Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Nowy szablon forum

mygo.pl

Stworzyliśmy dla Was nowy wygląd forum. Z pewnością znajdziesz rzeczy, które wg Ciebie mogą zostać zmienione - wspomnij o tym w specjalnym wątku.

Czytaj więcej

Jak założyć własną sieć

serwerów CS

Zastanawiasz się nad prowadzeniem własnej sieci serwerów? Przeczytaj podstawowe informacje, na które należy zwrócić uwagę, przy takim projekcie.

Czytaj więcej

Tworzymy spis sieci

dodaj swoją

Dodaj sieć do której należysz, pozwoli to na promocję i budowę ogólnopolskiej bazy sieci CS.

Czytaj więcej
Sign in to follow this  
ReQ7k

ROZWIĄZANE Modele do Store by Zephyrus

Recommended Posts

Tak, da się. Dwa skiny są już nawet dodane w standardowym configu.

 • Super! 1

sklepcs (1).png
sklepcs.pl - sklep automatyczny cs:go z wieloma metodami płatności [psc, paypal, skiny, sms, przelew, blik, kod]

logo200.gif
csgotokens.com - tokeny na serwery CS:GO.

gobosting.png
goboosting.pl
- graj i zarabiaj skiny!

Share this post


Link to post
Share on other sites

To wychodzi na to, że to pierwsze. Chociaż ja bym bardziej obstawiał, że po prostu nie przejrzałeś tego configa zbyt dokładnie :)

 • Super! 1

sklepcs (1).png
sklepcs.pl - sklep automatyczny cs:go z wieloma metodami płatności [psc, paypal, skiny, sms, przelew, blik, kod]

logo200.gif
csgotokens.com - tokeny na serwery CS:GO.

gobosting.png
goboosting.pl
- graj i zarabiaj skiny!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Temat został zamknięty przez moderatora forum. Jeśli się z tym nie zgadzasz, raportuj ten post, a moderator rozpatrzy go ponownie.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • By MYGO.pl
   [TF2/CSGO] JackPot for Zephyrus Store

   Description:

   This plugin allows players to gamble on their own credits. If a player enters with a bigger amount of credits than other players, his chances of winning will also increase. JackPot winner is announced on round end.

   NOTE: If your server does not rely on rounds, please do not use this plugin.

   ConVars:
   sm_zephgamble_min - The minimum amount of credits to gamble on. (default: 50) sm_zephgamble_max - The maximum amount of credits to gamble on. (default: 10000)
   Commands:
   sm_pot <credits> - Command for players to enter the jackpot (default flag: CHEATS).
   NOTE: Using sm_pot without arguments simply shows the current status of the jackpot (players in the jackpot and their chances of winning).

   Installation:
   Make sure you have Zephyrus Store installed on your server. Place the .smx file in addons/sourcemod/plugins Reload the map and enjoy!
   Changelog:

   Code: 1.0 - Initial Release
   Attached Files Get Plugin or Get Source (jackpot.sp - 5.2 KB) jackpot.smx (7.6 KB) Wyświetl pełny artykuł
  • By Jagid12
   Hej , poszukuje pluginu na mieszanie drużnyń . 
   Na komendę np !mix !los obojętne dla admina bądź inna flagę która przelosuje mi randomowo graczy na serwerze mix10  czyli 5v5 jak popflash etc .
    
   Znacie jakiś plugin taki bądź komendę dla admina która pozwoli przelosować druzyny randomowo ? .
    
   1 los i tak jak wylosuje tak gramy 🙂 Proszę o pomoc 
  • By MYGO.pl
   Description: Players are able to collect 50 Credits every 24 hours through !daily Command

   Requirements: MySql Database

   Instalation:
   Put store_daily.smx in addons/sourcemod/plugins/ folder
   Add "skins_shop" configuration in addons/sourcemod/configs/database.cfg file

   This Plugin Is fully tested and working in CS:GO

   Sourcecode:
   PHP Code: #pragma semicolon 1

   #include <sourcemod>
   #include <sdktools>
   #include <store>

   #pragma newdecls required

   public Plugin myinfo = 
   {
       name = "[Store] Daily Credits",
       author = "kRatoss"
   };

