_menu(id);
           }

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public invite_menu(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new menuData[64], userName[32], userId[6], playersAvailable = 0;

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_INVITE_MENU");

           new menu = menu_create(menuData, "invite_menu_handle");

           for (new player = 1; player <= MAX_PLAYERS; player++) {
                   if (!is_user_connected(player) || is_user_hltv(player) || is_user_bot(player) || player == id || playerData[player][CLAN]) continue;

                   playersAvailable++;

                   get_user_name(player, userName, charsmax(userName));

                   num_to_str(player, userId, charsmax(userId));

                   menu_additem(menu, userName, userId);
           }

           if (!playersAvailable) client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_INVITE_NONE");
           else menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public invite_menu_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id)  || !playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   show_clan_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new userName[32], itemData[6], itemAccess, itemCallback;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), userName, charsmax(userName), itemCallback);

           new player = str_to_num(itemData);

           if (!is_user_connected(player)) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_INVITE_UNAVAILABLE");

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (get_clan_money(playerData[id][CLAN]) < joinFee) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_INVITE_NO_MONEY", floatround(joinFee));

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           invite_confirm_menu(id, player);

           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_INVITE_INVITED", userName);

           show_clan_menu(id);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public invite_confirm_menu(id, player)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new menuData[256], clanName[32], userName[32], userId[6];

           get_user_name(id, userName, charsmax(userName));

           get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_NAME, clanName, charsmax(clanName));

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_INVITE_INVITATION", userName, clanName);

           new menu = menu_create(menuData, "invite_confirm_menu_handle");

           num_to_str(id, userId, charsmax(userId));

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_INVITE_JOIN");
           menu_additem(menu, menuData, userId);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_INVITE_DECLINE");
           menu_additem(menu, menuData);

           menu_display(player, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public invite_confirm_menu_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT || item) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new itemData[6], itemAccess, itemCallback;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, itemCallback);

           new player = str_to_num(itemData);

           if (!is_user_connected(id)) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_INVITE_DISCONNECTED");

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (playerData[id][CLAN]) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_INVITE_ALREADY_IN");

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (((get_clan_info(playerData[player][CLAN], CLAN_LEVEL) * membersPerLevel) + membersStart) <= get_clan_info(playerData[player][CLAN], CLAN_MEMBERS)) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_INVITE_FULL");

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (get_clan_money(playerData[player][CLAN]) < joinFee) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_INVITE_NO_MONEY", floatround(joinFee));

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new clanName[32];

           get_clan_info(playerData[player][CLAN], CLAN_NAME, clanName, charsmax(clanName));

           set_user_clan(id, playerData[player][CLAN]);

           set_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_MONEY, _, -joinFee);

           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_INVITE_SUCCESS", clanName);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public change_name_handle(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !csgo_check_account(id) || get_user_status(id) != STATUS_LEADER || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new clanName[32];

           read_args(clanName, charsmax(clanName));
           remove_quotes(clanName);
           trim(clanName);

           if (equal(clanName, "")) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_CREATE_NO_NAME");

                   show_clan_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (strlen(clanName) < 3) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_CREATE_NAME_TOO_SHORT");

                   show_clan_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (check_clan_name(clanName)) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_CREATE_NAME_EXISTS");

                   show_clan_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           set_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_NAME, _, _, clanName, charsmax(clanName));

           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_NAME_CHANGED", clanName);

           return PLUGIN_CONTINUE;
   }

   public members_menu(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new queryData[128], tempId[1];

           tempId[0] = id;

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT * FROM `csgo_clans_members` WHERE clan = '%i' ORDER BY flag DESC", playerData[id][CLAN]);

           SQL_ThreadQuery(sql, "members_menu_handle", queryData, tempId, sizeof(tempId));

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public members_menu_handle(failState, Handle:query, error[], errorNum, tempId[], dataSize)
   {
           if (failState) {
                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] SQL Error: %s (%d)", error, errorNum);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new id = tempId[0];

           if (!is_user_connected(id)) return PLUGIN_HANDLED;

           new itemData[128], userSteamId[35], userName[32], flag, menu;

           formatex(itemData, charsmax(itemData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MANAGE_MENU");

           menu = menu_create(itemData, "member_menu_handle");

           while (SQL_MoreResults(query)) {
                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "name"), userName, charsmax(userName));
                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "steamid"), userSteamId, charsmax(userSteamId));

                   flag = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "flag"));

                   formatex(itemData, charsmax(itemData), "%s#%s#%i", userName, userSteamId, flag);

                   switch (flag) {
                           case STATUS_MEMBER: format(userName, charsmax(userName), "%L", id, "CSGO_CLANS_STATUS_MEMBER", userName);
                           case STATUS_DEPUTY: format(userName, charsmax(userName), "%L", id, "CSGO_CLANS_STATUS_DEPUTY", userName);
                           case STATUS_LEADER: format(userName, charsmax(userName), "%L", id, "CSGO_CLANS_STATUS_LEADER", userName);
                   }

                   menu_additem(menu, userName, itemData);

                   SQL_NextRow(query);
           }

           formatex(itemData, charsmax(itemData), "%L", id, "CSGO_MENU_PREVIOUS");
           menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, itemData);

           formatex(itemData, charsmax(itemData), "%L", id, "CSGO_MENU_NEXT");
           menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, itemData);

           formatex(itemData, charsmax(itemData), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, itemData);

           menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public member_menu_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new menuData[128], itemData[128], tempData[64], userSteamId[35], userName[32], tempFlag[2], itemAccess, itemCallback;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, itemCallback);

           menu_destroy(menu);

           strtok2(itemData, userName, charsmax(userName), tempData, charsmax(tempData), '#');
           strtok2(tempData, userSteamId, charsmax(userSteamId), tempFlag, charsmax(tempFlag), '#');

           new flag = str_to_num(tempFlag), userId = get_user_index(userName);

           if (userId == id) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_MANAGE_NO_YOURSELF");

                   members_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (playerData[userId][CLAN]) playerData[id][CHOSEN_ID] = get_user_userid(userId);

           if (flag == STATUS_LEADER) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_MANAGE_NO_LEADER");

                   members_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MANAGE_SELECT");

           new menu = menu_create(menuData, "member_options_menu_handle"),
                   callback = menu_makecallback("member_options_menu_callback");

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MANAGE_TRANSFER_LEADERSHIP");
           menu_additem(menu, menuData, itemData, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MANAGE_ASSIGN_DEPUTY");
           menu_additem(menu, menuData, itemData, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MANAGE_DEGRADE_DEPUTY");
           menu_additem(menu, menuData, itemData, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_MANAGE_KICK_MEMBER");
           menu_additem(menu, menuData, itemData, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, menuData);

           menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_CONTINUE;
   }

   public member_options_menu_callback(id, menu, item)
   {
           new itemData[128], tempData[64], userSteamId[35], userName[32], tempFlag[2], itemAccess, itemCallback;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, itemCallback);

           strtok2(itemData, userName, charsmax(userName), tempData, charsmax(tempData), '#');
           strtok2(tempData, userSteamId, charsmax(userSteamId), tempFlag, charsmax(tempFlag), '#');

           new flag = str_to_num(tempFlag);

           switch (item) {
                   case 0: return get_user_status(id) == STATUS_LEADER ? ITEM_ENABLED : ITEM_DISABLED;
                   case 1: return get_user_status(id) == STATUS_LEADER && flag == STATUS_MEMBER ? ITEM_ENABLED : ITEM_DISABLED;
                   case 2: return get_user_status(id) == STATUS_LEADER && flag == STATUS_DEPUTY ? ITEM_ENABLED : ITEM_DISABLED;
           }

           return ITEM_ENABLED;
   }

   public member_options_menu_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   show_clan_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new itemData[128], tempData[64], userSteamId[35], userName[32], tempFlag[2], itemAccess, itemCallback;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, itemCallback);

           menu_destroy(menu);

           strtok2(itemData, userName, charsmax(userName), tempData, charsmax(tempData), '#');
           strtok2(tempData, userSteamId, charsmax(userSteamId), tempFlag, charsmax(tempFlag), '#');

           switch (item) {
                   case 0: update_member(id, STATUS_LEADER, userName, userSteamId);
                   case 1:        update_member(id, STATUS_DEPUTY, userName, userSteamId);
                   case 2:        update_member(id, STATUS_MEMBER, userName, userSteamId);
                   case 3: update_member(id, STATUS_NONE, userName, userSteamId);
           }

           menu_destroy(menu);

           return PLUGIN_CONTINUE;
   }

   stock update_member(id, status, const userName[] = "", const userSteamId[] = "")
   {
           new bool:playerOnline;

           for (new player = 1; player <= MAX_PLAYERS; player++) {
                   if (!is_user_connected(player) || playerData[player][CLAN] != playerData[id][CLAN]) continue;

                   if (get_user_userid(player) == playerData[id][CHOSEN_ID]) {
                           switch (status) {
                                   case STATUS_LEADER: {
                                           set_user_status(id, STATUS_DEPUTY);
                                           set_user_status(player, STATUS_LEADER);

                                           client_print_color(player, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_MANAGE_UPDATE_LEADER");
                                   }
                                   case STATUS_DEPUTY: {
                                           set_user_status(player, STATUS_DEPUTY);

                                           client_print_color(player, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_MANAGE_UPDATE_DEPUTY");
                                   }
                                   case STATUS_MEMBER: {
                                           set_user_status(player, STATUS_MEMBER);

                                           client_print_color(player, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_MANAGE_UPDATE_MEMBER");
                                   }
                                   case STATUS_NONE: {
                                           set_user_clan(player);

                                           client_print_color(player, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_MANAGE_UPDATE_NONE");
                                   }
                           }

                           playerOnline = true;

                           continue;
                   }

                   switch (status) {
                           case STATUS_LEADER: client_print_color(player, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_MANAGE_UPDATE_LEADER2", userName);
                           case STATUS_DEPUTY: client_print_color(player, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_MANAGE_UPDATE_DEPUTY2", userName);
                           case STATUS_MEMBER: client_print_color(player, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_MANAGE_UPDATE_MEMBER2", userName);
                           case STATUS_NONE: client_print_color(player, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_MANAGE_UPDATE_NONE2", userName);
                   }
           }

           if (!playerOnline) {
                   save_member(id, status, _, userName, userSteamId);

                   if (status == STATUS_NONE) set_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_MEMBERS, -1);
                   if (status == STATUS_LEADER) set_user_status(id, STATUS_DEPUTY);
           }

           show_clan_menu(id);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public applications_menu(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new queryData[256], tempId[1];

           tempId[0] = id;

           switch (saveType) {
                   case SAVE_NAME: formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT a.name, a.steamid, (SELECT money FROM `csgo_data` WHERE name = a.name) as money, (SELECT rank FROM `csgo_ranks` WHERE name = a.name) as rank FROM `csgo_clans_applications` a WHERE clan = '%i' ORDER BY rank DESC, money DESC", playerData[id][CLAN]);
                   case SAVE_STEAM_ID: formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT a.name, a.steamid, (SELECT money FROM `csgo_data` WHERE steamid = a.steamid) as money, (SELECT rank FROM `csgo_ranks` WHERE steamid = a.steamid) as rank FROM `csgo_clans_applications` a WHERE clan = '%i' ORDER BY rank DESC, money DESC", playerData[id][CLAN]);
           }

           SQL_ThreadQuery(sql, "applications_menu_handle", queryData, tempId, sizeof(tempId));

