Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Nowy szablon forum

mygo.pl

Stworzyliśmy dla Was nowy wygląd forum. Z pewnością znajdziesz rzeczy, które wg Ciebie mogą zostać zmienione - wspomnij o tym w specjalnym wątku.

Czytaj więcej

Jak założyć własną sieć

serwerów CS

Zastanawiasz się nad prowadzeniem własnej sieci serwerów? Przeczytaj podstawowe informacje, na które należy zwrócić uwagę, przy takim projekcie.

Czytaj więcej

Tworzymy spis sieci

dodaj swoją

Dodaj sieć do której należysz, pozwoli to na promocję i budowę ogólnopolskiej bazy sieci CS.

Czytaj więcej
Sign in to follow this  
MYGO.pl

RSS [CS:GO/ANY] Plant C4 Bomb

Recommended Posts

Plant C4 Bomb

Plant a C4 bomb that kills enemies. Easy configurable.
2 Languages so far: English & Spanish. If you want to share your language, post it here!

=============================================

Video:

Spoiler


=============================================

Cvars

sm_c4bomb_enabled: 1 = Enable the plugin | 0 = Disable the plugin (Default 1)
sm_c4bomb_vipsonly: 1 = Only VIPs (with GENERIC FLAG) can plant a bomb | 0 = Public command (Default 0)
sm_c4bomb_exp_timer: Time in seconds until the bomb explode (Default 15)
sm_c4bomb_max_uses: Hoy many uses per client to plant the bomb (Default 1)
sm_c4bomb_global_restict: 1 = Restrict C4 Bomb for everyone after the first plant ever | 0 = Don't restrict the C4 Bomb after the first plant (Default 0)
sm_c4bomb_money: How much money will cost to buy a C4? | 0 = Free C4 (Default 10000)
sm_c4bomb_restrict_start: Time in seconds to unlock the C4 Bomb after round start | 0 = Disable (Default 30)
sm_c4bomb_bomb_damage: Damage of the bomb (Default 5000)
sm_c4bomb_bomb_radius: Radius of the bomb explosion (Default 600)
sm_c4bomb_team_kill: 0 = Bomb will kill team mates | 1 = Bomb won't kill team mates (Default 1) | TIP: If 0, C4 on explode won't give frags as kill
sm_c4bomb_team_restrict: 1 = All teams | 2 = Only CTs | 3 = Only Terrorist (Default 1)

=============================================

Commands

- sm_c4
- sm_c4bomb
- sm_bomb

=============================================

DOWNLOAD VIA GITHUB

Direct download

Main page

Wyświetl pełny artykuł

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • By MYGO.pl
   Only VIPS Have this model
   [Zombie Unique] For Vip Must PLAY 25Heure to get 5days vip 0/25Hrz
   And who got 25Hrz
   Get This Weapons models/
   http://www.mediafire.com/file/p0ji1q...odels.rar/file
   And This Skin Neo Link :
   http://www.mediafire.com/file/p0ji1q...odels.rar/file
   PLS GUYS MAKE IT
   And access hp
   cant die
   Only die from zombies
   ty Przeczytaj cały wpis
  • By MYGO.pl
   Can anyone add a message to show victim and attacker in this plugin

   Message: %s freezed %s Przeczytaj cały wpis
  • By MYGO.pl
   Possible to block spam of use sound? Przeczytaj cały wpis
  • By MYGO.pl
   /* Plugin generated by AMXX-Studio */

   #include <amxmodx>

   #include <fakemeta>

   #include <fun>

   #include <hamsandwich>

   #include <cstrike>

   #include <amxmisc>   #define is_valid_player(%1) (1 <= %1 <= 32)

   #define PLUGIN "Golden Deagle"

   #define VERSION "1.0"

   #define AUTHOR "alicx"   new DEAGLE_V_MODEL[64] = "models/v_golden_deagle.mdl"

   new DEAGLE_P_MODEL[64] = "models/p_golden_deagle.mdl"   /* Pcvars */

   new cvar_dmgmultiplier, cvar_goldbullets, cvar_custommodel, cvar_cost, cvar_bullets, cvar_keepdeagle, cvar_zoom_type;   new bool:g_HasDeagle[33]   new g_hasZoom[ 33 ]

   new g_ZoomDist[ 33 ] = 0

   new bullets[ 33 ]   // Sprite

   new m_spriteTexture   const Wep_deagle = ((1<<CSW_DEAGLE))

   public plugin_init() {

   register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR)   // The Cvars //

   cvar_dmgmultiplier = register_cvar("goldendeagle_dmg_multiplier", "5")

   cvar_custommodel = register_cvar("goldendeagle_custom_model", "1")

   cvar_goldbullets = register_cvar("goldendeagle_gold_bullets", "1")

   cvar_cost = register_cvar("goldendeagle_cost", "16000")

   cvar_bullets = register_cvar("goldendeagle_bullets", "200")

   cvar_keepdeagle = register_cvar("goldendeagle_keep", "1")

   cvar_zoom_type = register_cvar("goldendeagle_zoom_type", "4")