   Handle g_hDataBase;

   public void OnPluginStart()
   {
       SQL_TConnect(OnDBConnected, "skins_shop");
       RegConsoleCmd("sm_daily", Command_Daily);
   }

   public Action Command_Daily(int Client, int Args)
   {
       if(IsValidClient(Client) && g_hDataBase != INVALID_HANDLE)
       {
           char Steam[32], Buffer[128];
           if(GetClientAuthId(Client, AuthId_SteamID64, Steam, sizeof(Steam)))
           {
               Format(Buffer, sizeof(Buffer), "SELECT reward_time FROM skins_daily WHERE steamid = '%s';", Steam);
               SQL_TQuery(g_hDataBase, SQLT_LoadDaily, Buffer, Client);
           }
       }
   }

   public void SQLT_LoadDaily(Handle DataBase, Handle Results, const char[] sError, any Client)
   {
       if(strlen(sError))
       {
           LogError("Error: %s", sError);
           return;
       }
           
       if(DataBase == INVALID_HANDLE)
       {
           SetFailState("Databases Error( %s )", sError);
           return;
       }
       
       if(IsValidClient(Client))
       {
           SQL_FetchRow(Results);
           if(SQL_GetRowCount(Results) == 0)
           {
               char Steam[32], Buffer[128];
               GetClientAuthId(Client, AuthId_SteamID64, Steam, sizeof(Steam));
               
               Format(Buffer, sizeof(Buffer), "\
               INSERT INTO skins_daily \
                   (steamid, reward_time) \
               VALUES \
                   ('%s', '%i'); ", Steam, GetTime() + 86400);
               kQuery(g_hDataBase, Buffer, "SQLT_LoadDaily");
           }
           else
           {
               Menu Daily = new Menu(DailyMenuHandler);
               char Title[128], Time[32];
               int Hours = 0, Minutes = 0, Seconds = SQL_FetchInt(Results, 0); 
               
               if (GetTime() > Seconds)
               {
                   PrintToChat(Client, "test");
                       
                   Format(Title, sizeof(Title), "\
                   Daily Bonus\n\
                   --------------------------- \n\
                   You can colect your bonus now \n\
                   ---------------------------\n");
                   Daily.AddItem("1", "Get 50 Credits", ITEMDRAW_DEFAULT);
               }
               else
               {
                   Seconds = Seconds - GetTime();
                   while(Seconds > 3600)
                   {
                       Hours++;
                       Seconds -= 3600;
                   }
                   while(Seconds > 60)
                   {
                       Minutes++;
                       Seconds -= 60;
                   }
                   
                   if(Hours >= 1)
                       Format(Time, sizeof(Time), "%d Hrs %d Mins %d Secs", Hours, Minutes, Seconds );
                   else if(Minutes >= 1)
                       Format(Time, sizeof(Time), "%d Mins %d Secs", Minutes, Seconds );
                   else
                       Format(Time, sizeof(Time), "%d Secs", Seconds );
                   
                   PrintToChat(Client, "test 2");
                   Format(Title, sizeof(Title), "\
                   Daily Bonus\n\
                   --------------------------- \n\
                   You will be able to collect in %s\n\
                   ---------------------------\n", Time);        
                   Daily.AddItem("1", "Get 50 Credits", ITEMDRAW_DISABLED);
               }
               Daily.SetTitle(Title);
               Daily.Display(Client, MENU_TIME_FOREVER);
           }
       }
   }

   public int DailyMenuHandler(Handle hMenu, MenuAction pAction, int Client, int Selection)
   {
       if (pAction == MenuAction_Select)
       {
           if(g_hDataBase != INVALID_HANDLE)
           {
               char Steam[32], sQuery[128];
               if(GetClientAuthId(Client, AuthId_SteamID64, Steam, sizeof(Steam)))
               {
                   PrintToChat(Client, "[\x04SHOP\x01] You've Collected\x04 50\x01 Credits!");
                   Format(sQuery, sizeof(sQuery), "UPDATE skins_daily SET reward_time = '%i' WHERE steamid = '%s';", GetTime() + 86400, Steam);
                   kQuery(g_hDataBase, sQuery, "DailyMenuHandler");
                   //SS_SetTokens(Client, SS_GetTokens(Client) + 50);
                   Store_SetClientCredits(Client, Store_GetClientCredits(Client) + 50);
               }
           }
       }
   }

   public int OnDBConnected(Handle hOwner, Handle hHandle, char [] sError, any Data)
   {
       if(hHandle == INVALID_HANDLE)
       {
           SetFailState("Databases does not work. Error: %s", sError);
       }
       else
       {
           g_hDataBase = hHandle;
           kQuery(g_hDataBase, "\
           CREATE TABLE IF NOT EXISTS `skins_daily` (`steamid` varchar(32) PRIMARY KEY NOT NULL, `reward_time` int(16) NOT NULL); ", "OnDBConnected(1)");
       }
   }

   stock void kQuery(Handle pDatabase, char[] szQuery, const char[] sFunction)
   {
       if (!SQL_FastQuery(pDatabase, szQuery))
       {
           char szError[255];
           SQL_GetError(pDatabase, szError, sizeof(szError));
           //SetFailState("MySQL Error @%s : %s", sFunction, szError);
           LogError("MySQL Error @%s : %s", sFunction, szError);
       }
   }

   stock bool IsValidClient(int client)

       if (client <= 0 || client > MaxClients || !IsClientConnected(client) || client < 0)
       {
           return false; 
       }
       return IsClientInGame(client); 