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public applications_menu_handle(failState, Handle:query, error[], errorNum, tempId[], dataSize)
   {
           if (failState) {
                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] SQL Error: %s (%d)", error, errorNum);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new id = tempId[0];

           if (!is_user_connected(id)) return PLUGIN_HANDLED;

           new itemName[192], itemData[128], userName[32], userSteamId[35], rankName[32], Float:money, rank, usersCount = 0;

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_CLANS_APPLICATION_TITLE");

           new menu = menu_create(itemName, "applications_confirm_menu");

           while (SQL_MoreResults(query)) {
                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "name"), userName, charsmax(userName));
                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "steamid"), userSteamId, charsmax(userSteamId));
                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "money"), money);

                   rank = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "rank"));

                   csgo_get_rank_name(rank, rankName, charsmax(rankName));

                   formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_CLANS_APPLICATION_ITEM", userName, rankName, money);
                   formatex(itemData, charsmax(itemData), "%s#%s", userName, userSteamId);

                   menu_additem(menu, itemName, itemData);

                   SQL_NextRow(query);

                   usersCount++;
           }

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_MENU_PREVIOUS");
           menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, itemName);

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_MENU_NEXT");
           menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, itemName);

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, itemName);

           if (!usersCount) {
                   menu_destroy(menu);

                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_APPLICATION_EMPTY");
           } else menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public applications_confirm_menu(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   leader_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new menuData[128], itemData[128], userName[32], userSteamId[35], itemAccess, itemCallback;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, itemCallback);

           strtok2(itemData, userName, charsmax(userName), userSteamId, charsmax(userSteamId), '#');

           menu_destroy(menu);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_APPLICATION_DECIDE", userName);

           new menu = menu_create(menuData, "applications_confirm_handle");

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_APPLICATION_ACCEPT_BANK");
           menu_additem(menu, menuData, itemData);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_APPLICATION_ACCEPT_PLAYER");
           menu_additem(menu, menuData, itemData);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_APPLICATION_DECLINE");
           menu_additem(menu, menuData, itemData);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, menuData);

           menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public applications_confirm_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new itemData[128], userName[32], userSteamId[35], itemAccess, itemCallback, player = 0;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, itemCallback);

           strtok2(itemData, userName, charsmax(userName), userSteamId, charsmax(userSteamId), '#');

           menu_destroy(menu);

           switch (saveType) {
                   case SAVE_NAME: player = get_user_index(userName);
                   case SAVE_STEAM_ID: {
                           for (new i = 1; i <= MAX_PLAYERS; i++) {
                                   if (!is_user_connected(i) || is_user_bot(i) || is_user_hltv(i)) continue;

                                   if (equal(playerData[STEAM_ID], userSteamId)) {
                                           player = i;

                                           break;
                                   }
                           }
                   }
           }

           if (item == 2) {
                   remove_application(id, player, userName, userSteamId);

                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_APPLICATION_DECLINED", userName);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (check_user_clan(userName, userSteamId)) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_APPLICATION_CLAN");

                   show_clan_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (((get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_LEVEL) * membersPerLevel) + membersStart) <= get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_MEMBERS)) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_APPLICATION_FULL");

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (!item) {
                   if (get_clan_money(playerData[id][CLAN]) < joinFee) {
                           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_APPLICATION_FEE_BANK", floatround(joinFee));

                           return PLUGIN_HANDLED;
                   }

                   set_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_MONEY, _, -joinFee);
           } else {
                   if (is_user_connected(player)) {
                           if (csgo_get_money(player) < joinFee) {
                                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_APPLICATION_FEE_PLAYER", floatround(joinFee));

                                   return PLUGIN_HANDLED;
                           }

                           csgo_add_money(player, -joinFee);
                   } else {
                           new queryData[128], error[128], Handle:query, Float:money = 0.0, errorNum;

                           switch (saveType) {
                                   case SAVE_NAME: {
                                           new safeName[64];

                                           mysql_escape_string(userName, safeName, charsmax(safeName));

                                           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT money FROM `csgo_data` WHERE `name` = ^"%s^"", safeName);
                                   }
                                   case SAVE_STEAM_ID: formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT money FROM `csgo_data` WHERE `steamid` = ^"%s^"", userSteamId);
                           }

                           query = SQL_PrepareQuery(connection, queryData);

                           if (SQL_Execute(query)) {
                                   if (SQL_MoreResults(query)) SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "money"), money);
                           } else {
                                   errorNum = SQL_QueryError(query, error, charsmax(error));

                                   log_to_file("csgo-error.log", "SQL Query Error. [%d] %s", errorNum, error);
                           }

                           SQL_FreeHandle(query);

                           if (money < joinFee) {
                                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_APPLICATION_FEE_PLAYER", floatround(joinFee));

                                   return PLUGIN_HANDLED;
                           }

                           switch (saveType) {
                                   case SAVE_NAME: {
                                           new safeName[64];

                                           mysql_escape_string(userName, safeName, charsmax(safeName));

                                           formatex(queryData, charsmax(queryData), "UPDATE `csgo_data` SET money = money - %.2f WHERE `name` = ^"%s^"", joinFee, safeName);
                                   }
                                   case SAVE_STEAM_ID: formatex(queryData, charsmax(queryData), "UPDATE `csgo_data` SET money = money - %.2f WHERE `steamid` = ^"%s^"", joinFee, userSteamId);
                           }

                           query = SQL_PrepareQuery(connection, queryData);

                           if (!SQL_Execute(query)) {
                                   errorNum = SQL_QueryError(query, error, charsmax(error));

                                   log_to_file("csgo-error.log", "SQL Query Error. [%d] %s", errorNum, error);
                           }

                           SQL_FreeHandle(query);
                   }
           }

           accept_application(id, player, userName, userSteamId);

           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_APPLICATION_ACCEPTED", userName);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public wars_menu(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || !csgo_check_account(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new menuData[64], callback = menu_makecallback("wars_menu_callback");

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_TITLE");

           new menu = menu_create(menuData, "wars_menu_handle");

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_LIST");
           menu_additem(menu, menuData, _, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_DECLARE");
           menu_additem(menu, menuData, _, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_ACCEPT");
           menu_additem(menu, menuData, _, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_CANCEL");
           menu_additem(menu, menuData, _, _, callback);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, menuData);

           menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public wars_menu_callback(id, menu, item)
   {
           switch (item) {
                   case 0: return get_wars_count(playerData[id][CLAN], 1) ? ITEM_ENABLED : ITEM_DISABLED;
                   case 2: return get_wars_count(playerData[id][CLAN], 0) ? ITEM_ENABLED : ITEM_DISABLED;
                   case 3: return get_wars_count(playerData[id][CLAN], 0, 1) ? ITEM_ENABLED : ITEM_DISABLED;
           }

           return ITEM_ENABLED;
   }

   public wars_menu_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           switch (item) {
                   case 0: war_list_menu(id);
                   case 1: declare_war_menu(id);
                   case 2: accept_war_menu(id);
                   case 3: remove_war_menu(id);
           }

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public war_list_menu(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || !csgo_check_account(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new queryData[256], tempId[1];

           tempId[0] = id;

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT a.*, (SELECT name FROM `csgo_clans` WHERE id = a.clan) as name, (SELECT name FROM `csgo_clans` WHERE id = a.clan2) as name2 FROM `csgo_clans_wars` a WHERE (clan = '%i' OR clan2 = '%i') AND started = '1'", playerData[id][CLAN], playerData[id][CLAN]);

           SQL_ThreadQuery(sql, "show_war_list_menu", queryData, tempId, sizeof(tempId));

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public show_war_list_menu(failState, Handle:query, error[], errorNum, tempId[], dataSize)
   {
           if (failState) {
                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] SQL Error: %s (%d)", error, errorNum);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new id = tempId[0];

           if (!is_user_connected(id)) return PLUGIN_HANDLED;

           new itemName[192], clanName[2][32], progress[2], warsCount = 0, clanId, ownClan, enemyClan, duration, reward;

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_LIST_MENU");

           new menu = menu_create(itemName, "show_war_list_menu_handle");

           while (SQL_MoreResults(query)) {
                   clanId = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "clan"));

                   if (clanId == playerData[id][CLAN]) {
                           ownClan = 0;
                           enemyClan = 1;
                   } else {
                           ownClan = 1;
                           enemyClan = 0;
                   }

                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "name"), clanName[0], charsmax(clanName[]));
                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "name2"), clanName[1], charsmax(clanName[]));

                   progress[0] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "progress"));
                   progress[1] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "progress2"));

                   duration = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "duration"));
                   reward = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "reward"));

                   formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_LIST_ITEM", clanName[ownClan], progress[ownClan], clanName[enemyClan], progress[enemyClan], duration, reward);

                   menu_additem(menu, itemName);

                   SQL_NextRow(query);

                   warsCount++;
           }

           menu_setprop(menu, MPROP_PERPAGE, 6);

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_MENU_PREVIOUS");
           menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, itemName);

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_MENU_NEXT");
           menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, itemName);

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, itemName);

           if (!warsCount) {
                   menu_destroy(menu);

                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WARS_LIST_EMPTY");
           } else menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public show_war_list_menu_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           menu_destroy(menu);

           if (item != MENU_EXIT) wars_menu(id);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public declare_war_menu(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || !csgo_check_account(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new itemData[512];

           formatex(itemData, charsmax(itemData), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_DECLARE_MENU");

           new menu = menu_create(itemData, "declare_war_menu_handle");

           formatex(itemData, charsmax(itemData), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_DECLARE_KILLS", playerData[id][WAR_FRAGS]);
           menu_additem(menu, itemData);

           formatex(itemData, charsmax(itemData), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_DECLARE_PRIZE", playerData[id][WAR_REWARD]);
           menu_additem(menu, itemData);

           formatex(itemData, charsmax(itemData), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_DECLARE_INFO");
           menu_addtext(menu, itemData, 0);

           formatex(itemData, charsmax(itemData), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_DECLARE_ACTION");
           menu_additem(menu, itemData);

           formatex(itemData, charsmax(itemData), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, itemData);

           menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public declare_war_menu_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           menu_destroy(menu);

           if (item == MENU_EXIT) return PLUGIN_HANDLED;

           switch(item) {
                   case 0: client_cmd(id, "messagemode ENTER_KILLS_AMOUNT");
                   case 1: client_cmd(id, "messagemode ENTER_PRIZE_EURO_AMOUNT");
                   case 2: {
                           new queryData[256], tempId[1];

                           tempId[0] = id;

                           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT id, name, money, members FROM `csgo_clans` a WHERE id != '%i' AND NOT EXISTS (SELECT id FROM `csgo_clans_wars` WHERE (clan = '%i' AND clan2 = a.id) OR (clan2 = '%i' AND clan = a.id)) ORDER BY a.members DESC, a.kills DESC", playerData[id][CLAN], playerData[id][CLAN], playerData[id][CLAN]);

                           SQL_ThreadQuery(sql, "declare_war_select", queryData, tempId, sizeof(tempId));
                   }
           }

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public declare_war_select(failState, Handle:query, error[], errorNum, tempId[], dataSize)
   {
           if (failState) {
                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] SQL Error: %s (%d)", error, errorNum);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new id = tempId[0];

           if (!is_user_connected(id)) return PLUGIN_HANDLED;

           new itemName[192], tempData[64], clanName[32], Float:money, clansCount = 0, members, clanId;

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_SELECT_MENU");

           new menu = menu_create(itemName, "declare_war_confirm");

           while (SQL_MoreResults(query)) {
                   clanId = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "id"));
                   members = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "members"));