   // Register The Buy Cmd

   register_clcmd("say /goldendeagle", "CmdBuyDeagle")

   register_clcmd("say_team /goldendeagle", "CmdBuyDeagle")

   register_concmd("amx_goldendeagle", "CmdGiveDeagle", ADMIN_BAN, "<name>")   //Death Msg

   register_event("DeathMsg", "Death", "a")   // Weapon Pick Up

   register_event("WeapPickup","checkModel","b", "1=19")   // Current Weapon Event

   register_event("CurWeapon", "make_tracer", "be", "1=1", "3>0")   // Ham TakeDamage

   RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "fw_TakeDamage")

   register_forward( FM_CmdStart, "fw_CmdStart")

   register_forward(FM_CmdStart, "fwCmdStart")

   RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "fwHamPlayerSpawnPost", 1)

   }   public plugin_precache()

   {

   precache_model(DEAGLE_V_MODEL)

   precache_model(DEAGLE_P_MODEL)

   m_spriteTexture = precache_model("sprites/dot.spr")

   precache_sound("weapons/zoom.wav")

   }   public client_connect(id)

   {

   g_HasDeagle[id] = false

   }   public client_disconnect(id)

   {

   g_HasDeagle[id] = false

   }   public Death()

   {

   g_HasDeagle[read_data(2)] = false

   }   public fwHamPlayerSpawnPost(id)

   {

   if( !is_user_alive( id ) )

   return;   if( get_pcvar_num( cvar_keepdeagle ) )

   {

   if( user_has_weapon( id, CSW_DEAGLE ) )

   {

   g_HasDeagle[id] = true

   }

   else {

   g_HasDeagle[id] = false;

   }

   }

   else {

   g_HasDeagle[id] = false;

   }

   }   public checkModel(id)

   {

   if ( !g_HasDeagle[id] )

   return PLUGIN_HANDLED   new szWeapID = read_data(2)   if ( szWeapID == CSW_DEAGLE && g_HasDeagle[id] == true && get_pcvar_num(cvar_custommodel) )

   {

   set_pev(id, pev_viewmodel2, DEAGLE_V_MODEL)

   set_pev(id, pev_weaponmodel2, DEAGLE_P_MODEL)

   }

   return PLUGIN_HANDLED

   }

   public fw_TakeDamage(victim, inflictor, attacker, Float:damage)

   {

   if ( is_valid_player( attacker ) && get_user_weapon(attacker) == CSW_DEAGLE && g_HasDeagle[attacker] )

   {

   SetHamParamFloat(4, damage * get_pcvar_float( cvar_dmgmultiplier ) )

   }

   }   public fw_CmdStart( id, uc_handle, seed )

   {

   if( !is_user_alive( id ) )

   return PLUGIN_HANDLED   if( ( get_uc( uc_handle, UC_Buttons ) & IN_ATTACK2 ) && !( pev( id, pev_oldbuttons ) & IN_ATTACK2 ) )

   {

   new szClip, szAmmo

   new szWeapID = get_user_weapon( id, szClip, szAmmo )   if( szWeapID == CSW_DEAGLE && g_HasDeagle[id] && !g_hasZoom[ id ] )

   {

   golden_deagle_zoom( id, get_pcvar_num( cvar_zoom_type ) )

   }

   else if ( szWeapID == CSW_DEAGLE && g_HasDeagle[id] && g_hasZoom[id])

   {

   g_hasZoom[ id ] = false

   cs_set_user_zoom( id, CS_RESET_ZOOM, 1 )

   }

   }

   return PLUGIN_HANDLED

   }   public make_tracer(id)

   {

   if (get_pcvar_num(cvar_goldbullets))

   {

   new clip,ammo

   new wpnid = get_user_weapon(id,clip,ammo)

   new pteam[16]   get_user_team(id, pteam, 15)   if ((bullets[id] > clip) && (wpnid == CSW_DEAGLE) && g_HasDeagle[id])

   {

   new vec1[3], vec2[3]

   get_user_origin(id, vec1, 1) // origin; your camera point.

   get_user_origin(id, vec2, 4) // termina; where your bullet goes (4 is cs-only)

   //BEAMENTPOINTS

   message_begin( MSG_BROADCAST,SVC_TEMPENTITY)

   write_byte (0) //TE_BEAMENTPOINTS 0

   write_coord(vec1[0])

   write_coord(vec1[1])

   write_coord(vec1[2])

   write_coord(vec2[0])

   write_coord(vec2[1])

   write_coord(vec2[2])

   write_short( m_spriteTexture )

   write_byte(1) // framestart

   write_byte(5) // framerate

   write_byte(2) // life

   write_byte(10) // width

   write_byte(0) // noise

   write_byte( 255 ) // r, g, b

   write_byte( 215 ) // r, g, b

   write_byte( 0 ) // r, g, b

   write_byte(200) // brightness

   write_byte(150) // speed

   message_end()