   Attached Files Get Plugin or Get Source (store_daily.sp - 4.3 KB) Wyświetl pełny artykuł
  • By MYGO.pl
   Description:
   ➤ Restric commands by setting them a price using Zephyrus Store credits.
   ➤ The commands are set in a .txt file called "command_restrictor.txt" which can be found in the directory "addons/sourcemod/configs/command_restrictor.txt".
   ➤ The command_restrictor.txt file should look like that:
   Code: "Commands"
   {
           "yourcommand" //Where the command written. For SoureMod commands make sure you write "sm_" before the command itself.
           {
                   "credits"                "5" //Where the amount of credits the command cost to non whitelisted players.
           }
   } How to install:
   ➤ Install store_command-restrictor.zip
   ➤ Extract the folder into your server directory.
   ➤ Edit "command_restrictor.txt" file as you like.
   Note: This is necessary only if the cvar "sm_enable_white_list" is enabled!
   ➤ Add a Database enrtry called "WhiteList" to your addons/sourcemod/configs/databases.cfg like the following example:
   Code: "WhiteList" //Don't Change this!
   {
           "driver"        "mysql"
           "host"          "yourhost" //Change this
           "database"      "yourdatabase" //Change this
           "user"          "youruser" //Change this
           "pass"          "yourpassword" //Change this
           "port"            "3306"
   } ➤ Restart your server.

   Commands:
   ➤ sm_buywl | Opens the buy whitelist menu.
   ➤ sm_addwl | Adds a SteamID or an online client to the whitelist(Only for Root).
   ➤ sm_removewl | Removes a SteamID or an online client from the whitelist(Only for Root).
   ➤ sm_whitelist | Opens a menu with all the whitelisted SteamIDs(Only for Root).
   ➤ sm_addcm | Adds a new command to the command_restrictor.txt file(Only for Root).

   Cvars:
   ➤ sm_admin_immunity | 1-Enable 0-Disable Admins(flag b) are added automatically to the whitelist.(default:1)
   ➤ sm_enable_white_list | 1-Enable 0-Disable The white list option which allows players to buy an unlimited use of all the restricted commands.(default:1)
   ➤ sm_white_list_price | The amount of credits the whitelist role costs.(default:1000)
   ➤ Changeable through cfg/sourcemod/CommandRestrictor.cfg

   Download links:
   ➤ Zephyrus Store

   Contact:
   My Discord: WilDick#1524
   My Steam Profile

   Versions:
   ➤ 1.0 - first release [17/08/2020]
   Attached Files store_command-restrictor.zip (22.6 KB) Wyświetl pełny artykuł
  • By MYGO.pl
   Allows players to 'bet' credits. The more you bet, the more chances you have of winning.
   EDIT: It's called Jackpot, my bad

   How does it works?

   At the start of every round, people can type !bet (amount) to bet an amount of credits (zephyrus store credits).
   The betting system is not really a 'betting system' -> the more you bet, the more chances you have of winning.
   Ex: Total bet is 100 and I have bet 10, I will have 10% win chance.

   So, this can only be played with at least 2 players.

   Configs?

   All configs are in cfg/sourcemod/plugin.zephstore_bet.cfg (generated after plugin is loaded for the first time)
   All translations are in translations/zephstore.bet.phrases.txt

   Commands
   sm_bet (amount of credits) - Bet this amount of credits
   Cvars

   plugin.zephstore_bet.cfg // Delay after round start to advertise !bet and allow bets (in seconds, float) - to disable, enter 0.0
   // -
   // Default: "5.0"
   zephstore_bet_delay "5.0"

   // Every how much seconds the hintbox (message at the center) updates (float, recommended to let as default)
   // -
   // Default: "1.0"
   // Minimum: "0.100000"
   // Maximum: "2.000000"
   zephstore_bet_hintupdate "1.0"

   // Minimum time between two usages of !bet command for one player, to prevent flooding (in seconds, float) - to disable, enter 0.0
   // -
   // Default: "5.0"
   zephstore_bet_spam "5.0"

   // Time they are allowed to bet (after zephstore_bet_delay - in seconds, float). If round ends before this time, betting will be canceled.
   // -
   // Default: "60.0"
   zephstore_bet_time "60.0"

   How to install
   You need to have Zephyrus store Download the latest release zip (sm-zephstore-bet-X.X.X.zip) and drag and drop every folder in addons/sourcemod/ If you are not on CS:GO, you need to remove FixHintColorMessages.smx (keep in mind that this plugin (zephstore-bet) isn't tested in other games, so idk if it will work) [FixHintColorMessages is a fix for cs:go not showing colors and things correctly in Hint mesages]
   Download latest release here Wyświetl pełny artykuł
×
×
 • Create New...