                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "name"), clanName, charsmax(clanName));
                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "money"), money);

                   formatex(tempData, charsmax(tempData), "%s#%i", clanName, clanId);
                   formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_SELECT_ITEM", clanName, members, money);

                   menu_additem(menu, itemName, tempData);

                   SQL_NextRow(query);

                   clansCount++;
           }

           menu_setprop(menu, MPROP_PERPAGE, 6);

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_MENU_PREVIOUS");
           menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, itemName);

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_MENU_NEXT");
           menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, itemName);

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, itemName);

           if (!clansCount) {
                   menu_destroy(menu);

                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WARS_SELECT_EMPTY");
           } else menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public declare_war_confirm(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new tempData[1024], menuData[64], itemData[64], clanName[32], tempClanId[6], itemAccess, menuCallback;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, menuCallback);

           strtok2(itemData, clanName, charsmax(clanName), tempClanId, charsmax(tempClanId), '#');

           formatex(tempData, charsmax(tempData), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_SELECT_CONFIRM", clanName, playerData[id][WAR_FRAGS], playerData[id][WAR_REWARD]);

           new menu = menu_create(tempData, "declare_war_confirm_handle");

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "\y%L", id, "CSGO_MENU_YES");
           menu_additem(menu, menuData, itemData);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L^n", id, "CSGO_MENU_NO");
           menu_additem(menu, menuData);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, menuData);

           menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public declare_war_confirm_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (item) {
                   menu_destroy(menu);

                   declare_war_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new itemData[64], clanName[32], tempClanId[6], itemAccess, menuCallback;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, menuCallback);

           menu_destroy(menu);

           strtok2(itemData, clanName, charsmax(clanName), tempClanId, charsmax(tempClanId), '#');

           declare_war(id, str_to_num(tempClanId));

           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WARS_SELECT_CONFIRMED", clanName);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public accept_war_menu(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || !csgo_check_account(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new queryData[256], tempId[1];

           tempId[0] = id;

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT id, clan, duration, reward, (SELECT name FROM `csgo_clans` WHERE id = a.clan2) as name, (SELECT name FROM `csgo_clans` WHERE id = a.clan) as name2 FROM `csgo_clans_wars` a WHERE clan2 = '%i' AND started = '0'", playerData[id][CLAN]);

           SQL_ThreadQuery(sql, "accept_war_menu_handle", queryData, tempId, sizeof(tempId));

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public accept_war_menu_handle(failState, Handle:query, error[], errorNum, tempId[], dataSize)
   {
           if (failState) {
                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] SQL Error: %s (%d)", error, errorNum);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new id = tempId[0];

           if (!is_user_connected(id)) return PLUGIN_HANDLED;

           new itemName[192], clanName[2][32], tempData[64], warsCount = 0, ownClan = 0, enemyClan = 1, warId, clanId, duration, reward;

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_ACCEPT_MENU");

           new menu = menu_create(itemName, "accept_war_confirm");

           while (SQL_MoreResults(query)) {
                   warId = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "id"));
                   clanId = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "clan"));

                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "name"), clanName[0], charsmax(clanName[]));
                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "name2"), clanName[1], charsmax(clanName[]));

                   duration = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "duration"));
                   reward = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "reward"));

                   formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_ACCEPT_ITEM", clanName[ownClan], clanName[enemyClan], duration, reward);
                   formatex(tempData, charsmax(tempData), "%s#%i#%i#%i#%i", clanName[enemyClan], clanId, warId, duration, reward);

                   menu_additem(menu, itemName, tempData);

                   SQL_NextRow(query);

                   warsCount++;
           }

           menu_setprop(menu, MPROP_PERPAGE, 6);

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_MENU_PREVIOUS");
           menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, itemName);

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_MENU_NEXT");
           menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, itemName);

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, itemName);

           if (!warsCount) {
                   menu_destroy(menu);

                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WARS_ACCEPT_NONE");
           } else menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public accept_war_confirm(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new dataParts[5][32], tempData[1024], itemData[64], itemAccess, menuCallback;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, menuCallback);

           explode(itemData, '#', dataParts, sizeof(dataParts), charsmax(dataParts[]));

           formatex(tempData, charsmax(tempData), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_ACCEPT_CONFIRM_MENU", dataParts[0], dataParts[3], dataParts[4]);

           new menu = menu_create(tempData, "accept_war_confirm_handle");

           formatex(tempData, charsmax(tempData), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_ACCEPT_CONFIRM_YES");
           menu_additem(menu, tempData, itemData);

           formatex(tempData, charsmax(tempData), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_ACCEPT_CONFIRM_NO");
           menu_additem(menu, tempData);

           formatex(tempData, charsmax(tempData), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, tempData);

           menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public accept_war_confirm_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new dataParts[5][32], itemData[96], itemAccess, menuCallback, warId;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, menuCallback);

           menu_destroy(menu);

           explode(itemData, '#', dataParts, sizeof(dataParts), charsmax(dataParts[]));

           warId = str_to_num(dataParts[2]);

           if (item) {
                   remove_war(warId);

                   wars_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new clanId = str_to_num(dataParts[1]), Float:halfReward = str_to_float(dataParts[4]) / 2.0;

           if (get_clan_money(playerData[id][CLAN]) < halfReward) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WARS_ACCEPT_CONFIRM_MONEY");

                   wars_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (get_clan_money(clanId) < halfReward) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WARS_ACCEPT_CONFIRM_MONEY2", dataParts[0]);

                   wars_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           accept_war(id, warId, clanId, str_to_num(dataParts[3]), halfReward, dataParts[0]);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public remove_war_menu(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || !csgo_check_account(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new queryData[256], tempId[1];

           tempId[0] = id;

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT id, duration, reward, (SELECT name FROM `csgo_clans` WHERE id = a.clan) as name, (SELECT name FROM `csgo_clans` WHERE id = a.clan2) as name2 FROM `csgo_clans_wars` a WHERE clan = '%i' AND started = '0'", playerData[id][CLAN]);

           SQL_ThreadQuery(sql, "remove_war_menu_handle", queryData, tempId, sizeof(tempId));

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public remove_war_menu_handle(failState, Handle:query, error[], errorNum, tempId[], dataSize)
   {
           if (failState) {
                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] SQL Error: %s (%d)", error, errorNum);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new id = tempId[0];

           if (!is_user_connected(id)) return PLUGIN_HANDLED;

           new itemName[192], clanName[2][32], tempData[64], warsCount = 0, ownClan = 0, enemyClan = 1, warId, duration, reward;

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_REMOVE_MENU");

           new menu = menu_create(itemName, "remove_war_confirm");

           while (SQL_MoreResults(query)) {
                   warId = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "id"));

                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "name"), clanName[0], charsmax(clanName[]));
                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "name2"), clanName[1], charsmax(clanName[]));

                   duration = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "duration"));
                   reward = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "reward"));

                   formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_REMOVE_ITEM", clanName[ownClan], clanName[enemyClan], duration, reward);
                   formatex(tempData, charsmax(tempData), "%s#%i#%i#%i", clanName[enemyClan], warId, duration, reward);

                   menu_additem(menu, itemName, tempData);

                   SQL_NextRow(query);

                   warsCount++;
           }

           menu_setprop(menu, MPROP_PERPAGE, 6);

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_MENU_PREVIOUS");
           menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, itemName);

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_MENU_NEXT");
           menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, itemName);

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, itemName);

           if (!warsCount) {
                   menu_destroy(menu);

                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WARS_REMOVE_EMPTY");
           } else menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public remove_war_confirm(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new dataParts[4][32], tempData[1024], itemData[64], menuData[64], itemAccess, menuCallback;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, menuCallback);

           explode(itemData, '#', dataParts, sizeof(dataParts), charsmax(dataParts[]));

           formatex(tempData, charsmax(tempData), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS_REMOVE_CONFIRM", dataParts[0], dataParts[2], dataParts[3]);

           new menu = menu_create(tempData, "remove_war_confirm_handle");

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "\y%L", id, "CSGO_MENU_YES");
           menu_additem(menu, menuData, itemData);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L^n", id, "CSGO_MENU_NO");
           menu_additem(menu, menuData);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, menuData);

           menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public remove_war_confirm_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new dataParts[4][32], itemData[64], itemAccess, menuCallback, warId;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, menuCallback);

           menu_destroy(menu);

           explode(itemData, '#', dataParts, sizeof(dataParts), charsmax(dataParts[]));

           warId = str_to_num(dataParts[1]);

           if (item) {
                   wars_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (remove_war(warId)) client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WARS_REMOVE_CONFIRMED", dataParts[0]);
           else client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WARS_REMOVE_STARTED", dataParts[0]);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public deposit_money_handle(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || !csgo_check_account(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new moneyData[32], Float:moneyAmount;

           read_args(moneyData, charsmax(moneyData));
           remove_quotes(moneyData);

           moneyAmount = str_to_float(moneyData);

           if (moneyAmount < 0.1) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_DEPOSIT_TOO_LOW");

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (csgo_get_money(id) - moneyAmount < 0.0) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_DEPOSIT_NO_MONEY");

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           set_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_MONEY, _, moneyAmount);

           csgo_add_money(id, -moneyAmount);

           add_payment(id, moneyAmount);

           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_DEPOSIT_SUCCESS", moneyAmount);
           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_DEPOSIT_BANK", get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_MONEY));

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public withdraw_money_handle(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || !csgo_check_account(id) || get_user_status(id) <= STATUS_MEMBER || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new moneyData[32], Float:moneyAmount;

           read_args(moneyData, charsmax(moneyData));
           remove_quotes(moneyData);

           moneyAmount = str_to_float(moneyData);

           if (moneyAmount < 0.1) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WITHDRAW_TOO_LOW");

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (moneyAmount > get_clan_money(playerData[id][CLAN])) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WITHDRAW_NO_MONEY");

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           set_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_MONEY, _, -moneyAmount);

           csgo_add_money(id, moneyAmount);

           add_payment(id, moneyAmount, true);

           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WITHDRAW_SUCCESS", moneyAmount);
           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WITHDRAW_BANK", get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_MONEY));

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public set_war_frags_handle(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || !csgo_check_account(id) || get_user_status(id) <= STATUS_MEMBER || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new fragsData[16], frags;

           read_args(fragsData, charsmax(fragsData));
           remove_quotes(fragsData);

           frags = str_to_num(fragsData);

           if (frags <= 0) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WARS_KILLS_TOO_LOW");

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           playerData[id][WAR_FRAGS] = frags;

           declare_war_menu(id);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public set_war_reward_handle(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || !csgo_check_account(id) || get_user_status(id) <= STATUS_MEMBER || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new rewardData[16], reward;

           read_args(rewardData, charsmax(rewardData));
           remove_quotes(rewardData);

           reward = str_to_num(rewardData);

           if (reward <= 0) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_WARS_PRIZE_TOO_LOW");

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           playerData[id][WAR_REWARD] = reward;

           declare_war_menu(id);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public payments_list(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new queryData[192], tempId[1];

           tempId[0] = id;

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT name, deposit, withdraw FROM `csgo_clans_members` WHERE clan = '%i' AND (deposit > 0 OR withdraw > 0) ORDER BY deposit DESC", playerData[id][CLAN]);

           SQL_ThreadQuery(sql, "show_payments_list", queryData, tempId, sizeof(tempId));

