Jump to content
Ruszył pierwszy oficjalny serwer CS:GO MYGO.pl [FFA] IP: 91.224.117.125:27015 ×
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Nowy szablon forum

mygo.pl

Stworzyliśmy dla Was nowy wygląd forum. Z pewnością znajdziesz rzeczy, które wg Ciebie mogą zostać zmienione - wspomnij o tym w specjalnym wątku.

Czytaj więcej

Jak założyć własną sieć

serwerów CS

Zastanawiasz się nad prowadzeniem własnej sieci serwerów? Przeczytaj podstawowe informacje, na które należy zwrócić uwagę, przy takim projekcie.

Czytaj więcej

Tworzymy spis sieci

dodaj swoją

Dodaj sieć do której należysz, pozwoli to na promocję i budowę ogólnopolskiej bazy sieci CS.

Czytaj więcej

NeXt

Użytkownik
 • Content Count

  15
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

About NeXt

 • Rank
  Poszukiwacz

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Witam, Tak jak w temacie mam problem z edycją pluginu - Chciał bym wyłączyć automatyczną zmianę klasy pomimo zmiany w menu !zm/!class etc. bądź po zginięciu (Klasa zmienia się randomowo) z tego co wiem to właśnie odpowiada za automatyczne zmiany klas ale nie wiem jak to wyłączyć bo skasować nie mogę int class = GetRandomInt(0, 3); - Klasy mają być dostępne dla każdego gracza nie wyłącznie dla vip'a //Klasa VIP - Sweet Plik public void Zombies_OnClientPutInServer(int client) { #if defined DEBUG_LOG LogMessage("Zombies_OnClientPutInServer"); #endif g_iClientClass[client] = 1; } void SetPlayerAsZombie(int client) { #if defined DEBUG_LOG #endif char TagZombie[32]; CS_GetClientClanTag(client, TagZombie, sizeof(TagZombie)); int class = GetRandomInt(0, 3); switch(class) { case 0: { if(GetUserFlagBits(client) & ADMFLAG_CUSTOM2) { SetPlayerAsVip(client); } else { SetPlayerArms(client, "models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/arms.mdl"); SetEntityModel(client, "models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi.mdl"); SetEntityGravity(client, 1.0); SetEntityHealth(client, 2000); SetEntPropFloat(client, Prop_Data, "m_flLaggedMovementValue", 1.0); PrintToChat(client, " \x02•BaseBuilder• \x01Twoja Klasa To \x05Frozen!"); CS_SetClientClanTag(client, "Frozen"); } } case 1: { if(GetUserFlagBits(client) & ADMFLAG_CUSTOM2) { SetPlayerAsVip(client); } else { SetPlayerArms(client, "models/player/custom_player/zombie/mummy/mummy_arms.mdl"); SetEntityModel(client, "models/player/custom_player/dbd/wraith/wraith.mdl"); SetEntityGravity(client, 0.6); SetEntityHealth(client, 1500); SetEntPropFloat(client, Prop_Data, "m_flLaggedMovementValue", 1.0); PrintToChat(client, " \x02•BaseBuilder• \x01Twoja Klasa To \x05Wraith!"); CS_SetClientClanTag(client, "Wraith"); } } case 2: { if(GetUserFlagBits(client) & ADMFLAG_CUSTOM2) { SetPlayerAsVip(client); } else { SetPlayerArms(client, "models/player/custom_player/kuristaja/walker/walker_arms.mdl"); SetEntityModel(client, "models/player/custom_player/kuristaja/walker/walkerv2.mdl"); SetEntityGravity(client, 0.9); SetEntityHealth(client, 3500); SetEntPropFloat(client, Prop_Data, "m_flLaggedMovementValue", 0.7); PrintToChat(client, " \x02•BaseBuilder• \x01Twoja Klasa To \x05Undead!"); CS_SetClientClanTag(client, "Undead"); } } case 3: { if(GetUserFlagBits(client) & ADMFLAG_CUSTOM2) { SetPlayerAsVip(client); } else { SetPlayerArms(client, "models/player/custom_player/caleon1/mummy/mummy_arms.mdl"); SetEntityModel(client, "models/player/custom_player/caleon1/mummy/mummy.mdl"); SetEntityGravity(client, 0.8); SetEntityHealth(client, 1000); SetEntPropFloat(client, Prop_Data, "m_flLaggedMovementValue", 2.0); PrintToChat(client, " \x02•BaseBuilder• \x01Twoja Klasa To \x05Mummy!"); CS_SetClientClanTag(client, "Mummy"); } } } } //================================================================== public Action CMD_Class(int client, int args) { #if defined DEBUG_LOG LogMessage("CMD_Class"); #endif if(GetClientTeam(client) == ZOMBIES) { Menu zmmenu = new Menu(MenuHandler_ZombieClass); SetMenuTitle(zmmenu, "Zombie class"); KeyValues kv = CreateKeyValues("bb_zombies"); kv.ImportFromFile(g_sBasebuilderConfig2); if (!kv.GotoFirstSubKey()) { return Plugin_Handled; } char ClassID[10]; char name[150]; do { kv.GetSectionName(ClassID, sizeof(ClassID)); kv.GetString("name", name, sizeof(name)); zmmenu.AddItem(ClassID, name); } while (kv.GotoNextKey()); delete kv; zmmenu.Display(client, 0); } return Plugin_Continue; } public int MenuHandler_ZombieClass(Menu menu, MenuAction action, int client, int item) { #if defined DEBUG_LOG LogMessage("MenuHandler_ZombieClass"); #endif switch(action) { case MenuAction_Select: { char info[32]; GetMenuItem(menu, item, info, sizeof(info)); int SelectedZMClass = StringToInt(info); //Check for VIP class KeyValues kvZombiesVIP = CreateKeyValues("bb_zombies"); if(!kvZombiesVIP.ImportFromFile(g_sBasebuilderConfig2)) return; char s_SelectedClass[10]; IntToString(SelectedZMClass, s_SelectedClass, sizeof(s_SelectedClass)); if (!kvZombiesVIP.JumpToKey(s_SelectedClass)) return; char flags[40] = ""; kvZombiesVIP.GetString("flags", flags, sizeof(flags)); delete kvZombiesVIP; if(StrEqual(flags, "")) { g_iClientClass[client] = SelectedZMClass; if(IsBuildTime() || IsPrepTime()) { CS_RespawnPlayer(client); } else CPrintToChat(client, "%s%T", Prefix, "Class change after death", client); } else { if(HasPlayerFlags(client, flags)) { g_iClientClass[client] = SelectedZMClass; if(IsBuildTime() || IsPrepTime()) { CS_RespawnPlayer(client); } else PrintToChat(client, " \x02•BaseBuilder• \x01Twoja Klasa zmieni się po śmierci!"); } else PrintToChat(client, " \x02•BaseBuilder• \x01Oops, wyglada na to, ze nie posiadasz \x07VIP'a!"); } } } } void SetPlayerAsVip(int client) { #if defined DEBUG_LOG LogMessage("SetPlayerAsVip"); #endif KeyValues kvZombies = CreateKeyValues("bb_zombies"); if(!kvZombies.ImportFromFile(g_sBasebuilderConfig2)) return; char clientclass[10]; IntToString(g_iClientClass[client], clientclass, sizeof(clientclass)); if (!kvZombies.JumpToKey(clientclass)) return; char zmName[100]; char zmGravity[10]; char zmSpeed[10]; char zmHeath[10]; char zmModel[PLATFORM_MAX_PATH + 1]; char zmArms[PLATFORM_MAX_PATH + 1]; char flags[40] = ""; flags = ""; kvZombies.GetString("name", zmName, sizeof(zmName)); kvZombies.GetString("gravity", zmGravity, sizeof(zmGravity)); kvZombies.GetString("speed", zmSpeed, sizeof(zmSpeed)); kvZombies.GetString("health", zmHeath, sizeof(zmHeath)); kvZombies.GetString("model_path", zmModel, sizeof(zmModel)); kvZombies.GetString("arms_path", zmArms, sizeof(zmArms)); float fZmGravity; float fZmSpeed; fZmGravity = StringToFloat(zmGravity); fZmSpeed = StringToFloat(zmSpeed); int iZmHealth = StringToInt(zmHeath); SetPlayerArms(client, zmArms); SetEntityGravity(client, fZmGravity); SetEntityHealth(client, iZmHealth); SetEntPropFloat(client, Prop_Data, "m_flLaggedMovementValue", fZmSpeed); SetEntityModel(client, zmModel); PrintToChat(client, " \x02•BaseBuilder• \x01Twoja Klasa To \x05%s!",zmName); CS_SetClientClanTag(client, zmName); delete kvZombies; } public void Zombies_PlayerSpawn(int client) { #if defined DEBUG_LOG LogMessage("Zombies_PlayerSpawn"); #endif if(GetClientTeam(client) == CS_TEAM_CT) SetPlayerAsBuilder(client); else