Jump to content

Nowy szablon forum

mygo.pl

Stworzyliśmy dla Was nowy wygląd forum. Z pewnością znajdziesz rzeczy, które wg Ciebie mogą zostać zmienione - wspomnij o tym w specjalnym wątku.

Czytaj więcej

Jak założyć własną sieć

serwerów CS

Zastanawiasz się nad prowadzeniem własnej sieci serwerów? Przeczytaj podstawowe informacje, na które należy zwrócić uwagę, przy takim projekcie.

Czytaj więcej

Tworzymy spis sieci

dodaj swoją

Dodaj sieć do której należysz, pozwoli to na promocję i budowę ogólnopolskiej bazy sieci CS.

Czytaj więcej

RSSplugin edit


Recommended Posts

  • RSSy
Hi! I have this vip plugin and the problem is that I don't get hp per kill/per hs. Someone can take a look?
Code:

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cstrike>
#include <fun>
#include <engine>
#define CC_COLORS_TYPE CC_COLORS_SHORT
#include <cromchat> 
#define VIP_FLAG ADMIN_LEVEL_H

static const COLOR[] = "^x04"
static const CONTACT[] = ""
new maxplayers
new gmsgSayText
new mpd, mkb, mhb
new health_add
new health_hs_add
new health_max
new nKiller
new nKiller_hp
new nHp_add
new nHp_max
new g_awp_active
new g_menu_active
new CurrentRound
new bool:HasC4[33]
new jumpnum[33] = 0
new bool:dojump[33] = false
new cvar_vip_jumps

public plugin_init()
{
    register_plugin("VIP Menu", "3.1", "nutu.")
    mpd = register_cvar("money_per_damage","3")
    mkb = register_cvar("money_kill_bonus","200")
    mhb = register_cvar("money_hs_bonus","500")
    cvar_vip_jumps = register_cvar("vip_max_jumps", "1")
    health_add = register_cvar("amx_vip_hp", "15")
    health_hs_add = register_cvar("amx_vip_hp_hs", "30")
    health_max = register_cvar("amx_vip_max_hp", "100")
    g_awp_active = register_cvar("awp_active", "1")
    g_menu_active = register_cvar("menu_active", "0")
    register_event("Damage","Damage","b")
    register_event("DeathMsg","death_msg","a")
    register_clcmd("awp","HandleCmd")
    register_clcmd("sg550","HandleCmd")
    register_clcmd("g3sg1","HandleCmd")
    register_clcmd("say /wantvip","ShowMotd")
    maxplayers = get_maxplayers()
    gmsgSayText = get_user_msgid("SayText")
    register_clcmd("say", "handle_say")
    register_cvar("amx_contactinfo", CONTACT, FCVAR_SERVER)
    register_logevent("LogEvent_RoundStart", 2, "1=Round_Start" );
    register_event("HLTV", "new_round", "a", "1=0", "2=0");
    register_event("TextMsg","Event_RoundRestart","a","2&#Game_w")
    register_event("TextMsg","Event_RoundRestart","a","2&#Game_C");
    register_event("DeathMsg", "hook_death", "a", "1>0")
}

public Damage(id)
{
    new weapon, hitpoint, attacker = get_user_attacker(id,weapon,hitpoint)
    if(attacker<=maxplayers && is_user_alive(attacker) && attacker!=id)
        if (get_user_flags(attacker) & ADMIN_LEVEL_H)
    {
        new money = read_data(2) * get_pcvar_num(mpd)
        if(hitpoint==1) money += get_pcvar_num(mhb)
        cs_set_user_money(attacker,cs_get_user_money(attacker) + money)
    }
}

public death_msg()
{
    if(read_data(1)<=maxplayers && read_data(1) && read_data(1)!=read_data(2)) cs_set_user_money(read_data(1),cs_get_user_money(read_data(1)) + get_pcvar_num(mkb) - 300)
}

public LogEvent_RoundStart()
{
    CurrentRound++;
    new players[32], player, pnum;
    get_players(players, pnum, "a");
    for(new i = 0; i < pnum; i++)
    {
        player = players[i];
        if(is_user_alive(player) && get_user_flags(player) & ADMIN_LEVEL_H)
        {
            give_item(player, "item_assaultsuit")
            give_item(player, "item_thighpack")
           
            if (!get_pcvar_num(g_menu_active))
                return PLUGIN_CONTINUE
            if(CurrentRound <= 4)
            {
                CromChat(player, "!g[VIP] !nYou will get only the equipment in the first four rounds.")
            }
           
            if(CurrentRound >= 5)
            {
                showvipmenu(player);
            }
        }
    }
    return PLUGIN_HANDLED
}

public Event_RoundRestart()
{
    CurrentRound=0;
}

public hook_death()
{
    nKiller = read_data(1)
   
    if ( (read_data(3) == 1) && (read_data(5) == 0) )
    {
        nHp_add = get_pcvar_num (health_hs_add)
    }
    else
        nHp_add = get_pcvar_num (health_add)
    nHp_max = get_pcvar_num (health_max)
    if(!(get_user_flags(nKiller) & ADMIN_LEVEL_H))
        return;
   