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public show_payments_list(failState, Handle:query, error[], errorNum, tempId[], dataSize)
   {
           if (failState) {
                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] SQL Error: %s (%d)", error, errorNum);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new id = tempId[0];

           if (!is_user_connected(id)) return PLUGIN_HANDLED;

           static motdData[2048], playerName[32], nick[16], deposits[16], withdraws[16], motdLength, Float:deposit, Float:withdraw, rank;

           rank = 0;

           formatex(nick, charsmax(nick), "%L", id, "CSGO_CLANS_NICK");
           formatex(deposits, charsmax(deposits), "%L", id, "CSGO_CLANS_DEPOSITS");
           formatex(withdraws, charsmax(withdraws), "%L", id, "CSGO_CLANS_WITHDRAWS");

           motdLength = format(motdData, charsmax(motdData), "<body bgcolor=#000000><font color=#FFB000><pre>");
           motdLength += format(motdData[motdLength], charsmax(motdData) - motdLength, "%1s %-22.22s %12s %12s^n", "#", nick, deposits, withdraws);

           while (SQL_MoreResults(query)) {
                   rank++;

                   SQL_ReadResult(query, 0, playerName, charsmax(playerName));
                   replace_all(playerName, charsmax(playerName), "<", "");
                   replace_all(playerName,charsmax(playerName), ">", "");

                   SQL_ReadResult(query, 1, deposit);
                   SQL_ReadResult(query, 2, withdraw);

                   if (rank >= 10) motdLength += format(motdData[motdLength], charsmax(motdData) - motdLength, "%1i %22.22s %5.2f %5.2f^n", rank, playerName, deposit, withdraw);
                   else motdLength += format(motdData[motdLength], charsmax(motdData) - motdLength, "%1i %22.22s %6.2f %5.2f^n", rank, playerName, deposit, withdraw);

                   SQL_NextRow(query);
           }

           formatex(playerName, charsmax(playerName), "%L", id, "CSGO_CLANS_DEPOSITS_WITHDRAWS");

           show_motd(id, motdData, playerName);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public clans_top15(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new queryData[192], tempId[1];

           tempId[0] = id;

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT name, members, kills, level, wins, money FROM `csgo_clans` ORDER BY kills DESC LIMIT 15");

           SQL_ThreadQuery(sql, "show_clans_top15", queryData, tempId, sizeof(tempId));

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public show_clans_top15(failState, Handle:query, error[], errorNum, tempId[], dataSize)
   {
           if (failState) {
                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] SQL Error: %s (%d)", error, errorNum);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new id = tempId[0];

           if (!is_user_connected(id)) return PLUGIN_HANDLED;

           static motdData[2048], clanName[32], nameTitle[16], membersTitle[16], levelTitle[16], killsTitle[16],
                   warsTitle[16], moneyTitle[16], Float:money, motdLength, rank, members, kills, level, wins;

           formatex(nameTitle, charsmax(nameTitle), "%L", id, "CSGO_CLANS_NAME");
           formatex(membersTitle, charsmax(membersTitle), "%L", id, "CSGO_CLANS_MEMBERS");
           formatex(levelTitle, charsmax(levelTitle), "%L", id, "CSGO_CLANS_LEVEL");
           formatex(killsTitle, charsmax(killsTitle), "%L", id, "CSGO_CLANS_KILLS");
           formatex(warsTitle, charsmax(warsTitle), "%L", id, "CSGO_CLANS_WARS");
           formatex(moneyTitle, charsmax(moneyTitle), "%L", id, "CSGO_CLANS_MONEY");

           rank = 0;

           motdLength = format(motdData, charsmax(motdData), "<body bgcolor=#000000><font color=#FFB000><pre>");
           motdLength += format(motdData[motdLength], charsmax(motdData) - motdLength, "%1s %-22.22s %4s %8s %6s %8s %s^n", "#", nameTitle, membersTitle, levelTitle, killsTitle, warsTitle, moneyTitle);

           while (SQL_MoreResults(query)) {
                   rank++;

                   SQL_ReadResult(query, 0, clanName, charsmax(clanName));
                   replace_all(clanName, charsmax(clanName), "<", "");
                   replace_all(clanName,charsmax(clanName), ">", "");

                   members = SQL_ReadResult(query, 1);
                   kills = SQL_ReadResult(query, 2);
                   level = SQL_ReadResult(query, 3);
                   wins = SQL_ReadResult(query, 4);

                   SQL_ReadResult(query, 5, money);

                   if (rank >= 10) motdLength += format(motdData[motdLength], charsmax(motdData) - motdLength, "%1i %22.22s %5d %8d %10d %13d %8.2f^n", rank, clanName, members, level, kills, wins, money);
                   else motdLength += format(motdData[motdLength], charsmax(motdData) - motdLength, "%1i %22.22s %6d %8d %10d %13d %8.2f^n", rank, clanName, members, level, kills, wins, money);

                   SQL_NextRow(query);
           }

           formatex(clanName, charsmax(clanName), "%L", id, "CSGO_CLANS_TOP15");

           show_motd(id, motdData, clanName);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public say_text(msgId, msgDest, msgEnt)
   {
           if (!chatPrefix) return PLUGIN_CONTINUE;

           new id = get_msg_arg_int(1);

           if (is_user_connected(id) && playerData[id][CLAN]) {
                   new tempMessage[192], message[192], prefix[32];

                   get_msg_arg_string(2, tempMessage, charsmax(tempMessage));

                   get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_NAME, prefix, charsmax(prefix));

                   format(prefix, charsmax(prefix), "^4[%s]", prefix);

                   if (!equal(tempMessage, "#Cstrike_Chat_All")) {
                           add(message, charsmax(message), prefix);
                           add(message, charsmax(message), " ");
                           add(message, charsmax(message), tempMessage);
                   } else {
                   get_msg_arg_string(4, tempMessage, charsmax(tempMessage));
                   set_msg_arg_string(4, "");

                   add(message, charsmax(message), prefix);
                   add(message, charsmax(message), "^3 ");
                   add(message, charsmax(message), playerData[id][NAME]);
                   add(message, charsmax(message), "^1 :  ");
                   add(message, charsmax(message), tempMessage);
                   }

                   set_msg_arg_string(2, message);
           }

           return PLUGIN_CONTINUE;
   }

   public message_intermission()
           end = true;

   public add_to_full_pack(esHandle, e, ent, host, hostFlags, player, pSet)
   {
           if (!is_user_alive(host) || !is_user_alive(ent) || !playerData[host][CLAN] || !playerData[ent][CLAN] || !check_war_enemy(host, ent)) return;

           set_es(esHandle, ES_RenderFx, kRenderFxGlowShell);
           set_es(esHandle, ES_RenderColor, 255, 0, 0);
           set_es(esHandle, ES_RenderMode, kRenderNormal);
           set_es(esHandle, ES_RenderAmt, 20);
   }

   public application_menu(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || playerData[id][CLAN] || end) return PLUGIN_HANDLED;

           new queryData[512], tempId[1];

           tempId[0] = id;

           switch (saveType) {
                   case SAVE_NAME: formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT * FROM `csgo_clans` a WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM `csgo_clans_applications` WHERE clan = a.id AND name = ^"%s^") ORDER BY a.members DESC, a.kills DESC", playerData[id][SAFE_NAME]);
                   case SAVE_STEAM_ID: formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT * FROM `csgo_clans` a WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM `csgo_clans_applications` WHERE clan = a.id AND steamid = ^"%s^") ORDER BY a.members DESC, a.kills DESC", playerData[id][STEAM_ID]);
           }

           SQL_ThreadQuery(sql, "application_menu_handle", queryData, tempId, sizeof(tempId));

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public application_menu_handle(failState, Handle:query, error[], errorNum, tempId[], dataSize)
   {
           if (failState) {
                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] SQL Error: %s (%d)", error, errorNum);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new id = tempId[0];

           if (!is_user_connected(id)) return PLUGIN_HANDLED;

           new itemName[192], itemData[64], clanName[32], Float:money, clansCount = 0, clanId, members;

           formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_CLANS_APPLY_MENU");

           new menu = menu_create(itemName, "application_handle");

           while (SQL_MoreResults(query)) {
                   clanId = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "id"));
                   members = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "members"));

                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "name"), clanName, charsmax(clanName));
                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "money"), money);

                   formatex(itemName, charsmax(itemName), "%L", id, "CSGO_CLANS_APPLY_ITEM", clanName, members, money);
                   formatex(itemData, charsmax(itemData), "%s#%i", clanName, clanId);

                   menu_additem(menu, itemName, itemData);

                   SQL_NextRow(query);

                   clansCount++;
           }

           menu_setprop(menu, MPROP_PERPAGE, 6);

           formatex(itemData, charsmax(itemData), "%L", id, "CSGO_MENU_PREVIOUS");
           menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, itemData);

           formatex(itemData, charsmax(itemData), "%L", id, "CSGO_MENU_NEXT");
           menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, itemData);

           formatex(itemData, charsmax(itemData), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, itemData);

           if (!clansCount) {
                   menu_destroy(menu);

                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_APPLY_EMPTY");
           } else menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public application_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           if (playerData[id][CLAN]) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_APPLY_CLAN");

                   show_clan_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new itemData[64], clanName[32], tempClanId[6], itemAccess, itemCallback;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, itemCallback);

           menu_destroy(menu);

           strtok2(itemData, clanName, charsmax(clanName), tempClanId, charsmax(tempClanId), '#');

           if (check_applications(id, str_to_num(tempClanId))) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_APPLY_EXISTS");

                   show_clan_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new menuData[256];

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_CLANS_APPLY_CONFIRM", clanName);

           new menu = menu_create(menuData, "application_confirm_handle");

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "\y%L", id, "CSGO_MENU_YES");
           menu_additem(menu, menuData, itemData);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L^n", id, "CSGO_MENU_NO");
           menu_additem(menu, menuData);

           formatex(menuData, charsmax(menuData), "%L", id, "CSGO_MENU_EXIT");
           menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, menuData);

           menu_display(id, menu);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   public application_confirm_handle(id, menu, item)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return PLUGIN_HANDLED;

           if (item == MENU_EXIT || item) {
                   menu_destroy(menu);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           new itemData[64], clanName[32], tempClanId[6], itemAccess, itemCallback;

           menu_item_getinfo(menu, item, itemAccess, itemData, charsmax(itemData), _, _, itemCallback);

           menu_destroy(menu);

           strtok2(itemData, clanName, charsmax(clanName), tempClanId, charsmax(tempClanId), '#');

           new clanId = str_to_num(tempClanId);

           if (playerData[id][CLAN]) {
                   client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_APPLY_CONFIRM_CLAN");

                   show_clan_menu(id);

                   return PLUGIN_HANDLED;
           }

           add_application(id, clanId);

           client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_APPLY_CONFIRM_SUCCESS", clanName);

           return PLUGIN_HANDLED;
   }

   stock set_user_clan(id, playerClan = 0, owner = 0)
   {
           if (!is_user_connected(id) || end) return;

           if (playerClan == 0) {
                   set_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_MEMBERS, -1);