if(GetUserFlagBits(client) & ADMFLAG_CUSTOM2) { if(GetClientTeam(client) == CS_TEAM_T) { SetPlayerAsVip(client); } } else { if(GetClientTeam(client) == CS_TEAM_T) { SetPlayerAsZombie(client); FPVMI_RemoveViewModelToClient(client, "weapon_knife"); } } } void SetPlayerAsBuilder(int client) { #if defined DEBUG_LOG LogMessage("SetPlayerAsBuilder"); #endif if(GetUserFlagBits(client) & ADMFLAG_CUSTOM2) { SetEntityHealth(client, 100); SetEntityGravity(client, 1.0); SetEntPropFloat(client, Prop_Data, "m_flLaggedMovementValue", 1.0); if(ModelDefault[client] == true) { SetEntityModel(client, "models/player/custom_player/kuristaja/cso2/sas/sas.mdl"); SetPlayerArms(client, "models/player/custom_player/kuristaja/cso2/sas/sas_arms.mdl"); } else if(ModelPhoenix[client] == true) { SetEntityModel(client, "models/player/custom_player/kuristaja/cso2/phoenix/phoenix.mdl"); SetPlayerArms(client, "models/player/custom_player/kuristaja/cso2/phoenix/phoenix_arms.mdl"); } else if(ModelBilly[client] == true) { SetEntityModel(client, "models/player/custom_player/kuristaja/billy/billy_normal.mdl"); SetPlayerArms(client, "models/player/custom_player/kuristaja/billy/billy_arms.mdl"); } else if(ModelCarrie[client] == true) { SetEntityModel(client, "models/player/custom_player/kuristaja/cso2/carrie/carrie.mdl"); SetPlayerArms(client, "models/player/custom_player/kuristaja/cso2/carrie/carrie_arms.mdl"); } else if(ModelDefault[client] == false || ModelPhoenix[client] == false || ModelBilly[client] == false || ModelCarrie[client] == false) { SetEntityModel(client, "models/player/custom_player/kuristaja/cso2/sas/sas.mdl"); SetPlayerArms(client, "models/player/custom_player/kuristaja/cso2/sas/sas_arms.mdl"); } if(!kolor[client]) { CS_SetClientClanTag(client, colors[client]); } else if(kolor[client]) { if(kolor_g[client] == true) { CS_SetClientClanTag(client, "Zielony"); } else if(kolor_l[client] == true) { CS_SetClientClanTag(client, "Łososiowy"); } else if(kolor_o[client] == true) { CS_SetClientClanTag(client, "Oliwkowy"); } else if(kolor_c[client] == true) { CS_SetClientClanTag(client, "Cyjan"); } else if(kolor_m[client] == true) { CS_SetClientClanTag(client, "Magenta"); } else if(kolor_s[client] == true) { CS_SetClientClanTag(client, "Srebrny"); } else if(kolor_k[client] == true) { CS_SetClientClanTag(client, "Kremowy"); } } } else { SetEntityModel(client, "models/player/custom_player/kuristaja/cso2/sas/sas.mdl"); SetPlayerArms(client, "models/player/custom_player/kuristaja/cso2/sas/sas_arms.mdl"); SetEntityHealth(client, 100); SetEntityGravity(client, 1.0); SetEntPropFloat(client, Prop_Data, "m_flLaggedMovementValue", 1.0); CS_SetClientClanTag(client, colors[client]); FPVMI_RemoveViewModelToClient(client, "weapon_knife"); } } // ** ARM UPDATE FUNCTIONS ** // public void SetPlayerArms(int client, char[] arms) { #if defined DEBUG_LOG LogMessage("SetPlayerArms"); #endif RemoveAllPlayerWeapons(client); Client_RemoveWeapon(client, "weapon_knife", true); SetEntPropString(client, Prop_Send, "m_szArmsModel", arms); CreateTimer(0.1, Give_Knife, client); } public Action Give_Knife(Handle tmr, any client) { #if defined DEBUG_LOG LogMessage("Give_Knife"); #endif if(IsValidPlayer(client)) GivePlayerItem(client, "weapon_knife"); } public bool HasPlayerFlags(int client, char flags[40]) { #if defined DEBUG_LOG LogMessage("HasPlayerFlags"); #endif if(StrContains(flags, "a") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_RESERVATION)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "b") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_GENERIC)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "c") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_KICK)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "d") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_BAN)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "e") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_UNBAN)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "f") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_SLAY)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "g") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_CHANGEMAP)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "h") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, 128)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "i") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_CONFIG)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "j") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_CHAT)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "k") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_VOTE)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "l") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_PASSWORD)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "m") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_RCON)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "n") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_CHEATS)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "z") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_ROOT)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "o") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_CUSTOM1)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "p") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_CUSTOM2)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "q") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_CUSTOM3)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "r") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_CUSTOM4)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "s") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_CUSTOM5)) { return true; } } else if(StrContains(flags, "t") != -1) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_CUSTOM6)) { return true; } } return false; } CFG "bb_zombies" { "1" { "name" "Frozen" "gravity" "1.0" "speed" "1.0" "health" "2000" "model_path" "models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi.mdl" "arms_path" "models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/arms.mdl" } "2" { "name" "Wraith" "gravity" "0.6" "speed" "1.0" "health" "1500" "model_path" "models/player/custom_player/dbd/wraith/wraith.mdl" "arms_path" "models/player/custom_player/zombie/mummy/mummy_arms.mdl" } "3" { "name" "Undead" "gravity" "0.9" "speed" "0.7" "health" "3500" "model_path" "models/player/custom_player/kuristaja/walker/walkerv2.mdl" "arms_path" "models/player/custom_player/kuristaja/walker/walker_arms.mdl" } "4" { "name" "Mummy" "gravity" "0.8" "speed" "2.0" "health" "1000" "model_path" "models/player/custom_player/caleon1/mummy/mummy.mdl" "arms_path" "models/player/custom_player/caleon1/mummy/mummy_arms.mdl" } "5" { "name" "Sweet [VIP]" "flags" "p" "gravity" "0.7" "speed" "1.3" "health" "4000" "model_path" "models/player/custom_player/kuristaja/sweet_tooth/sweet_tooth.mdl" "arms_path" "models/player/custom_player/kuristaja/sweet_tooth/sweet_tooth_arms.mdl" } } - Oraz chciał bym wyłączyć palącą się głowę osobie która posiada flage VIP (( p )) ale nie wiem w jakim pliku mogę to szukać.
 2. NeXt

