Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/03/2017 in all areas

  1. 1 point
    Pierwsze to: masz zablokowane porty. W drugim aby zamiast console pokazywalo admina, musisz ich dodac poprzez panel. Dodajesz tylko steamid i nazwe admina.
  2. 1 point
    Masz bardzo starą wersje sb. Zaaktualizuj do 1.5.* (lub do wersji DEV 2.*)
×