    nKiller_hp = get_user_health(nKiller)
    nKiller_hp += nHp_add
    if (nKiller_hp > nHp_max) nKiller_hp = nHp_max
    set_user_health(nKiller, nKiller_hp)
    set_hudmessage(0, 255, 0, -1.0, 0.15, 0, 1.0, 1.0, 0.1, 0.1, -1)
    show_hudmessage(nKiller, "+%d HP", nHp_add)
    message_begin(MSG_ONE, get_user_msgid("ScreenFade"), {0,0,0}, nKiller)
    write_short(1<<10)
    write_short(1<<10)
    write_short(0x0000)
    write_byte(0)
    write_byte(0)
    write_byte(200)
    write_byte(75)
    message_end()
   
}

public client_PreThink(id)
{
    if(!is_user_alive(id))
    {
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
   
    new nbut = get_user_button(id)
    new obut = get_user_oldbutton(id)
   
    if((nbut & IN_JUMP) && !(get_entity_flags(id) & FL_ONGROUND) && !(obut & IN_JUMP))
    {
        if(get_user_flags(id) & VIP_FLAG)
        {
            if(jumpnum[id] < get_pcvar_num(cvar_vip_jumps))
            {
                dojump[id] = true
                jumpnum[id]++
                return PLUGIN_CONTINUE;
            }
        }
    }
   
    if((nbut & IN_JUMP) && (get_entity_flags(id) & FL_ONGROUND))
    {
        jumpnum[id] = 0
        return PLUGIN_CONTINUE;
    }
   
    return PLUGIN_CONTINUE;
}

public client_PostThink(id)
{
    if(!is_user_alive(id))
    {
        return PLUGIN_CONTINUE;
    }
   
    if(get_user_flags(id) & VIP_FLAG)
    {
        if(dojump[id] == true)
        {
            new Float:velocity[3]
            entity_get_vector(id,EV_VEC_velocity, velocity)
            velocity[2] = random_float(265.0,285.0)
            entity_set_vector(id,EV_VEC_velocity, velocity)
            dojump[id] = false
            return PLUGIN_CONTINUE;
        }
    }
   
    return PLUGIN_CONTINUE;
}

public showvipmenu(id) {
    new menu = menu_create ("\yFREE \rVIP \yGUNS MENU", "vipmenuheadler");
    menu_additem(menu, "\wGet M4A1+DEAGLE+EQUIPMENT \r[GRENADES/ARRMOR]", "1");
    menu_additem(menu, "\wGet AK47+DEAGLE+EQUIPMENT \r[GRENADES/ARRMOR]", "2");
    menu_additem(menu, "\wGet GALIL+DEAGLE+EQUIPMENT \r[GRENADES/ARRMOR]", "3");
    menu_additem(menu, "\wGet FAMAS+DEAGLE+EQUIPMENT \r[GRENADES/ARRMOR]", "4");
    menu_additem(menu, "\wGet XM1014+DEAGLE+EQUIPMENT \r[GRENADES/ARRMOR]", "5");
   
    menu_setprop(menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL);
    menu_display(id, menu, 0 );
    set_task(0.1,"task",id)
}
public closemenu( id )
{
    client_cmd(id,"slot10")
}
public task(id)
{
    set_task(10.0,"closemenu",id)
}
public vipmenuheadler(id, menu, item) {
    if(item == MENU_EXIT || !is_user_alive(id)) {
        menu_destroy(menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    new data [6], szName [64];
    new access, callback;
    menu_item_getinfo (menu, item, access, data,charsmax (data), szName,charsmax (szName), callback);
    new key = str_to_num (data);
   
    switch (key) {
        case 1: {
            if (user_has_weapon(id, CSW_C4) && get_user_team(id) == 1)
                HasC4[id] = true;
            else
                HasC4[id] = false;
           
            strip_user_weapons (id)
            give_item(id,"weapon_m4a1")
            give_item(id,"weapon_deagle")
            give_item(id,"weapon_knife")
            give_item(id,"weapon_hegrenade")
            give_item(id, "weapon_flashbang");
            give_item(id, "weapon_flashbang");
            give_item(id, "weapon_smokegrenade");
            give_item(id, "item_assaultsuit");
            give_item(id, "item_thighpack");
            cs_set_user_bpammo(id, CSW_M4A1,90);
            cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, 35);
           
            if (HasC4[id])
            {
                give_item(id, "weapon_c4");
                cs_set_user_plant( id );
            }
        }
        case 2: {
            if (user_has_weapon(id, CSW_C4) && get_user_team(id) == 1)
                HasC4[id] = true;
            else
                HasC4[id] = false;
           
            strip_user_weapons (id)
            give_item(id,"weapon_ak47")
            give_item(id,"weapon_deagle")
            give_item(id,"weapon_knife")
            give_item(id,"weapon_hegrenade")
            give_item(id, "weapon_flashbang");
            give_item(id, "weapon_flashbang");
            give_item(id, "weapon_smokegrenade");
            give_item(id, "item_assaultsuit");
            give_item(id, "item_thighpack");
            cs_set_user_bpammo(id, CSW_AK47,90);
            cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, 35);
           