  Problem z modelami

  Witam Tak jak w temacie mam problem z modelami przez co wyrzuca mnie przy wyborze strony [ CT / TT ] Pomoc techniczna z LiveServer powiedziała że modele crashuja serwer i najpewniej tak jest o to par błędu dot modeli: 1/ - player: UTIL_SetModel: not precached: models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi.mdl 1/ - player: UTIL_SetModel: not precached: models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi.mdl 1/ - player: UTIL_SetModel: not precached: models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi.mdl 2/ - player: UTIL_SetModel: not precached: models/player/custom_player/kuristaja/walker/walkerv2.mdl 2/ - player: UTIL_SetModel: not precached: models/player/custom_player/kuristaja/walker/walkerv2.mdl 2/ - player: UTIL_SetModel: not precached: models/player/custom_player/kuristaja/walker/walkerv2.mdl I nie do końca wiem jak to mogę naprawić model także znajdują się w downloads.ini materials/models/player/kuristaja/walker/walker_bodyv2.vmt materials/models/player/kuristaja/walker/walker_body.vtf materials/models/player/kuristaja/walker/walker_body_normal.vtf materials/models/player/kuristaja/walker/walker_eyes.vmt materials/models/player/kuristaja/walker/walker_eyes.vtf materials/models/player/kuristaja/walker/walker_facev2.vmt materials/models/player/kuristaja/walker/walker_face.vtf materials/models/player/kuristaja/walker/walker_face_normal.vtf materials/models/player/kuristaja/walker/walker_lightwarp.vtf materials/models/player/kuristaja/walker/walker_lowerbodyv2.vmt materials/models/player/kuristaja/walker/walker_lowerbody.vtf materials/models/player/kuristaja/walker/walker_lowerbody_normal.vtf models/player/custom_player/kuristaja/walker/walkerv2.dx90.vtx models/player/custom_player/kuristaja/walker/walkerv2.mdl models/player/custom_player/kuristaja/walker/walkerv2.phy models/player/custom_player/kuristaja/walker/walkerv2.vvd models/player/custom_player/kuristaja/walker/walker_arms.dx90.vtx models/player/custom_player/kuristaja/walker/walker_arms.mdl models/player/custom_player/kuristaja/walker/walker_arms.vvd //Frozen Nazi from CoD:BO3 //Player model models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi.mdl models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi.phy models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi.vvd models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi.dx90.vtx //Viewmodel arms models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/arms.mdl models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/arms.vvd models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/arms.dx90.vtx //Headless player model models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi_hs.mdl models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi_hs.phy models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi_hs.vvd models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi_hs.dx90.vtx //Head model models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi_head.mdl models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi_head.phy models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi_head.vvd models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/frozen_nazi_head.dx90.vtx //Materials and textures materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/eyes.vmt materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/hands.vmt materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/head.vmt materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/metal.vmt materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/skin.vmt materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/suit.vmt materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/tongue.vmt materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/v_hands.vmt materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/v_skin.vmt materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/v_suit.vmt materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/eye.vtf materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/head.vtf materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/head_n.vtf materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/head_s.vtf materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/int.vtf materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/int_n.vtf materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/skin.vtf materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/skin_n.vtf materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/skin_s.vtf materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/suit.vtf materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/suit_s.vtf materials/models/player/custom_player/kodua/shared/detail_cloth4.vtf //Gore materials for _hs and _head models materials/models/player/custom_player/kodua/frozen_nazi/gore.vmt materials/models/player/custom_player/kodua/shared/meat.vtf materials/models/player/custom_player/kodua/shared/meat_n.vtf materials/models/player/custom_player/kodua/shared/meat_s.vtf i nie wiem o co tu się rozchodzi pomoże ktoś ? Do zamknięcia wystarczyło wrzucić: https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=602270
 3. A to moja lista żadnych błędów nie widać w mapcycle mapa dodana i w maplist także 01 "Blokowanie Graffiti" (0.19) by BlaKi 02 "Opis VIP'a" (1.1) by BlaKi 03 "Basic Votes" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 04 "Nextmap" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 05 "Web Shortcuts CS:GO version" (2.4) by Franc1sco franug and James "sslice" Gray 06 "Anti-Flood" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 07 "BB:RPG:BLOCK:Kill" (1.1) by BlaKi 08 "BB:RPG:Latarka" (1.3.63) by BlaKi 09 "VIP" (1.1) by BlaKi 10 "Reklamy na chat" (0.19) by BlaKi 11 "Fun Votes" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 12 "BB:RPG:BLOCK:EXPLODE" (1.1) by BlaKi 13 "Show nickname on HUD" (1.0) by Graffiti 14 "Jak Budowac" (1.0) by BlaKi 15 "Player Commands" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 16 "Blokuje Celowniki" (1.0) by BLEJLOOK Edited by BlaKi 17 "Basic Chat" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 18 "Admin File Reader" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 19 "Thirdperson Mode" (1.0) by Zephyrus 20 "Blokuje Celowniki" (1.0) by BLEJLOOK Edited by BlaKi 21 "Basic Commands" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 22 "Admin Menu" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 23 "BB:ENGINGE" (0.1) by Mastah7991 Modified by NeXt 24 "Basic Ban Commands" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 25 "[CSS/CS:GO] AbNeR Bunny Hoping" (2.0) by AbNeR_CSS 26 "Zombie Skills" (1.1) by BlaKi 27 "HudMessages" (1.1) by BlaKi 28 "CHAT & HudMessages" (1.1) by BlaKi 29 "Nazwa" (1.0) by BlaKi 30 "Show nickname on HUD" (1.0) by Graffiti 31 "CT Skill" (1.1) by BlaKi 32 "Basic Comm Control" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 33 "GOD" (1.1) by BlaKi 34 "BB:RPG:BLOCK:EXPLODE" (1.1) by BlaKi 35 "Reserved Slots" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 36 "VIP:LOT" (1.1) by BlaKi 37 "Admin Help" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 38 "ArmsRepair.smx" 39 "Sound Commands" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 40 "Odblokowuje Spawn" (0.19) by BlaKi 41 "Fun Commands" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 42 "Blokuje Celowniki" (1.0) by BLEJLOOK Edited by BlaKi 43 "BASEBUILDER:CSGO" (S5) by Boomix | ZipCore | Modified by BlaKi 44 "SM First Person View Models Interface" (3.1) by Franc1sco franug 45 "[CS:GO/CSS] AbNeR Round End Sounds" (3.6) by AbNeR_CSS 46 "Client Preferences" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC 47 "Simple Chat Processor (Redux)" (1.1.5) by Simple Plugins, Mini 48 "Basic Info Triggers" (1.10.0.6459) by AlliedModders LLC
 4. @Czekoladowy Proszę: L 03/22/2020 - 13:17:48: SourceMod error session started L 03/22/2020 - 13:17:48: Info (map "bb_castle") (file "/home/k22437_s16665/server_16665/csgo/addons/sourcemod/logs/errors_20200322.log") L 03/22/2020 - 13:17:48: [nextmap.smx] FATAL: Cannot load map cycle. Nextmap not loaded. L 03/22/2020 - 13:17:48: [SM] Exception reported: Mapcycle Not Found L 03/22/2020 - 13:17:48: [SM] Blaming: nextmap.smx L 03/22/2020 - 13:17:48: [SM] Call stack trace: L 03/22/2020 - 13:17:48: [SM] [0] SetFailState L 03/22/2020 - 13:17:48: [SM] [1] Line 143, /home/builds/sourcemod/linux-1.10/build/plugins/nextmap.sp::FindAndSetNextMap L 03/22/2020 - 13:17:48: [SM] [2] Line 113, /home/builds/sourcemod/linux-1.10/build/plugins/nextmap.sp::OnConfigsExecuted
 5. NeXt