                   TrieDeleteKey(Trie:get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_STATUS), playerData[id][NAME]);

                   save_member(id, STATUS_NONE);

                   playerData[id][CLAN] = 0;
           } else {
                   playerData[id][CLAN] = playerClan;

                   set_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_MEMBERS, 1);

                   switch (saveType) {
                           case SAVE_NAME: {
                                   TrieSetCell(Trie:get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_STATUS), playerData[id][NAME], owner ? STATUS_LEADER : STATUS_MEMBER);
                           }
                           case SAVE_STEAM_ID: {
                                   TrieSetCell(Trie:get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_STATUS), playerData[id][STEAM_ID], owner ? STATUS_LEADER : STATUS_MEMBER);
                           }
                   }

                   save_member(id, owner ? STATUS_LEADER : STATUS_MEMBER, 1);
           }
   }

   stock set_user_status(id, status)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return;

           switch (saveType) {
                   case SAVE_NAME: {
                           TrieSetCell(Trie:get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_STATUS), playerData[id][NAME], status);
                   }
                   case SAVE_STEAM_ID: {
                           TrieSetCell(Trie:get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_STATUS), playerData[id][STEAM_ID], status);
                   }
           }

           save_member(id, status);
   }

   stock get_user_status(id)
   {
           if (!is_user_connected(id) || !playerData[id][CLAN] || end) return STATUS_NONE;

           new status;

           switch (saveType) {
                   case SAVE_NAME: {
                           TrieGetCell(Trie:get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_STATUS), playerData[id][NAME], status);
                   }
                   case SAVE_STEAM_ID: {
                           TrieGetCell(Trie:get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_STATUS), playerData[id][STEAM_ID], status);
                   }
           }

           return status;
   }

   public sql_init()
   {
           new host[64], user[64], pass[64], db[64], error[256], errorNum;

           get_cvar_string("csgo_sql_host", host, charsmax(host));
           get_cvar_string("csgo_sql_user", user, charsmax(user));
           get_cvar_string("csgo_sql_pass", pass, charsmax(pass));
           get_cvar_string("csgo_sql_db", db, charsmax(db));

           sql = SQL_MakeDbTuple(host, user, pass, db);

           connection = SQL_Connect(sql, errorNum, error, charsmax(error));

           if (errorNum) {
                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] Init SQL Error: %s (%i)", error, errorNum);

                   return;
           }

           new queryData[512], bool:hasError

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `csgo_clans` (`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` VARCHAR(64) NOT NULL, `members` INT NOT NULL DEFAULT 1, ");
           add(queryData, charsmax(queryData), "`money` DOUBLE(16, 2) NOT NULL DEFAULT 0, `kills` INT NOT NULL DEFAULT 0, `level` INT NOT NULL DEFAULT 0, `wins` INT NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (`id`));");

           new Handle:query = SQL_PrepareQuery(connection, queryData);

           SQL_Execute(query);

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `csgo_clans_members` (`name` varchar(64), `steamid` VARCHAR(35), `clan` INT NOT NULL, ");
           add(queryData, charsmax(queryData), "`flag` INT NOT NULL DEFAULT 0, `deposit` DOUBLE(16, 2) NOT NULL DEFAULT 0, `withdraw` DOUBLE(16, 2) NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (name, steamid));");

           query = SQL_PrepareQuery(connection, queryData);

           if (!SQL_Execute(query)) {
                   SQL_QueryError(query, error, charsmax(error));

                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] Init SQL Error: %s", error);

                   hasError = true;
           }

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `csgo_clans_applications` (`name` VARCHAR(64), `steamid` VARCHAR(35), `clan` INT NOT NULL, PRIMARY KEY (name, steamid, clan));");

           query = SQL_PrepareQuery(connection, queryData);

           if (!SQL_Execute(query)) {
                   SQL_QueryError(query, error, charsmax(error));

                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] Init SQL Error: %s", error);

                   hasError = true;
           }

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `csgo_clans_wars` (`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `clan` INT NOT NULL DEFAULT 0, `clan2` INT NOT NULL DEFAULT 0, ");
           add(queryData, charsmax(queryData), "`progress` INT NOT NULL DEFAULT 0, `progress2` INT NOT NULL DEFAULT 0, `duration` INT NOT NULL DEFAULT 0, `reward` INT NOT NULL DEFAULT 0, `started` INT NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (`id`));");

           query = SQL_PrepareQuery(connection, queryData);

           if (!SQL_Execute(query)) {
                   SQL_QueryError(query, error, charsmax(error));

                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] Init SQL Error: %s", error);

                   hasError = true;
           }

           SQL_FreeHandle(query);

           if (!hasError) sqlConnected = true;
   }

   public ignore_handle(failState, Handle:query, error[], errorNum, data[], dataSize)
   {
           if (failState) {
                   if (failState == TQUERY_CONNECT_FAILED) log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] Could not connect to SQL database. [%d] %s", errorNum, error);
                   else if (failState == TQUERY_QUERY_FAILED) log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] Query failed. [%d] %s", errorNum, error);
           }

           return PLUGIN_CONTINUE;
   }

   public save_clan(clanId)
   {
           static queryData[256], safeClanName[64], csgoClan[clanInfo];

           ArrayGetArray(csgoClans, get_clan_id(clanId), csgoClan);

           mysql_escape_string(csgoClan[CLAN_NAME], safeClanName, charsmax(safeClanName));

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "UPDATE `csgo_clans` SET name = ^"%s^", level = '%i', money = '%.2f', kills = '%i', members = '%i', wins = '%i' WHERE id = '%i'",
                   safeClanName, csgoClan[CLAN_LEVEL], csgoClan[CLAN_MONEY], csgoClan[CLAN_KILLS], csgoClan[CLAN_MEMBERS], csgoClan[CLAN_WINS], clanId);

           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);
   }

   public load_clan_data(id)
   {
           if (!sqlConnected) {
                   set_task(1.0, "load_clan_data", id);

                   return;
           }

           new queryData[256], tempId[1];

           tempId[0] = id;

           switch (saveType) {
                   case SAVE_NAME: formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT a.flag, b.* FROM `csgo_clans_members` a JOIN `csgo_clans` b ON a.clan = b.id WHERE a.name = ^"%s^" LIMIT 1;", playerData[id][SAFE_NAME]);
                   case SAVE_STEAM_ID: formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT a.flag, a.name as nick, b.* FROM `csgo_clans_members` a JOIN `csgo_clans` b ON a.clan = b.id WHERE a.steamid = ^"%s^" LIMIT 1;", playerData[id][STEAM_ID]);
           }

           SQL_ThreadQuery(sql, "load_clan_data_handle", queryData, tempId, sizeof(tempId));
   }

   public load_clan_data_handle(failState, Handle:query, error[], errorNum, tempId[], dataSize)
   {
           if (failState) {
                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] Data SQL Error: %s (%d)", error, errorNum);

                   return;
           }

           new id = tempId[0];

           if (SQL_MoreResults(query)) {
                   new csgoClan[clanInfo];

                   csgoClan[CLAN_ID] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "id"));

                   if (!check_clan_loaded(csgoClan[CLAN_ID])) {
                           SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "name"), csgoClan[CLAN_NAME], charsmax(csgoClan[CLAN_NAME]));

                           csgoClan[CLAN_LEVEL] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "level"));
                           csgoClan[CLAN_KILLS] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "kills"));
                           csgoClan[CLAN_WINS] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "wins"));
                           csgoClan[CLAN_MEMBERS] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "members"));

                           SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "money"), csgoClan[CLAN_MONEY]);

                           csgoClan[CLAN_STATUS] = _:TrieCreate();

                           ArrayPushArray(csgoClans, csgoClan);

                           new queryData[128];

                           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT * FROM `csgo_clans_wars` WHERE clan = '%i' AND started = '1'", csgoClan[CLAN_ID]);

                           SQL_ThreadQuery(sql, "load_wars_data_handle", queryData);
                   }

                   playerData[id][CLAN] = csgoClan[CLAN_ID];

                   new status = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "flag"));

                   switch (saveType) {
                           case SAVE_NAME: TrieSetCell(Trie:get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_STATUS), playerData[id][NAME], status);
                           case SAVE_STEAM_ID: {
                                   TrieSetCell(Trie:get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_STATUS), playerData[id][STEAM_ID], status);

                                   new playerName[32];

                                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "nick"), playerName, charsmax(playerName));

                                   if (!equal(playerData[id][NAME], playerName)) {
                                           new queryData[256];

                                           formatex(queryData, charsmax(queryData), "UPDATE `csgo_clans_members` SET `name` = ^"%s^" WHERE `steamid` = ^"%s^"", playerData[id][SAFE_NAME], playerData[id][STEAM_ID]);

                                           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);

                                           formatex(queryData, charsmax(queryData), "UPDATE `csgo_clans_applications` SET `name` = ^"%s^" WHERE `steamid` = ^"%s^"", playerData[id][SAFE_NAME], playerData[id][STEAM_ID]);

                                           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);
                                   }
                           }
                   }
           } else {
                   new queryData[256];

                   formatex(queryData, charsmax(queryData), "INSERT IGNORE INTO `csgo_clans_members` (`name`, `steamid`) VALUES (^"%s^", ^"%s^")", playerData[id][SAFE_NAME], playerData[id][STEAM_ID]);

                   SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);
           }

           set_bit(id, loaded);
   }

   public player_spawn(id)
           if (!get_bit(id, info) && is_user_alive(id)) set_task(0.1, "show_clan_info", id + TASK_INFO);

   public show_clan_info(id)
   {
           id -= TASK_INFO;

           if (get_bit(id, info)) return;

           if (!get_bit(id, loaded)) {
                   set_task(3.0, "show_clan_info", id + TASK_INFO);

                   return;
           }

           set_bit(id, info);

           if (get_user_status(id) > STATUS_MEMBER) {
                   new applications = get_applications_count(playerData[id][CLAN]), wars = get_wars_count(playerData[id][CLAN], 0);

                   if (applications > 0 && wars > 0) client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_INFO_APPLICATIONS_WARS", applications, wars);
                   else if(applications > 0) client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_INFO_APPLICATIONS", applications);
                   else if(wars > 0) client_print_color(id, id, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_INFO_WARS", wars);
           }
   }

   public load_wars_data_handle(failState, Handle:query, error[], errorNum)
   {
           if (failState) {
                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] Wars SQL Error: %s (%d)", error, errorNum);

                   return;
           }

           new csgoWar[warInfo];

           while (SQL_MoreResults(query)) {
                   csgoWar[WAR_ID] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "id"));
                   csgoWar[WAR_CLAN] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "clan"));
                   csgoWar[WAR_CLAN2] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "clan2"));
                   csgoWar[WAR_PROGRESS] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "progress"));
                   csgoWar[WAR_PROGRESS2] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "progress2"));
                   csgoWar[WAR_DURATION] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "duration"));
                   csgoWar[WAR_REWARD] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "reward"));

                   ArrayPushArray(csgoWars, csgoWar);

                   SQL_NextRow(query);
           }
   }

   public _csgo_get_user_clan(id)
           return playerData[id][CLAN];

   public _csgo_get_clan_name(clanId, dataReturn[], dataLength)
   {
           param_convert(2);

           get_clan_info(clanId, CLAN_NAME, dataReturn, dataLength);
   }

   public _csgo_get_user_clan_name(id, dataReturn[], dataLength)
   {
           param_convert(2);

           if (!playerData[id][CLAN]) {
                   static clanName[16];

                   formatex(clanName, charsmax(clanName), "%L", id, "CSGO_CLANS_NONE");

                   copy(dataReturn, dataLength, clanName);

                   return;
           }

           get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_NAME, dataReturn, dataLength);
   }

   public _csgo_get_clan_members(clanId)
           return get_clan_info(clanId, CLAN_MEMBERS);

   stock save_member(id, status = 0, change = 0, const userName[] = "", const userSteamId[] = "")
   {
           new queryData[256], safeName[64], playerSteamId[35], setWhereClause[128], whereClause[64];

           if (strlen(userName)) mysql_escape_string(userName, safeName, charsmax(safeName));
           else copy(safeName, charsmax(safeName), playerData[id][SAFE_NAME]);

           if (strlen(userSteamId)) copy(playerSteamId, charsmax(playerSteamId), userSteamId);
           else copy(playerSteamId, charsmax(playerSteamId), playerData[id][STEAM_ID]);

           switch (saveType) {
                   case SAVE_NAME: {
                           formatex(whereClause, charsmax(whereClause), " WHERE name = ^"%s^"", safeName);
                           formatex(setWhereClause, charsmax(setWhereClause), ", steamid = ^"%s^" WHERE name = ^"%s^"", playerSteamId, safeName);
                   }
                   case SAVE_STEAM_ID: {
                           new playerSteamId[35];