            if (HasC4[id])
            {
                give_item(id, "weapon_c4");
                cs_set_user_plant( id );
            }
        }
        case 3: {
            if (user_has_weapon(id, CSW_C4) && get_user_team(id) == 1)
                HasC4[id] = true;
            else
                HasC4[id] = false;
           
            strip_user_weapons (id)
            give_item(id,"weapon_galil")
            give_item(id,"weapon_deagle")
            give_item(id,"weapon_knife")
            give_item(id,"weapon_hegrenade")
            give_item(id, "weapon_flashbang");
            give_item(id, "weapon_flashbang");
            give_item(id, "weapon_smokegrenade");
            give_item(id, "item_assaultsuit");
            give_item(id, "item_thighpack");
            cs_set_user_bpammo(id, CSW_GALIL,90);
            cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, 35);
           
            if (HasC4[id])
            {
                give_item(id, "weapon_c4");
                cs_set_user_plant( id );
            }
        }
        case 4: {
            if (user_has_weapon(id, CSW_C4) && get_user_team(id) == 1)
                HasC4[id] = true;
            else
                HasC4[id] = false;
           
            strip_user_weapons (id)
            give_item(id,"weapon_famas")
            give_item(id,"weapon_deagle")
            give_item(id,"weapon_knife")
            give_item(id,"weapon_hegrenade")
            give_item(id, "weapon_flashbang");
            give_item(id, "weapon_flashbang");
            give_item(id, "weapon_smokegrenade");
            give_item(id, "item_assaultsuit");
            give_item(id, "item_thighpack");
            cs_set_user_bpammo(id, CSW_FAMAS, 90);
            cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, 35);
           
            if (HasC4[id])
            {
                give_item(id, "weapon_c4");
                cs_set_user_plant( id );
            }
        }
        case 5: {
            if (user_has_weapon(id, CSW_C4) && get_user_team(id) == 1)
                HasC4[id] = true;
            else
                HasC4[id] = false;
           
            strip_user_weapons (id)
            give_item(id,"weapon_xm1014")
            give_item(id,"weapon_deagle")
            give_item(id,"weapon_knife")
            give_item(id,"weapon_hegrenade")
            give_item(id, "weapon_flashbang");
            give_item(id, "weapon_flashbang");
            give_item(id, "weapon_smokegrenade");
            give_item(id, "item_assaultsuit");
            give_item(id, "item_thighpack");
            cs_set_user_bpammo(id, CSW_XM1014,32);
            cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, 35);
           
            if (HasC4[id])
            {
                give_item(id, "weapon_c4");
                cs_set_user_plant( id );
            }
        }
        case 9: {           
        }
    }
    menu_destroy (menu);
    return PLUGIN_HANDLED;
}

public HandleCmd(id){
    if (!get_pcvar_num(g_awp_active))
        return PLUGIN_CONTINUE
    if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)
        return PLUGIN_CONTINUE
    CromChat(id, "!g[VIP] !nFor buying Snipers !g(AWP, SG550, G3SG1)!n you must be a !gVIP Player.")
    return PLUGIN_HANDLED
}

public ShowMotd(id)
{
    show_motd(id, "vip.txt")
}

public handle_say(id) {
    new said[192]
    read_args(said,192)
    if( ( containi(said, "who") != -1 && containi(said, "admin") != -1 ) || contain(said, "/vips") != -1 )
        set_task(0.1,"print_adminlist",id)
    return PLUGIN_CONTINUE
}

public print_adminlist(user)
{
    new adminnames[33][32]
    new message[256]
    new contactinfo[256], contact[112]
    new id, count, x, len
   
    for(id = 1 ; id <= maxplayers ; id++)
        if(is_user_connected(id))
        if(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)
        get_user_name(id, adminnames[count++], 31)
   
    len = format(message, 255, "%sONLINE VIPS: ",COLOR)
    if(count > 0) {
        for(x = 0 ; x < count ; x++) {
            len += format(message[len], 255-len, "%s%s ", adminnames[x], x < (count-1) ? ", ":"")
            if(len > 96 ) {
                print_message(user, message)
                len = format(message, 255, "%s ",COLOR)
            }
        }
        print_message(user, message)
    }
    else {
        len += format(message[len], 255-len, "There's no online VIP.")
        print_message(user, message)
    }
   
    get_cvar_string("amx_contactinfo", contact, 63)
    if(contact[0])  {
        format(contactinfo, 111, "%s Contact Server Admin -- %s", COLOR, contact)
        print_message(user, contactinfo)
    }
}

print_message(id, msg[]) {
    message_begin(MSG_ONE, gmsgSayText, {0,0,0}, id)
    write_byte(id)
    write_string(msg)
    message_end()
}

/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1063\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/

Przeczytaj cały wpis

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...