  Problem

  Cześć, Gdy próbuję zkompilować plik .sp, wyskakuje 5 error, a mam 2 owe pliki. BB_SKLEP.sp BB_RPG.sp
 6. 1.10 - build 6478 Errorlogs: L 03/21/2020 - 18:51:31: Log file started (file "logs/L137_074_006_200_23028_202003211851_000.log") (game "/clients/s51980/csgo") (version "7776") L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "sv_tags" "128TR,4FUN,64TR,BB,BaseBuilder,FFA,PaintBall,ShadowGaming.pl,Surf,coin,csgdansk,dd2,jailbreak,jb,knife,mirage,mm,skins,ws" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "sv_tags" "128TR,4FUN,64TR,BB,BaseBuilder,FFA,PaintBall,ShadowGaming.pl,Surf,coin,csgdansk,dd2,jailbreak,jb,knife,mirage,mm,skins,ws" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "mp_c4timer" "45" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "mp_freezetime" "0" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "mp_friendlyfire" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "mp_limitteams" "0" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "mp_maxrounds" "30" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "mp_timelimit" "20" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "tv_enable" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_player_bomb_defused" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_player_bomb_planted" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_player_interact_with_hostage" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_player_killed_enemy_default" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_player_killed_enemy_factor" "0.5" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_player_killed_hostage" "-1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_player_killed_teammate" "-1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_player_rescued_hostage" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_team_elimination_bomb_map" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_team_elimination_hostage_map_t" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_team_elimination_hostage_map_ct" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_team_hostage_interaction" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_team_loser_bonus" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_team_loser_bonus_consecutive_rounds" "0" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_team_planted_bomb_but_defused" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_team_terrorist_win_bomb" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_team_win_by_defusing_bomb" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_team_win_by_hostage_rescue" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_team_win_by_time_running_out_hostage" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "cash_team_win_by_time_running_out_bomb" "1" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "mp_friendlyfire" "0" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "mp_roundtime" "8" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "mp_roundtime_hostage" "2" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "mp_roundtime_defuse" "2.25" L 03/21/2020 - 18:51:31: server_cvar: "mp_timelimit" "25" L 03/21/2020 - 18:51:33: "GOTV<2><BOT><>" connected, address "" L 03/21/2020 - 18:51:33: "GOTV<2><BOT><>" entered the game L 03/21/2020 - 18:51:33: "GOTV<2><BOT><Unassigned>" changed name to "Widzi Wszystko" L 03/21/2020 - 18:51:33: server_cvar: "abner_autobhop" "0" L 03/21/2020 - 18:51:33: server_cvar: "abner_res_version" "3.5fix" Jest to mod Basebulider
 7. Cześć, Mam problem z serwerem, gdy wejdę na serwer i przy wyborze stron wyświetla się owy komunikat i wyrzuca z serwera nie wiem o co tu chodzi. Wycinek z konsoli: Error reading file resource/overviews/bb_castle_radar.dds. Error reading file resource/overviews/bb_castle_radar_spectate.dds. KOMORNIK.PL dołącza do gry. ChangeGameUIState: CSGO_GAME_UI_STATE_LOADINGSCREEN -> CSGO_GAME_UI_STATE_INGAME ChangeGameUIState: CSGO_GAME_UI_STATE_INGAME -> CSGO_GAME_UI_STATE_INGAME CCSGO_BlurTarget - Unable to find panel with the given id "sliding-panel--TERRORIST"! Panel is possibly created dynamically. CCSGO_BlurTarget - Unable to find panel with the given id "sliding-panel--CT"! Panel is possibly created dynamically. Error reading file materials/panorama/images/map_icons/screenshots/1080p/bb_castle.png. ChangeGameUIState: CSGO_GAME_UI_STATE_INGAME -> CSGO_GAME_UI_STATE_PAUSEMENU **** Unable to localize '#GenericConfirmText_Label' on panel descendant of 'PopupManager' ChangeGameUIState: CSGO_GAME_UI_STATE_PAUSEMENU -> CSGO_GAME_UI_STATE_MAINMENU ChangeGameUIState: CSGO_GAME_UI_STATE_MAINMENU -> CSGO_GAME_UI_STATE_MAINMENU
 8. Cześć, (Szukałem na internecie ale nic nie znalazłem) Mam pytanie czy wie ktoś może jak tworzyć własne modele graczy ? Bądź podał link poście do poradnika filmiku ? Z góry dziękuje za pomoc
 9. Witam, Poszukuje osoby która by mi skompilowała wszystkie pliki sp na najnowszym sourcemodzie w tym samym skasowała wszystkie błędy podczas kompilacji. Próbowałem sam się tego podjąć lecz jeszcze się uczę i szukam odpłatnie pomocy osoby chętne zapraszam PW.
 10. Cześć, Chciałbym żeby mi ktoś napisał paczkę Basebulider. Po więcej informacji proszę się kierować na Discord'a lub na pw forum. NeXt#3957