                           if (strlen(userSteamId)) copy(playerSteamId, charsmax(playerSteamId), userSteamId);
                           else copy(playerSteamId, charsmax(playerSteamId), playerData[id][STEAM_ID]);

                           formatex(whereClause, charsmax(whereClause), " WHERE steamid = ^"%s^"", playerSteamId);
                           formatex(setWhereClause, charsmax(setWhereClause), ", name = ^"%s^" WHERE steamid = ^"%s^"", safeName, playerSteamId);
                   }
           }

           if (status) {
                   if (change) formatex(queryData, charsmax(queryData), "UPDATE `csgo_clans_members` SET clan = '%i', flag = '%i'%s", playerData[id][CLAN], status, setWhereClause);
                   else formatex(queryData, charsmax(queryData), "UPDATE `csgo_clans_members` SET flag = '%i'%s", status, setWhereClause);
           } else formatex(queryData, charsmax(queryData), "UPDATE `csgo_clans_members` SET clan = '0', flag = '0', deposit = '0', withdraw = '0'%s", setWhereClause);

           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);

           if (change) {
                   formatex(queryData, charsmax(queryData), "DELETE FROM `csgo_clans_applications`%s", whereClause);

                   SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);
           }
   }

   stock declare_war(id, clanId)
   {
           new queryData[192], clanName[32];

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "INSERT INTO `csgo_clans_wars` (`clan`, `clan2`, `duration`, `reward`) VALUES ('%i', '%i', '%i', '%i')", playerData[id][CLAN], clanId, playerData[id][WAR_FRAGS], playerData[id][WAR_REWARD]);

           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);

           get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_NAME, clanName, charsmax(clanName));

           for (new i = 1; i <= MAX_PLAYERS; i++) {
                   if (!is_user_connected(i) || is_user_bot(i) || is_user_hltv(i) || playerData[CLAN] != clanId || get_user_status(i) <= STATUS_MEMBER) continue;

                   client_print_color(i, i, "%s %L", CHAT_PREFIX, i, "CSGO_CLANS_WARS_DECLARED", clanName);
           }
   }

   stock accept_war(id, warId, clanId, duration, Float:money, const enemyClanName[])
   {
           new queryData[192], csgoWar[warInfo], clanName[32];

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "UPDATE `csgo_clans_wars` SET started = '1' WHERE id = '%i'", warId);

           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);

           if (!get_clan_id(clanId)) {
                   formatex(queryData, charsmax(queryData), "UPDATE `csgo_clans` SET money = money - '%.2f' WHERE id = '%i'", money, clanId);

                   SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);
           } else set_clan_info(clanId, CLAN_MONEY, _, -money);

           set_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_MONEY, _, -money);
           get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_NAME, clanName, charsmax(clanName));

           csgoWar[WAR_ID] = warId;
           csgoWar[WAR_CLAN] = clanId;
           csgoWar[WAR_CLAN2] = playerData[id][CLAN];
           csgoWar[WAR_DURATION] = duration;
           csgoWar[WAR_REWARD] = floatround(money * 2);

           ArrayPushArray(csgoWars, csgoWar);

           for (new i = 1; i <= MAX_PLAYERS; i++) {
                   if (!is_user_connected(i) || is_user_bot(i) || is_user_hltv(i) || !playerData[CLAN] || (playerData[CLAN] != playerData[id][CLAN] && playerData[CLAN] != clanId)) continue;

                   client_print_color(i, i, "%s %L", CHAT_PREFIX, i, "CSGO_CLANS_WARS_STARTED", playerData[CLAN] == playerData[id][CLAN] ? clanName : enemyClanName, csgoWar[WAR_DURATION], csgoWar[WAR_REWARD]);
           }
   }

   stock remove_war(warId, started = 0)
   {
           new queryData[128], error[128], Handle:query, bool:result, errorNum;

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "DELETE FROM `csgo_clans_wars` WHERE id = '%i' AND started = '%i'", warId, started);

           query = SQL_PrepareQuery(connection, queryData);

           if (SQL_Execute(query)) {
                   if (SQL_AffectedRows(query)) result = true;
           } else {
                   errorNum = SQL_QueryError(query, error, charsmax(error));

                   log_to_file("csgo-error.log", "SQL Query Error. [%d] %s", errorNum, error);
           }

           SQL_FreeHandle(query);

           return result;
   }

   public remove_clan_wars(failState, Handle:query, error[], errorNum, tempId[], dataSize)
   {
           if (failState) {
                   log_to_file("csgo-error.log", "[CS:GO Clans] Remove Clan SQL Error: %s (%d)", error, errorNum);

                   return;
           }

           new id = tempId[0], queryData[128], clanName[32], clanId[2], Float:reward, enemyClan;

           while (SQL_MoreResults(query)) {
                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "name"), clanName, charsmax(clanName));

                   clanId[0] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "clan"));
                   clanId[1] = SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "clan2"));

                   SQL_ReadResult(query, SQL_FieldNameToNum(query, "reward"), reward);

                   enemyClan = id == clanId[0] ? clanId[1] : clanId[0];

                   if (get_clan_id(enemyClan)) {
                           set_clan_info(enemyClan, CLAN_MONEY, _, reward);

                           for (new i = 1; i <= MAX_PLAYERS; i++) {
                                   if (!is_user_connected(i) || is_user_bot(i) || is_user_hltv(i) || playerData[CLAN] != enemyClan) continue;

                                   client_print_color(i, i, "%s %L", CHAT_PREFIX, i, "CSGO_CLANS_WARS_DISBANDED", clanName);
                           }
                   } else {
                           formatex(queryData, charsmax(queryData), "UPDATE `csgo_clans` SET money = money + %.2f WHERE id = '%i'", reward, enemyClan);

                           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);
                   }

                   SQL_NextRow(query);
           }

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "DELETE FROM `csgo_clans_wars` WHERE clan = '%i' OR clan2 = '%i'", id, id);

           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);
   }

   public save_war(warId)
   {
           static queryData[128], csgoWar[warInfo];

           ArrayGetArray(csgoWars, warId, csgoWar);

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "UPDATE `csgo_clans_wars` SET progress = '%i', progress2 = '%i' WHERE id = '%i'", csgoWar[WAR_PROGRESS], csgoWar[WAR_PROGRESS2], csgoWar[WAR_ID]);

           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);
   }

   stock check_war(killer, victim)
   {
           static csgoWar[warInfo], killerClan[32], victimClan[32], killerName[32], victimName[32];

           for (new i = 0; i < ArraySize(csgoWars); i++) {
                   ArrayGetArray(csgoWars, i, csgoWar);

                   if ((playerData[killer][CLAN] == csgoWar[WAR_CLAN] && playerData[victim][CLAN] == csgoWar[WAR_CLAN2]) || (playerData[killer][CLAN] == csgoWar[WAR_CLAN2] && playerData[victim][CLAN] == csgoWar[WAR_CLAN])) {
                           new progress = playerData[killer][CLAN] == csgoWar[WAR_CLAN] ? WAR_PROGRESS : WAR_PROGRESS2;

                           csgoWar[progress]++;

                           get_clan_info(playerData[victim][CLAN], CLAN_NAME, victimClan, charsmax(victimClan));
                           get_user_name(victim, victimName, charsmax(victimName));

                           if (csgoWar[progress] == csgoWar[WAR_DURATION]) {
                                   get_clan_info(playerData[killer][CLAN], CLAN_NAME, killerClan, charsmax(killerClan));
                                   get_user_name(killer, killerName, charsmax(killerName));

                                   client_print_color(killer, killer, "%s %L", CHAT_PREFIX, killer, "CSGO_CLANS_WARS_WIN", victimName, victimClan);
                                   client_print_color(victim, victim, "%s %L", CHAT_PREFIX, victim, "CSGO_CLANS_WARS_LOSS", killerName, killerClan);

                                   for (new i = 1; i <= MAX_PLAYERS; i++) {
                                           if (!is_user_connected(i) || is_user_bot(i) || is_user_hltv(i) || !playerData[CLAN] || i == killer || i == victim) continue;

                                           if (playerData[CLAN] == playerData[killer][CLAN]) client_print_color(i, killer, "%L", killer, "CSGO_CLANS_WARS_WIN2", killerName, victimName, victimClan);
                                           if (playerData[CLAN] == playerData[victim][CLAN]) client_print_color(i, victim, "%L", victim, "CSGO_CLANS_WARS_LOSS2", victimName, killerName, killerClan);
                                   }

                                   set_clan_info(playerData[killer][CLAN], CLAN_MONEY, _, float(csgoWar[WAR_REWARD]));
                                   set_clan_info(playerData[killer][CLAN], CLAN_WINS, 1);

                                   remove_war(csgoWar[WAR_ID], 1);

                                   ArrayDeleteItem(csgoWars, i);

                           } else {
                                   client_print_color(killer, killer, "%s %L", CHAT_PREFIX, killer, "CSGO_CLANS_WARS_KILL", victimName, victimClan, csgoWar[progress], csgoWar[progress == WAR_PROGRESS ? WAR_PROGRESS2 : WAR_PROGRESS], csgoWar[WAR_DURATION]);

                                   ArraySetArray(csgoWars, i, csgoWar);

                                   save_war(i);
                           }

                           break;
                   }
           }
   }

   stock check_war_enemy(id, enemy)
   {
           static csgoWar[warInfo];

           for (new i = 0; i < ArraySize(csgoWars); i++) {
                   ArrayGetArray(csgoWars, i, csgoWar);

                   if ((playerData[id][CLAN] == csgoWar[WAR_CLAN] && playerData[enemy][CLAN] == csgoWar[WAR_CLAN2]) || (playerData[id][CLAN] == csgoWar[WAR_CLAN2] && playerData[enemy][CLAN] == csgoWar[WAR_CLAN])) return true;
           }

           return false;
   }

   stock add_payment(id, Float:money, withdraw = false)
   {
           new queryData[256], type[16];

           formatex(type, charsmax(type), "%s", withdraw ? "withdraw" : "deposit");

           switch (saveType) {
                   case SAVE_NAME: formatex(queryData, charsmax(queryData), "UPDATE `csgo_clans_members` SET %s = %s + %.2f, steamid = ^"%s^" WHERE name = ^"%s^"", type, type, money, playerData[id][STEAM_ID], playerData[id][SAFE_NAME]);
                   case SAVE_STEAM_ID: formatex(queryData, charsmax(queryData), "UPDATE `csgo_clans_members` SET %s = %s + %.2f, name = ^"%s^" WHERE steamid = ^"%s^"", type, type, money, playerData[id][SAFE_NAME], playerData[id][STEAM_ID]);
           }

           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);
   }

   stock add_application(id, clanId)
   {
           new queryData[256];

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "INSERT IGNORE INTO `csgo_clans_applications` (`name`, `steamid`, `clan`) VALUES (^"%s^", ^"%s^", '%i');", playerData[id][SAFE_NAME], playerData[id][STEAM_ID], clanId);