   }   bullets[id] = clip

   }   }   public CmdBuyDeagle(id)

   {

   if ( !is_user_alive(id) )

   {

   client_print(id,print_chat, "[AMXX] To buy golden Deagle You need to be alive!")

   return PLUGIN_HANDLED

   }   new money = cs_get_user_money(id)   if (money >= get_pcvar_num(cvar_cost) && get_pcvar_num(cvar_bullets))

   {

   cs_set_user_money(id, money - get_pcvar_num(cvar_cost))

   give_item(id, "weapon_deagle")

   give_item(id, "ammo_50ae")

   cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, get_pcvar_num(cvar_bullets))

   g_HasDeagle[id] = true

   }   else

   {

   client_print(id, print_chat, "[AMXX] You dont hav enough money to buy Golden Deagle. Cost $%d ", get_pcvar_num(cvar_cost))

   }

   return PLUGIN_HANDLED

   }   public CmdGiveDeagle(id,level,cid)

   {

   if (!cmd_access(id,level,cid,2))

   return PLUGIN_HANDLED;

   new arg[32];

   read_argv(1,arg,31);   new player = cmd_target(id,arg,7);

   if (!player)

   return PLUGIN_HANDLED;   new name[32];

   get_user_name(player,name,31);   give_item(player, "weapon_deagle")

   g_HasDeagle[player] = true   return PLUGIN_HANDLED

   }   stock drop_prim(id)

   {

   new weapons[32], num

   get_user_weapons(id, weapons, num)

   for (new i = 0; i < num; i++) {

   if (Wep_deagle & (1<<weapons))

   {

   static wname[32]

   get_weaponname(weapons, wname, sizeof wname - 1)

   engclient_cmd(id, "drop", wname)

   }

   }

   }   stock golden_deagle_zoom( id, type )

   {

   g_hasZoom[ id ] = true;

   switch( type )

   {

   case 0: cs_set_user_zoom( id, CS_RESET_ZOOM, 1 )

   case 1: cs_set_user_zoom( id, CS_SET_AUGSG552_ZOOM, 1 )

   case 2:

   {

   cs_set_user_zoom( id, CS_SET_FIRST_ZOOM, 1 )

   emit_sound( id, CHAN_ITEM, "weapons/zoom.wav", 0.20, 2.40, 0, 100 )

   }

   case 3:

   {

   cs_set_user_zoom( id, CS_SET_SECOND_ZOOM, 1 )

   emit_sound( id, CHAN_ITEM, "weapons/zoom.wav", 0.20, 2.40, 0, 100 )

   }

   case 4:

   {

   g_ZoomDist[ id ]++

   g_hasZoom[ id ] = false;

   switch( g_ZoomDist[ id ] )

   {

   case 1: cs_set_user_zoom( id, CS_SET_AUGSG552_ZOOM, 1 )

   case 2:

   {

   cs_set_user_zoom( id, CS_SET_FIRST_ZOOM, 1 )

   emit_sound( id, CHAN_ITEM, "weapons/zoom.wav", 0.20, 2.40, 0, 100 )

   }

   case 3:

   {

   cs_set_user_zoom( id, CS_SET_SECOND_ZOOM, 1 )

   emit_sound( id, CHAN_ITEM, "weapons/zoom.wav", 0.20, 2.40, 0, 100 )

   }

   case 4:

   {

   g_ZoomDist[ id ] = 0;

   cs_set_user_zoom( id, CS_RESET_ZOOM, 1 )
   } Przeczytaj cały wpis
  • By MYGO.pl
   About: This plugin stops prop_dynamic* entities attached to players blocking their +USE ability in some/most/all instances (not entirely sure). It lowers the priority of +USE on prop_dynamic* entities, most others seem to have higher priority than 0 (maybe can set to -1 instead). This plugin was mostly written to fix Attachment_API viewmodel blocking +USE (used by Glare and Weapon Charms plugins). Might also help fix issues with Hats plugin and others attaching stuff to players. Might not be required in L4D1 but it's supported anyway. Currently only tested on Windows L4D1 and L4D2, but I think Linux should also work.

   Thanks: ProdigySim, hmmmmm and maximsmol - For helping me try to read the memory address from another function in L4D1 instead of the current bad practice method (reading past short function end).

   Changes:
   Code: 1.0 (24-Feb-2020)
       - Initial release.

   Installation: Click "Get Plugin" and put the .smx file into your servers \addons\sourcemod\plugins\ folder. Download the .txt gamedata file and put into your servers \addons\sourcemod\gamedata\ folder.
   Attached Files l4d_use_priority.txt (1.7 KB) Get Plugin or Get Source (l4d_use_priority.sp - 4.4 KB) Wyświetl pełny artykuł
×
×
 • Create New...