 11. Tu są z csgo/logs: L 03/17/2020 - 14:02:15: Log file started (file "logs/L137_074_006_200_23028_202003171402_000.log") (game "/clients/s51980/csgo") (version "7776") L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_freezetime" "3" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_player_bomb_defused" "200" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_player_bomb_planted" "200" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_player_interact_with_hostage" "300" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_player_killed_enemy_default" "200" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_player_killed_enemy_factor" "0.5" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_elimination_bomb_map" "2700" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_elimination_hostage_map_t" "2000" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_elimination_hostage_map_ct" "2300" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_loser_bonus" "2400" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_loser_bonus_consecutive_rounds" "0" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_planted_bomb_but_defused" "200" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_terrorist_win_bomb" "2700" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_win_by_defusing_bomb" "2700" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_win_by_hostage_rescue" "3000" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_win_by_time_running_out_hostage" "2000" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_win_by_time_running_out_bomb" "2700" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_freezetime" "5" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_friendlyfire" "1" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_maxrounds" "15" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_roundtime" "3" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_roundtime_hostage" "2" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_roundtime_defuse" "2.25" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_timelimit" "0" To są całe logi po restarcie serwera: GC Connection established for server version 1081, instance idx 1 VAC secure mode is activated. Gameserver logged on to Steam, assigned identity steamid:85568392923253233 Assigned persistent gameserver Steam ID [G:1:3213809]. Public IP is 137.74.6.200. Connection to Steam servers successful. RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): SteamGameServer012 / GameServer RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): SteamGameCoordinator001 / RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): STEAMAPPS_INTERFACE_VERSION008 / Apps RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): STEAMUGC_INTERFACE_VERSION008 / UGC RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): STEAMINVENTORY_INTERFACE_V001 / Inventory RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): STEAMHTTP_INTERFACE_VERSION002 / HTTP RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): SteamGameServerStats001 / GameServerStats RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): SteamNetworking005 / Networking RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): SteamUtils008 / Utils RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): SteamGameServer012 / GameServer SteamDatagramServer_Init succeeded RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): STEAMHTTP_INTERFACE_VERSION003 / HTTP RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): SteamGameServer012 / GameServer RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): SteamNetworkingSocketsSerialized003 / RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): SteamUtils009 / Utils Logging into Steam gameserver account with logon token '1FD0E4F9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): STEAMAPPS_INTERFACE_VERSION008 / Apps RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): STEAMUGC_INTERFACE_VERSION008 / UGC RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): STEAMINVENTORY_INTERFACE_V001 / Inventory RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): STEAMHTTP_INTERFACE_VERSION002 / HTTP RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): SteamGameServerStats001 / GameServerStats RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): SteamNetworking005 / Networking RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): SteamUtils008 / Utils RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): SteamGameServer012 / GameServer Setting breakpad minidump AppID = 740 Calling BreakpadMiniDumpSystemInit Looking up breakpad interfaces from steamclient /clients/s51980/.steam/sdk32/steamclient.so: cannot open shared object file: No such file or directory with error: /clients/s51980/.steam/sdk32/steamclient.so dlopen failed trying to load: Setting breakpad minidump AppID = 730 RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): SteamUtils008 / Utils RecordSteamInterfaceCreation (PID 17052): SteamGameServer012 / GameServer CApplicationManagerPopulateThread took 0 milliseconds to initialize (will have waited on CAppInfoCacheReadFromDiskThread) CAppInfoCacheReadFromDiskThread took 0 milliseconds to initialize [S_API FAIL] SteamAPI_Init() failed; SteamAPI_IsSteamRunning() failed. Initializing Steam libraries for secure Internet server Error parsing BotProfile.db - unknown attribute 'Rank' Error parsing BotProfile.db - unknown attribute 'Rank' Error parsing BotProfile.db - unknown attribute 'Rank' Error parsing BotProfile.db - unknown attribute 'Rank' Error parsing BotProfile.db - unknown attribute 'Rank' Error parsing BotProfile.db - unknown attribute 'Rank' Error parsing BotProfile.db - unknown attribute 'Rank' Error parsing BotProfile.db - unknown attribute 'Rank' Commentary: Could not find commentary data file 'maps/bb_zipoz_minecraft_commentary.txt'. PrecacheScriptSound 'balkan_epic_blank' failed, no such sound script entry CHostage::Precache: missing hostage models for map bb_zipoz_minecraft. Adding the default models. PrecacheScriptSound 'Snowball.Bounce' failed, no such sound script entry PrecacheScriptSound 'Survival.VO.Taunt4a' failed, no such sound script entry PlayerModelInfo: missing counter-terrorist models for map bb_zipoz_minecraft. Adding the default model ctm_st6. PlayerModelInfo: missing terrorist models for map bb_zipoz_minecraft. Adding the default model tm_phoenix. exec: couldn't exec gamemode_casual_server.cfg 1 threads. 