           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);

           for (new i = 1; i <= MAX_PLAYERS; i++) {
                   if (!is_user_connected(i) || is_user_bot(i) || is_user_hltv(i) || playerData[CLAN] != clanId || get_user_status(i) <= STATUS_MEMBER) continue;

                   client_print_color(i, i, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_INVITE_SENT", playerData[id][NAME]);
           }
   }

   stock check_applications(id, clanId)
   {
           new queryData[192], error[128], Handle:query, bool:foundApplication, errorNum;

           switch (saveType) {
                   case SAVE_NAME: formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT * FROM `csgo_clans_applications` WHERE `name` = ^"%s^" AND clan = '%i'", playerData[id][SAFE_NAME], clanId);
                   case SAVE_STEAM_ID: formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT * FROM `csgo_clans_applications` WHERE `steamid` = ^"%s^" AND clan = '%i'", playerData[id][STEAM_ID], clanId);
           }

           query = SQL_PrepareQuery(connection, queryData);

           if (SQL_Execute(query)) {
                   if (SQL_NumResults(query)) foundApplication = true;
           } else {
                   errorNum = SQL_QueryError(query, error, charsmax(error));

                   log_to_file("csgo-error.log", "SQL Query Error. [%d] %s", errorNum, error);
           }

           SQL_FreeHandle(query);

           return foundApplication;
   }

   stock accept_application(id, player, const userName[] = "", const userSteamId[] = "")
   {
           if (is_user_connected(player)) {
                   new clanName[32];

                   get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_NAME, clanName, charsmax(clanName));

                   set_user_clan(player, playerData[id][CLAN]);

                   client_print_color(player, player, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_INVITE_ACCEPTED", clanName);
           } else {
                   set_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_MEMBERS, 1);

                   save_member(id, STATUS_MEMBER, 1, userName, userSteamId);
           }
   }

   stock remove_application(id, player, const userName[] = "", const userSteamId[] = "")
   {
           if (is_user_connected(player)) {
                   new clanName[32], playerName[32];

                   get_clan_info(playerData[id][CLAN], CLAN_NAME, clanName, charsmax(clanName));
                   get_user_name(id, playerName, charsmax(playerName));

                   client_print_color(player, player, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_INVITE_DECLINED", playerName, clanName);
           }

           new queryData[192];

           switch (saveType) {
                   case SAVE_NAME: {
                           new safeName[64];

                           if (strlen(userName)) mysql_escape_string(userName, safeName, charsmax(safeName));
                           else copy(safeName, charsmax(safeName), playerData[id][SAFE_NAME]);

                           formatex(queryData, charsmax(queryData), "DELETE FROM `csgo_clans_applications` WHERE name = ^"%s^" AND clan = '%i'", safeName, playerData[id][CLAN]);
                   }
                   case SAVE_STEAM_ID: {
                           formatex(queryData, charsmax(queryData), "DELETE FROM `csgo_clans_applications` WHERE steamid = ^"%s^" AND clan = '%i'", userSteamId, playerData[id][CLAN]);
                   }
           }

           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);
   }

   stock check_clan_name(const clanName[])
   {
           new queryData[192], error[128], safeClanName[64], Handle:query, bool:foundClan, errorNum;

           mysql_escape_string(clanName, safeClanName, charsmax(safeClanName));

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT * FROM `csgo_clans` WHERE `name` = ^"%s^"", safeClanName);

           query = SQL_PrepareQuery(connection, queryData);

           if (SQL_Execute(query)) {
                   if (SQL_NumResults(query)) foundClan = true;
           } else {
                   errorNum = SQL_QueryError(query, error, charsmax(error));

                   log_to_file("csgo-error.log", "SQL Query Error. [%d] %s", errorNum, error);
           }

           SQL_FreeHandle(query);

           return foundClan;
   }

   stock check_user_clan(const userName[] = "", const userSteamId[] = "")
   {
           new queryData[192], error[128], Handle:query, bool:foundClan, errorNum;

           switch (saveType) {
                   case SAVE_NAME: {
                           new safeName[64];

                           mysql_escape_string(userName, safeName, charsmax(safeName));

                           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT * FROM `csgo_clans_members` WHERE `name` = ^"%s^" AND clan > 0", safeName);
                   }
                   case SAVE_STEAM_ID: {
                           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT * FROM `csgo_clans_members` WHERE `steamid` = ^"%s^" AND clan > 0", userSteamId);
                   }
           }

           query = SQL_PrepareQuery(connection, queryData);

           if (SQL_Execute(query)) {
                   if (SQL_NumResults(query)) foundClan = true;
           } else {
                   errorNum = SQL_QueryError(query, error, charsmax(error));

                   log_to_file("csgo-error.log", "SQL Query Error. [%d] %s", errorNum, error);
           }

           SQL_FreeHandle(query);

           return foundClan;
   }

   stock create_clan(id, const clanName[])
   {
           new csgoClan[clanInfo], queryData[192], error[128], safeClanName[64], Handle:query, errorNum;

           mysql_escape_string(clanName, safeClanName, charsmax(safeClanName));

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "INSERT INTO `csgo_clans` (`name`) VALUES (^"%s^")", safeClanName);

           query = SQL_PrepareQuery(connection, queryData);

           if (!SQL_Execute(query)) {
                   errorNum = SQL_QueryError(query, error, charsmax(error));

                   log_to_file("csgo-error.log", "SQL Query Error. [%d] %s", errorNum, error);
           }

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT id FROM `csgo_clans` WHERE name = ^"%s^"", safeClanName);

           query = SQL_PrepareQuery(connection, queryData);

           if (SQL_Execute(query)) {
                   if (SQL_NumResults(query)) {
                           playerData[id][CLAN] = SQL_ReadResult(query, 0);

                           copy(csgoClan[CLAN_NAME], charsmax(csgoClan[CLAN_NAME]), clanName);
                           csgoClan[CLAN_STATUS] = _:TrieCreate();
                           csgoClan[CLAN_ID] = playerData[id][CLAN];

                           ArrayPushArray(csgoClans, csgoClan);

                           set_user_clan(id, playerData[id][CLAN], 1);
                           set_user_status(id, STATUS_LEADER);
                   }
           } else {
                   errorNum = SQL_QueryError(query, error, charsmax(error));

                   log_to_file("csgo-error.log", "SQL Query Error. [%d] %s", errorNum, error);
           }

           SQL_FreeHandle(query);
   }

   stock remove_clan(id)
   {
           for (new player = 1; player <= MAX_PLAYERS; player++) {
                   if (!is_user_connected(player) || is_user_hltv(player) || is_user_bot(player) || player == id) continue;

                   if (playerData[player][CLAN] == playerData[id][CLAN]) {
                           playerData[player][CLAN] = 0;

                           client_print_color(player, player, "%s %L", CHAT_PREFIX, id, "CSGO_CLANS_DISBAND_INFO");
                   }
           }

           new queryData[192], tempId[1];

           tempId[0] = playerData[id][CLAN];

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT a.*, (SELECT name FROM `csgo_clans` WHERE id = '%i') as name FROM `csgo_clans_wars` a WHERE (clan = '%i' OR clan2 = '%i') AND started = '1'", playerData[id][CLAN], playerData[id][CLAN], playerData[id][CLAN]);
           SQL_ThreadQuery(sql, "remove_clan_wars", queryData, tempId, sizeof(tempId));

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "DELETE FROM `csgo_clans` WHERE id = '%i'", playerData[id][CLAN]);
           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "DELETE FROM `csgo_clans_applications` WHERE clan = '%i'", playerData[id][CLAN]);
           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "UPDATE `csgo_clans_members` SET flag = '0', clan = '0', deposit = '0', withdraw = '0' WHERE clan = '%i'", playerData[id][CLAN]);
           SQL_ThreadQuery(sql, "ignore_handle", queryData);

           ArrayDeleteItem(csgoClans, get_clan_id(playerData[id][CLAN]));

           playerData[id][CLAN] = 0;
   }

   stock check_clan_loaded(clanId)
   {
           static csgoClan[clanInfo];

           for (new i = 1; i < ArraySize(csgoClans); i++) {
                   ArrayGetArray(csgoClans, i, csgoClan);

                   if (clanId == csgoClan[CLAN_ID]) return true;
           }

           return false;
   }

   stock get_applications_count(clanId)
   {
           new queryData[128], error[128], Handle:query, applicationsCount = 0, errorNum;

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT * FROM `csgo_clans_applications` WHERE `clan` = '%i'", clanId);

           query = SQL_PrepareQuery(connection, queryData);

           if (SQL_Execute(query)) {
                   while (SQL_MoreResults(query)) {
                           applicationsCount++;

                           SQL_NextRow(query);
                   }
           } else {
                   errorNum = SQL_QueryError(query, error, charsmax(error));

                   log_to_file("csgo-error.log", "SQL Query Error. [%d] %s", errorNum, error);
           }

           SQL_FreeHandle(query);

           return applicationsCount;
   }

   stock get_wars_count(clanId, started = 1, iniciated = 0)
   {
           new queryData[128], error[128], Handle:query, warsCount = 0, errorNum;

           if(started) formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT * FROM `csgo_clans_wars` WHERE (clan = '%i' OR clan2 = '%i') AND started = '1'", clanId, clanId);
           else formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT * FROM `csgo_clans_wars` WHERE %s = '%i' AND started = '0'", iniciated ? "clan" : "clan2", clanId);

           query = SQL_PrepareQuery(connection, queryData);

           if (SQL_Execute(query)) {
                   while (SQL_MoreResults(query)) {
                           warsCount++;

                           SQL_NextRow(query);
                   }
           } else {
                   errorNum = SQL_QueryError(query, error, charsmax(error));

                   log_to_file("csgo-error.log", "SQL Query Error. [%d] %s", errorNum, error);
           }

           SQL_FreeHandle(query);

           return warsCount;
   }

   stock Float:get_clan_money(clanId)
   {
           if (get_clan_id(clanId)) {
                   new csgoClan[clanInfo];

                   ArrayGetArray(csgoClans, get_clan_id(clanId), csgoClan);

                   return csgoClan[CLAN_MONEY];
           }

           new queryData[128], error[128], Handle:query, Float:money = 0.0, errorNum;

           formatex(queryData, charsmax(queryData), "SELECT money FROM `csgo_clans` WHERE id = '%i'", clanId);

           query = SQL_PrepareQuery(connection, queryData);

           if (SQL_Execute(query)) {
                   if (SQL_NumResults(query)) SQL_ReadResult(query, 0, money);
           } else {
                   errorNum = SQL_QueryError(query, error, charsmax(error));

                   log_to_file("csgo-error.log", "SQL Query Error. [%d] %s", errorNum, error);
           }

           SQL_FreeHandle(query);

           return money;
   }

   stock get_clan_id(clanId)
   {
           static csgoClan[clanInfo];

           for (new i = 1; i < ArraySize(csgoClans); i++) {
                   ArrayGetArray(csgoClans, i, csgoClan);

                   if (clanId == csgoClan[CLAN_ID]) return i;
           }

           return 0;
   }

   stock get_clan_info(clanId, info, dataReturn[] = "", dataLength = 0)
   {
           static csgoClan[clanInfo];

           for (new i = 1; i < ArraySize(csgoClans); i++) {
                   ArrayGetArray(csgoClans, i, csgoClan);

                   if (csgoClan[CLAN_ID] != clanId) continue;

                   if (info == CLAN_NAME) {
                           copy(dataReturn, dataLength, csgoClan[info]);

                           return 0;
                   }

                   return csgoClan[info];
           }

           return 0;
   }

   stock set_clan_info(clanId, info, value = 0, Float:money = 0.0, dataSet[] = "", dataLength = 0)
   {
           static csgoClan[clanInfo];

           for (new i = 1; i < ArraySize(csgoClans); i++) {
                   ArrayGetArray(csgoClans, i, csgoClan);

                   if (csgoClan[CLAN_ID] != clanId) continue;

                   if (info == CLAN_NAME) formatex(csgoClan[CLAN_NAME], dataLength, "%s", dataSet);
                   else if(info == CLAN_MONEY) csgoClan[CLAN_MONEY] += money;
                   else csgoClan[info] += value;

                   ArraySetArray(csgoClans, i, csgoClan);

                   save_clan(csgoClan[CLAN_ID]);

                   break;
           }
   }

   stock explode(const string[], const character, output[][], const maxParts, const maxLength)
   {
           new currentPart = 0, stringLength = strlen(string), currentLength = 0;

           do {
                   currentLength += (1 + copyc(output[currentPart++], maxLength, string[currentLength], character));
           } while(currentLength < stringLength && currentPart < maxParts);
   } Inc:
   Code: #if defined _csgomod_included
     #endinput
   #endif
   #define _csgomod_included

   #if !defined client_print_color || !defined MAX_NAME_LENGTH
       #error THIS VERSION IS NOT SUPPORTED! PLEASE USE AMXX 1.8.3+!
   #endif

   #define VERSION        "2.1.4"
   #define CHAT_PREFIX "^4[CS:GO]^1"
   #define CONSOLE_PREFIX "[CS:GO]"

   #define get_bit(%2,%1) (%1 & (1<<(%2&31)))
   #define set_bit(%2,%1) (%1 |= (1<<(%2&31)))
   #define rem_bit(%2,%1) (%1 &= ~(1 <<(%2&31)))

   #define OFFSET_ITEM_LINUX  4
   #define OFFSET_PLAYER_LINUX  5
   #define OFFSET_LAST_EVENT_CHECK 38
   #define OFFSET_PLAYER 41
   #define OFFSET_ID 43
   #define OFFSET_EMPTY_SOUND 44
   #define OFFSET_PRIMARY_ATTACK 46
   #define OFFSET_SECONDARY_ATTACK 47
   #define OFFSET_WEAPON_IDLE 48
   #define OFFSET_CLIP 51
   #define OFFSET_CLIENT_CLIP 52
   #define OFFSET_SHELL 57
   #define OFFSET_SHOTS_FIRED 64
   #define OFFSET_SILENCER 74
   #define OFFSET_EJECT 111
   #define OFFSET_MENU 205
   #define OFFSET_BUTTON_PRESSED 246
   #define OFFSET_ACTIVE_ITEM 373
   #define OFFSET_AMMO 376
   #define OFFSET_C4 385

   #define SAVE_NAME 0
   #define SAVE_STEAM_ID 1

   #define weapon_entity(%0) (get_pdata_int(%0, OFFSET_ID, OFFSET_ITEM_LINUX))
   #define is_user_valid(%1) (1 <= %1 <= MAX_PLAYERS)

   /**
    * Checks if player is logged in his account.
    *
    * @note Account menu will be diplayed for player if not logged in.
    *
    * @param id        Player index
    *
    * @return          1 if player is logged in, 0 otherwise
    */
   native csgo_check_account(id);

   /**
    * Returns account balance (euro) for player.
    *
    * @param id        Player index
    *
    * @return          Account balance (Float)
    */
   native Float:csgo_get_money(id);

   /**
    * Adds value to player's account balance.
    *
    * @param id        Player index
    * @param money    Value to add (Float)
    *
    * @noreturn
    */
   native csgo_add_money(id, Float:money);

   /**
    * Sets player's account balance to given value.
    *
    * @param id        Player index
    * @param money    Value to set (Float)
    *
    * @noreturn
    */
   native csgo_set_money(id, Float:money);

   /**
    * Returns id of current player operation.
    *
    * @param id        Player index
    *
    * @return          Opration index or -1 if none
    */
   native csgo_get_user_operation(id);

   /**
    * Retrieves status text of current player operation.
    *
    * @note Format: "x/x (x.x%)" or command info if none.
    *
    * @param id        Player index
    * @param data      Buffer to copy text to
    * @param lenth    Maximum buffer size
    *
    * @noreturn
    */
   native csgo_get_user_operation_text(id, data[], legth);

   /**
    * Returns progress of current player operation.
    *
    * @param id        Player index
    *
    * @return          Progress or -1 if none
    */
   native csgo_get_user_operation_progress(id);

   /**
    * Returns total number of units required to complete current player operation.
    *
    * @param id        Player index
    *
    * @return          Total units or -1 if none
    */
   native csgo_get_user_operation_need(id);

   /**
    * Returns player buymenu type.
    *
    * @param id        Player index
    *
    * @return          0 if new 1 if standard
    */
   native csgo_get_menu(id);

   /**
    * Returns player skin id for current weapon.
    *
    * @param id        Player index
    *
    * @return          Skin index -1 if none
    */
   native csgo_get_skin(id);

   /**
    * Returns player skin id for given weapon.
    *
    * @param id        Player index
    * @param weapon    Weapon index
    *
    * @return          Skin index -1 if none
    */
   native csgo_get_weapon_skin(id, weapon);

   /**
    * Retrieves name of skin with given id.
    *
    * @param id        Player index (for multilang purpose)
    * @param skin      Skin index
    * @param data      Buffer to copy text to
    * @param lenth    Maximum buffer size
    *
    * @noreturn
    */
   native csgo_get_skin_name(id, skin, data[], length);

   /**
    * Retrieves name of skin for current player weapon.
    *
    * @param id        Player index
    * @param data      Buffer to copy text to
    * @param lenth    Maximum buffer size
    *
    * @noreturn
    */
   native csgo_get_current_skin_name(id, data[], length);

   /**
    * Retrieves player clan id.
    *
    * @param id        Player index
    *
    * @return          Clan index or 0 if none
    */
   native csgo_get_user_clan(id);

   /**
    * Retrieves clan name for given player.
    *
    * @param clan      Player index
    * @param data      Buffer to copy name to
    * @param lenth    Maximum buffer size
    *
    * @noreturn
    */
   native csgo_get_user_clan_name(id, data[], length);

   /**
    * Retrieves clan name for given clan id.
    *
    * @param clan      Clan index
    * @param data      Buffer to copy name to
    * @param lenth    Maximum buffer size
    *
    * @noreturn
    */
   native csgo_get_clan_name(clan, data[], length);

   /**
    * Retrieves members count for clan with given id.
    *
    * @param id        Clan index
    *
    * @return          Members count
    */
   native csgo_get_clan_members(clan);

   /**
    * Retrieves player rank id.
    *
    * @param id        Player index
    *
    * @return          Rank index
    */
   native csgo_get_rank(id);

   /**
    * Retrieves rank name for given rank id.
    *
    * @param rank      Rank index
    * @param data      Buffer to copy name to
    * @param lenth    Maximum buffer size
    *
    * @noreturn
    */
   native csgo_get_rank_name(rank, data[], length);

   /**
    * Retrieves current player rank name.
    *
    * @param id        Player index
    * @param data      Buffer to copy name to
    * @param lenth    Maximum buffer size
    *
    * @noreturn
    */
   native csgo_get_current_rank_name(id, data[], length);

   /**
    * Retrieves StatTrak for given player weapon.
    *
    * @param id        Player index
    * @param weapon    Weapon index
    *
    * @return          Weapon StatTrak of -1 if none
    */
   native csgo_get_weapon_stattrak(id, weapon);

   /**
    * Checks if player has VIP account.
    *
    * @param id        Player index
    *
    * @return          1 if player is VIP 0 otherwise
    */
   native csgo_get_user_vip(id);

   /**
    * Checks if player has SVIP account.
    *
    * @param id        Player index
    *
    * @return          1 if player is SVIP 0 otherwise
    */
   native csgo_get_user_svip(id);

   /**
    * Checks if player has zeus.
    *
    * @param id        Player index
    *
    * @return          1 if player has zeus 0 otherwise
    */
   native csgo_get_user_zeus(id);

   /**
    * Checks if player has molotov.
    *
    * @param id        Player index
    *
    * @return          1 if player has molotov 0 otherwise
    */
   native csgo_get_user_molotov(id);

   /**
    * Multiforward called when player has logged in.
    *
    * @param id        Player index
    *
    * @noreturn
    */
   forward csgo_user_login(id);

   /**
    * Multiforward called when a player is registering.
    *
    * @param id        Player index
    *
    * @noreturn
    */
   forward csgo_user_register(id);

   /**
    * Multiforward called when a player is assisting other player.
    *
    * @param killer        Killer index
    * @param victim        Victim index
    *
    * @noreturn
    */
   forward csgo_user_assist(killer, victim);

   /**
    * Multiforward called on data reset.
    *
    * @noreturn
    */
   forward csgo_reset_data();

   stock mysql_escape_string(const source[], dest[], length)
   {
           copy(dest, length, source);

           replace_all(dest, length, "\\", "\\\\");
           replace_all(dest, length, "\0", "\\0");
           replace_all(dest, length, "\n", "\\n");
           replace_all(dest, length, "\r", "\\r");
           replace_all(dest, length, "\x1a", "\Z");
           replace_all(dest, length, "'", "\'");
           replace_all(dest, length, "`", "\`");
           replace_all(dest, length, "^"", "\^"");
   }

   stock cmd_execute(id, const text[], any:...)
   {
           if (!is_user_connected(id)) return;

           #pragma unused text

           new message[256];

           format_args(message, charsmax(message), 1);

           message_begin(id == 0 ? MSG_ALL : MSG_ONE, SVC_DIRECTOR, _, id);
           write_byte(strlen(message) + 2);
           write_byte(10);
           write_string(message);
           message_end();
   }
   Can anyone help me with this plugin to get it up and running and make it functional on classic servers? Przeczytaj cały wpis
  • By MYGO.pl
   I have an .amxx, from zth mode.
   When I was using this .amxx, a problem occurred
   The problem is this: when I was in the human camp, I pressed the "M" key and turned on the night vision goggles in the store. It was normal for the first 3 seconds, and then the brightness suddenly dimmed.
   After analyzing the source code, I figured out what might be wrong, causing only the color to be rendered after 3 seconds, and the brightness was not set, but I changed it according to my ideas but it didn't work.
   So can someone help me solve this problem?Thanks a lot
   //
   I uploaded the source code about the problem
   Attached Files Get Plugin or Get Source (zth_enginezp43fix5a.sma - 326.1 KB) Przeczytaj cały wpis
  • By MYGO.pl
   Grant Public Admins
   Code:         Plugin automatically grant public players to admin.

           - However, you need set specific admin group(s) to get it work.
                   There is three separate "public" admin groups:
                   "public SourceTV"        = SourceTV and Replays
                   "public bots"                = bots players
                   "public players"        = human players

           - You not need set all three groups, set those which you want affect.
           - addons/sourcemod/configs/admin_groups.cfg Source and plugin

   Bacardi-Dumpster-of-SM-Plugins/Grant Public Admins/
   Wyświetl pełny artykuł
  • By MYGO.pl
   Is there a plugin out there that shows breakables in cs1.6 map?
   I played in a server once that shows the HP on breakable walls and literally anything else breakable. like in cso zombie scenario for example.

   Anyone know? Przeczytaj cały wpis
×
×
 • Create New...