411,103 ticks Starting 1 worker threads Stopping 0 worker threads L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_timelimit" "0" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_roundtime_defuse" "2.25" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_roundtime_hostage" "2" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_roundtime" "3" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_maxrounds" "15" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_friendlyfire" "1" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_freezetime" "5" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_win_by_time_running_out_bomb" "2700" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_win_by_time_running_out_hostage" "2000" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_win_by_hostage_rescue" "3000" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_win_by_defusing_bomb" "2700" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_terrorist_win_bomb" "2700" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_planted_bomb_but_defused" "200" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_loser_bonus_consecutive_rounds" "0" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_loser_bonus" "2400" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_elimination_hostage_map_ct" "2300" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_elimination_hostage_map_t" "2000" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_team_elimination_bomb_map" "2700" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_player_killed_enemy_factor" "0.5" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_player_killed_enemy_default" "200" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_player_interact_with_hostage" "300" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_player_bomb_planted" "200" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "cash_player_bomb_defused" "200" Writing cfg/banned_ip.cfg. Writing cfg/banned_user.cfg. Unknown command "sv_maxcmdrate" L 03/17/2020 - 14:02:15: server_cvar: "mp_freezetime" "3" L 03/17/2020 - 14:02:15: Log file started (file "logs/L137_074_006_200_23028_202003171402_000.log") (game "/clients/s51980/csgo") (version "7776") Server logging data to file logs/L137_074_006_200_23028_202003171402_000.log Server logging enabled. Executing dedicated server config file sv_camera_fly_enabled - missing cvar specified in bspconvar_whitelist.txt weapon_sound_falloff_multiplier - 1.0 weapon_reticle_knife_show - 1 weapon_recoil_scale - 2.0 weapon_max_before_cleanup - 0 weapon_air_spread_scale - 1.0 weapon_accuracy_nospread - 0 tv_delay - 10 sv_weapon_encumbrance_scale - 0 sv_weapon_encumbrance_per_item - 0.85 sv_waterfriction - 1 sv_wateraccelerate - 10 sv_water_swim_mode - 0 sv_water_movespeed_multiplier - 0.8 sv_warmup_to_freezetime_delay - 4 sv_vote_to_changelevel_before_match_point - 0 sv_versus_screen_scene_id - 0 sv_teamid_overhead_maxdist_spec - 0 sv_teamid_overhead_maxdist - 0 sv_talk_enemy_living - 0 sv_talk_enemy_dead - 0 sv_stopspeed - 80 sv_staminalandcost - .050 sv_staminajumpcost - .080 sv_show_team_equipment_force_on - 0 sv_show_ragdoll_playernames - missing cvar specified in bspconvar_whitelist.txt sv_outofammo_indicator - 0 sv_occlude_players - 1 sv_maxvelocity - 3500 sv_maxspeed - 320 sv_knife_attack_extend_from_player_aabb - 0 sv_infinite_ammo - 0 sv_ignoregrenaderadio - 0 sv_highlight_duration - 3.5 sv_highlight_distance - 500 sv_hide_roundtime_until_seconds - missing cvar specified in bspconvar_whitelist.txt sv_hegrenade_radius_multiplier - 1 sv_hegrenade_damage_multiplier - 1 sv_health_approach_speed - 10 sv_health_approach_enabled - 0 sv_guardian_spawn_health_t - 100 sv_guardian_spawn_health_ct - 100 sv_guardian_respawn_health - 50 sv_guardian_reset_c4_every_wave - 0 sv_guardian_refresh_ammo_for_items_on_waves - sv_guardian_min_wave_for_heavy - 0 sv_guardian_max_wave_for_heavy - 0 sv_guardian_heavy_count - 0 sv_guardian_heavy_all - 0 sv_guardian_health_refresh_per_wave - 50 sv_guardian_extra_equipment_t - sv_guardian_extra_equipment_ct - sv_gravity - 800 sv_grassburn - 0 sv_friction - 5.2 sv_force_reflections - 0 sv_falldamage_to_below_player_ratio - 0 sv_falldamage_to_below_player_multiplier - 1 sv_falldamage_scale - 1 sv_extract_ammo_from_dropped_weapons - 0 sv_env_entity_makers_enabled - 1 sv_enablebunnyhopping - 0 sv_duplicate_playernames_ok - 0 sv_disable_show_team_select_menu - missing cvar specified in bspconvar_whitelist.txt sv_disable_radar - 0 sv_disable_immunity_alpha - 0 sv_deadtalk - 0 sv_buy_status_override - -1 sv_bounce - 0 sv_bots_get_harder_after_each_wave - 0 sv_bots_get_easier_each_win - 0 sv_bots_force_rebuy_every_round - 0 sv_bot_buy_smoke_weight - 1 sv_bot_buy_molotov_weight - 1 sv_bot_buy_hegrenade_weight - 6 sv_bot_buy_grenade_chance - 33 sv_bot_buy_flash_weight - 1 sv_bot_buy_decoy_weight - 1 sv_autobuyammo - 0 sv_autobunnyhopping - 0 sv_auto_full_alltalk_during_warmup_half_end - 1 sv_auto_adjust_bot_difficulty - 1 sv_arms_race_vote_to_restart_disallowed_after - 0 sv_alltalk - 0 sv_allow_votes - 1 sv_airaccelerate - 12 sv_air_pushaway_dist - 0 sv_accelerate - 5.5 spec_replay_leadup_time - 5.3438 spec_replay_enable - 0 spec_replay_bot - 0 spec_freeze_time - 3.0 spec_freeze_panel_extended_time - 0.0 occlusion_test_async - 0 mp_win_panel_display_time - 3 mp_weapons_max_gun_purchases_per_weapon_per_match - -1 mp_weapons_glow_on_ground - 0 mp_weapons_allow_zeus - 1 mp_weapons_allow_typecount - 5 mp_weapons_allow_smgs - -1 mp_weapons_allow_rifles - -1 mp_weapons_allow_pistols - -1 mp_weapons_allow_map_placed - 0 mp_weapons_allow_heavyassaultsuit - 0 mp_weapons_allow_heavy - -1 mp_weapon_self_inflict_amount - 0 mp_warmuptime_all_players_connected - 0 mp_warmuptime - 30 mp_warmup_pausetimer - 0 mp_use_respawn_waves - 0 mp_timelimit - 5 mp_teammates_are_enemies - 0 mp_teamcashawards - 1 mp_taser_recharge_time - -1 mp_tagging_scale - 1.0 mp_t_default_secondary - weapon_glock mp_t_default_primary - mp_t_default_melee - weapon_knife mp_t_default_grenades - mp_suicide_penalty - 1 mp_startmoney - 800 mp_starting_losses - 0 mp_solid_teammates - 1 mp_roundtime_hostage - 0 mp_roundtime_defuse - 0 mp_roundtime - 5 mp_round_restart_delay - 7.0 mp_respawnwavetime_t - 10.0 mp_respawnwavetime_ct - 10.0 mp_respawn_on_death_t - 0 mp_respawn_on_death_ct - 0 mp_respawn_immunitytime - 4.0 mp_randomspawn_los - 1 mp_randomspawn_dist - 0 mp_randomspawn - 0 mp_radar_showall - 0 mp_playercashawards - 1 mp_plant_c4_anywhere - 0 mp_only_cts_rescue_hostages - 1 mp_molotovusedelay - 15.0 mp_maxrounds - 0 mp_maxmoney - 16000 mp_max_armor - 2 mp_match_end_changelevel - 0 mp_match_can_clinch - 1 mp_limitteams - 2 mp_items_prohibited - mp_hostages_spawn_same_every_round - 1 mp_hostages_spawn_force_positions - mp_hostages_max - 2 mp_hostagepenalty - 10 mp_heavybot_damage_reduction_scale - 1.0 mp_heavyassaultsuit_speed - 130 mp_heavyassaultsuit_deploy_timescale - 0.8 mp_heavyassaultsuit_cooldown - 5 mp_heavyassaultsuit_aimpunch - 1.0 mp_halftime_pausetimer - 0 mp_halftime - 0 mp_guardian_give_random_grenades_to_bots - 1 mp_guardian_force_collect_hostages_timeout - 50 mp_guardian_target_site - -1 mp_guardian_special_weapon_needed - awp mp_guardian_special_kills_needed - 10 mp_guardian_player_dist_min - 1300 mp_guardian_player_dist_max - 2000 mp_guardian_loc_weapon - mp_guardian_loc_string_hud - #guardian_mission_type_kills mp_guardian_loc_string_desc - mp_guardian_loc_icon - missing cvar specified in bspconvar_whitelist.txt mp_guardian_force_collect_hostages_timeout - 50 mp_guardian_bot_money_per_wave - 800 mp_global_damage_per_second - 0.0 mp_give_player_c4 - 1 mp_ggtr_last_weapon_kill_ends_half - 0 mp_ggtr_halftime_delay - 0.0 mp_ggtr_end_round_kill_bonus - 1 mp_ggtr_bomb_respawn_delay - 0.0 mp_ggtr_bomb_pts_for_upgrade - 2.0 mp_ggtr_bomb_pts_for_molotov - 5 mp_ggtr_bomb_pts_for_he - 3 mp_ggtr_bomb_pts_for_flash - 4 mp_ggtr_bomb_detonation_bonus - 1 mp_ggtr_bomb_defuse_bonus - 1 mp_ggtr_always_upgrade - 0 mp_ggprogressive_round_restart_delay - 15.0 mp_friendlyfire - 0 mp_freezetime - 6 mp_free_armor - 0 mp_forcecamera - 1 mp_force_pick_time - 15 mp_force_assign_teams - 0 mp_equipment_reset_rounds - 0 mp_economy_reset_rounds - 0 mp_drop_knife_enable - 0 mp_drop_grenade_enable - 0 mp_dogtag_pickup_rule - 0 mp_dogtag_despawn_time - 120 mp_dogtag_despawn_on_killer_death - 1 mp_dm_teammode_kill_score - 1 mp_dm_teammode_dogtag_score - 0 mp_dm_teammode_bonus_score - 1 mp_dm_teammode - 0 mp_dm_kill_base_score - 10 mp_dm_dogtag_score - 0 mp_dm_bonusweapon_dogtags - 0 mp_dm_bonus_respawn - 0 mp_dm_bonus_percent - 50 mp_display_kill_assists - 1 mp_defuser_allocation - 0 mp_default_team_winner_no_objective - -1 mp_deathcam_skippable - 1 mp_death_drop_gun - 1 mp_death_drop_grenade - 2 mp_death_drop_defuser - 1 mp_death_drop_c4 - 1 mp_damage_vampiric_amount - 0 mp_damage_scale_t_head - 1.0 mp_damage_scale_t_body - 1.0 mp_damage_scale_ct_head - 1.0 mp_damage_scale_ct_body - 1.0 mp_damage_headshot_only - 0 mp_ct_default_secondary - weapon_hkp2000 mp_ct_default_primary - mp_ct_default_melee - weapon_knife mp_ct_default_grenades - mp_coopmission_dz - 0 mp_coopmission_mission_number - 0 mp_coopmission_dz - 0 mp_coopmission_bot_difficulty_offset - 0 mp_coop_force_join_ct - 0 mp_consecutive_loss_max - 4 mp_c4timer - 40 mp_c4_cannot_be_defused - 0 mp_buytime - 90 mp_buy_during_immunity - 0 mp_buy_anywhere - 0 mp_buy_allow_guns - 255 mp_buy_allow_grenades - 1 mp_bot_ai_bt - mp_autoteambalance - 1 mp_autokick - 1 mp_anyone_can_pickup_c4 - 0 mp_afterroundmoney - 0 molotov_throw_detonate_time - 2.0 inferno_max_range - 150 inferno_max_flames - 16 inferno_child_spawn_max_depth - 4 healthshot_healthboost_time - 0 healthshot_healthboost_speed_multiplier - 1 healthshot_healthboost_damage_multiplier - 1 global_chatter_info - ff_damage_reduction_other - 0.25 ff_damage_reduction_grenade_self - 1 ff_damage_reduction_grenade - 0.25 ff_damage_reduction_bullets - 0.1 contributionscore_team_kill - -2 contributionscore_suicide - -2 contributionscore_objective_kill - 3 contributionscore_kill_factor - 0 contributionscore_kill - 2 contributionscore_hostage_rescue_minor - 1 contributionscore_hostage_rescue_major - 3 contributionscore_hostage_kill - -2 contributionscore_crate_break - 0 contributionscore_cash_bundle - 0 contributionscore_bomb_planted - 2 contributionscore_bomb_exploded - 1 contributionscore_bomb_defuse_minor - 1 contributionscore_bomb_defuse_major - 3 contributionscore_assist - 1 cash_team_win_by_time_running_out_hostage - 3250 cash_team_win_by_time_running_out_bomb - 3250 cash_team_win_by_hostage_rescue - 3500 cash_team_win_by_defusing_bomb - 3250 cash_team_terrorist_win_bomb - 3500 cash_team_survive_guardian_wave - 1000 cash_team_rescued_hostage - 0 cash_team_planted_bomb_but_defused - 800 cash_team_loser_bonus_consecutive_rounds - 500 cash_team_loser_bonus - 1400 cash_team_hostage_interaction - 500 cash_team_hostage_alive - 0 cash_team_elimination_hostage_map_t - 1000 cash_team_elimination_hostage_map_ct - 2000 cash_team_elimination_bomb_map - 3250 cash_player_respawn_amount - 0 cash_player_rescued_hostage - 1000 cash_player_killed_teammate - -300 cash_player_killed_hostage - -1000 cash_player_killed_enemy_factor - 1 cash_player_killed_enemy_default - 300 cash_player_interact_with_hostage - 150 cash_player_get_killed - 0 cash_player_damage_hostage - -30 cash_player_bomb_planted - 300 cash_player_bomb_defused - 300 bot_coopmission_dz_engagement_limit - missing cvar specified in bspconvar_whitelist.txt bot_max_hearing_distance_override - -1 bot_max_vision_distance_override - -1 bot_coop_idle_max_vision_distance - 1400 bot_quota_mode - normal bot_quota - 10 bot_max_vision_distance_override - -1 bot_max_visible_smoke_length - 200 bot_max_hearing_distance_override - -1 bot_difficulty - 1 bot_defer_to_human_items - 1 bot_defer_to_human_goals - 0 bot_coop_idle_max_vision_distance - 1400 bot_chatter - normal bot_autodifficulty_threshold_low - -2.0 bot_autodifficulty_threshold_high - 5.0 bot_allow_sub_machine_guns - 1 bot_allow_snipers - 1 bot_allow_shotguns - 1 bot_allow_rogues - 1 bot_allow_rifles - 1 bot_allow_pistols - 1 bot_allow_machine_guns - 1 bot_allow_grenades - 1 ammo_item_limit_healthshot - 4 ammo_grenade_limit_total - 3 ammo_grenade_limit_flashbang - 1 ammo_grenade_limit_default - 1 ConVarRef room_type doesn't point to an existing ConVar GameTypes: missing mapgroupsSP entry for game type/mode (cooperative/coopmission). GameTypes: missing mapgroupsSP entry for game type/mode (cooperative/cooperative). GameTypes: missing mapgroupsSP entry for game type/mode (custom/custom). CGameEventManager::AddListener: event 'arena_win_panel' unknown. CGameEventManager::AddListener: event 'teamplay_restart_round' unknown. CGameEventManager::AddListener: event 'teamplay_win_panel' unknown. L 03/17/2020 - 14:02:15: -------- Mapchange to bb_zipoz_minecraft -------- Host_NewGame on map bb_zipoz_minecraft ---- Host_NewGame ---- NET_CloseAllSockets Unknown command "cl_teamid_overhead_maxdist" Unknown command "cl_teamid_overhead" Unknown command "cl_teamid_max" Unknown command "cl_teamid_min" Unknown command "cl_viewmodel_shift_right_amt" Unknown command "cl_viewmodel_shift_left_amt" Unknown command "cl_bob_lower_amt" Unknown command "cl_bobamt_lat" Unknown command "cl_bobamt_vert" ConVarRef cl_embedded_stream_video_playing doesn't point to an existing ConVar maxplayers set to 64 No web api auth key specified - workshop downloads will be disabled. [S_API FAIL] SteamAPI_Init() failed; unable to locate a running instance of Steam, or a local steamclient.so. [S_API FAIL] SteamAPI_Init() failed; SteamAPI_IsSteamRunning() failed. Server is hibernating Failed to load gamerulescvars.txt, game rules cvars might not be reported to management tools. #GameTypes: missing mapgroupsSP entry for game type/mode (cooperative/coopmission). #GameTypes: missing mapgroupsSP entry for game type/mode (cooperative/cooperative). #GameTypes: missing mapgroupsSP entry for game type/mode (custom/custom). #CGameEventManager::AddListener: event 'player_disconnect' unknown. #CGameEventManager::AddListener: event 'player_connect' unknown. #CGameEventManager::AddListener: event 'hltv_replay' unknown. #CGameEventManager::AddListener: event 'player_death' unknown. #CGameEventManager::AddListener: event 'difficulty_changed' unknown. #CGameEventManager::AddListener: event 'round_end' unknown. #CGameEventManager::AddListener: event 'round_start' unknown. #CGameEventManager::AddListener: event 'finale_start' unknown. #CGameEventManager::AddListener: event 'game_newmap' unknown. #CGameEventManager::AddListener: event 'server_pre_shutdown' unknown. #Game.dll loaded for "Counter-Strike: Global Offensive" #Loading VPK file hashes for pure server operation. #Loading VPK file hashes for pure server operation. #Loading VPK file hashes for pure server operation. Could not find steamerrorreporter binary. Any minidumps will be uploaded in-process#Loading VPK file hashes for pure server operation. Calling BreakpadMiniDumpSystemInit Looking up breakpad interfaces from steamclient /clients/s51980/.steam/sdk32/steamclient.so: cannot open shared object file: No such file or directory with error: /clients/s51980/.steam/sdk32/steamclient.so dlopen failed trying to load: Forcing breakpad minidump interfaces to load Using breakpad crash handler #Using breakpad minidump system 740/13744.1081.DC Setting breakpad minidump AppID = 740 #Console initialized. # LD_LIBRARY_PATH=/clients/s51980/bin:/clients/s51980:/clients/s51980/bin::/usr/lib/i386-linux-gnu/:/clients/s51980/.steam/sdk32/ Server will auto-restart if there is a crash. ./srcds_run: 35: ./srcds_run: popd: not found ./srcds_run: 32: ./srcds_run: pushd: not found ./srcds_run: 1: ./srcds_run: dirname: not found ./srcds_run: 10: test: -eq: unexpected operator ./srcds_run: 1: ./srcds_run: id: not found
 12. Cześć, Pobrałem owego moda: https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=277538 Zainstalowałem go i gdy wchodzę na serwer przy wyborze stron rozłacza mnie z serwerm. Nie wiem o co już tutaj chodzi. W konsoli nie wyskakują mi żadne błędy. Prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam, NeXt
×
×
 • Create New...